Ms. Excel Ders Notları - Eğer(yada Formülü Nedir ? Nasıl Kullanılır ?


Mantıksal İşlevler

Eğer(yada Formülü Nedir ? Nasıl Kullanılır ?


Eğer (yada İşlevi


Aslında ve , ya da , değil işlevleri eğer formülü ile birlikte kullanılır . Bunu önceki makalemizde belirtmiştik . Önceki makalemize ulaşmak için  tık tık .

Eğer işlevi , bir koşulu , bir durumu test edip bu şartın gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi durumunda ekranda yazılması istenen sonuçları döndürerek değerler arasında mantıksal sınama yapmamızı sağlar .

Ancak birden fazla koşulun , durumun olduğu durumlarda Eğer formülünün yanına farklı işlevler ilave etmek durumunda kalabiliriz .  

Eğer ( yada işlevi birden fazla şartın yalnızca bir tanesinin gerçekleşmesinin beklendiği durumlarda kullanılır . 

Sonucun doğru olması istendiğinde şartlardan sadece bir tanesinin gerçekleşmesi beklenmektedir . Eğer formülü ile birlikte kullanılır . 


Eğer ( yada Formülünün Genel Yazılımı 


=eğer ( yada ( mantıksal 1 ; mantıksal 2 ) ; eğer doğruysa değer ; eğer yanlışsa değer )

Mantıksal 1 ve mantıksal 2 soruda bize verilecek olan koşullar , şartlardır  . Bu iki mantıksal şartın ikisinden yalnızca bir tanesinin sağlanması beklenmektedir .


Eğer ( yada  formülünün genel yazımı yukarıdaki şekildedir . 

Şimdi bir örnekle eğer ( yada formülünün kullanımını daha akılda kalıcı şekilde açıklayalım.

Mantıksal sınamalarda bize bir soru ile birlikte koşulların  ve bu koşulun sağlanması ya da sağlanmaması durumunda ekranda neler yazması gerektiği verilmelidir .  Öncelikle sorumuzu koşulları ve ekranda yazacak değerleri belirlemeliyiz.


Tablomuz Sorumuz 
 5 - Pekiyi

 4 - İyi
 3 - Orta
 2 - Geçer
 1 - Zayıf

Yukarıdaki tabloda öğrencilerimizin geçme notu tablo olarak verilmiştir . 

Geçme notu 4 ve 4 ' ün üstünde olan aynı zamanda devamsızlığı 5 in altında olan kişiler için ekranda Onur Belgesi Alsın diğerleri için ekranda Onur Belgesi Almasın yazdıracak olan formülü yazalım .

Uygulama Örneğimiz 


1. Yöntem 

 • Sonucu görmek istediğimiz hücreye tıklayalım .
 • Klavyeden işlevimizi yazalım .
 • =eğer ( ya da  ( b3 > = 4 ; c3 < 5 ) ; "Onur Belgesi Alsın" ; "Onur Belgesi Almasın" )

  Şeklinde formülümüzü ilgili hücreye yazalım .
 • Enter tuşuna basarak formül yazma işleminin bittiğini bildirerek sonucumuzu görebiliyoruz .


2. Yöntem 
 • Aynı tabloyu baz alarak sonucu görmek istediğimiz hücreye tıklayalım .
 • Formüller sekmesinde bulunan İşlev kitaplığı grubunda Mantıksal aracı tıklanır . İşlev seçeneklerinden Eğer işlevi seçilir .

  yada işlevi eğer işlevi ile birlikte kullanılmaktadır .
 • Fonksiyon Bağımsız Değişkenler  - Eğer formülüne ait iletişim penceresinde ;

  mantıksal sınama alanına yada işlevi ile birlikte koşullarımız yazılır .
 • Koşulumuz    

  (yada (b3>=4;c3<5)

  şeklinde yazılır .
 • Eğer_doğruysa_değer metin kutusuna koşulun doğru olması durumunda olması gereken , ekranda gözükmesini istediğimiz değer yazılır .

  Biz sorumuza göre düşünecek olursak Onur Belgesi Alsın yazalım.
 • Eğer_yanlışsa_değer metin kutusuna koşulun yanlış olması durumunda olması gereken , ekranda gözükmesini istediğimiz değer yazılır .

  Biz sorumuza göre düşünecek olursak Onur Belgesi Almasın yazalım . 
Enter tuşuna basarak formül yazma işleminin bittiğini bildirerek sonucumuzu görebiliyoruz .