HTML Boşluk Tuşu KulanımıHTML Boşluk Tuşu Kullanımı


HTML dökümanlarında olsun , çeşitli kelime işlemci programlarında olsun yazı yazarken boşluk bırakmak için Space Bar tuşunu kullanıyoruz . 

Space Bar tuşuna bir kez basmak bir karakterlik boşluk bırakmak anlamına gelmektedir . 

Yalnız HTML dökümanlarında kod yazım ekranında ne kadar Space Bar tuşuna basarsak basalım , HTML dökümanımızı görüntülediğimizde sanki tek sefer Space Bar tuşuna basılmış gibi tek karakterlik boşluk bırakılmış olduğunu göreceğiz. 

Öncelikle bahsettiğimiz bu konuyu örnek uygulama ile kod ekranında ve tarayıcı da görüntüleyelim .Yukarıda ki kod ekranı kesitinde 2 kez paragraf etiketi ile paragraf oluşturdum . 

Ve ilk paragrafta bir kez Space Bar tuşuna basarak tek karakterlik boşluk bıraktım . 

İkinci paragraf etiketinde ise Space Bar tuşuna 10 kez basarak 10 karakter boşluk bıraktım .  

Şimdi HTML dökümanımı kaydediyorum . Html dökümanımıza tarayıcımız aracılığı le baktığımızda ise her iki paragraf etiketinde de aynı metni görüntülüyorum . 

Peki ama Space Bar tuşu ne yaparsam yapayım tek karakterlik boşluk bırakmamı sağlıyorsa birden fazla boşluk bırakmak istediğimde ne yapacağım ?

O halde Space Bar tuşu ile bıraktığımız boşluklar algılanmıyor ise , HTML kodu kullanmak zorundayız . 

&nbsp ya da &#160 özel etiketleri tek karakterlik boşluk bırakmak istediğimiz zaman kullanılacak etiketlerdir .

Şimdi kod yazım ekranında etiketlerimizin kullanımını görelim .

&nbsp etiketini tek boşluk kullanmak istediğim yerde 1 kez yazdım .  Birden fazla boşluk bırakmak istediğim yerde ise &nbsp etiketini birden fazla kez boşluk bırakmadan yazdım . 

Şimdi HTML kodlarını kaydediyorum . 


Yukarıda bulunan tarayıcı ekran resminde birden fazla &nbsp etiketinin kulanıldığı yerde birden fazla boşluk bırakıldığını gördüm . 

O zaman birden fazla boşluk bırakmak istediğimde etiket kullanmak zorundayım . 

Kullanılabilecek boşluk etiketlerini uygulama örneklerimizle inceleyelim . 

  • &nbsp  : Tek karakterlik boşluk bırakmak için kullanılır . 


  • &ensp  : 2 karakterlik boşluk bırakmak için kullanılır . 


  • &emsp  : 4 karakterlik boşluk bırakmak için kullanılır .