Ms. Excel ile Alt Toplam AlmaMs. Excel ile Alt Toplam Alma

Bir tablodaki verilerin belli bir sütundaki değerlere göre gruplanarak alt toplamlarının (ara toplamlarının) alınması işlemi alt toplam alma işlemidir .

Böylece bir gruba ait toplamlar öğrenilmiş olur . 


Örnek Tablomuz

Kural

  • Hangi sütuna göre alt toplam yapılması isteniliyorsa , o sütunda ilk önce sıralama yapılmalıdır . 

Soru 

  • Televizyon satışına ait toplam tutar nedir ?


Öncelikle Ürün Adı alanında sıralama işlemi yapalım . 

İmlecimizi ürün adı alanında konumlandıralım . 

Ardından Giriş sekmesinde bulunan Sırala ve Filtre Uygula komut seçeneklerinden A'dan Z'ye Sırala komutunu seçelim . 

Komutumuzu seçtiğimizde sıralama işlemimiz gerçekleşir . 

İmlecimiz yine tablonun içinde konumlandırılsın . 

Veri sekmesinden Alt toplam seçeneğini seçelim . 
Alt Toplam seçeneğiniz seçtiğimizde karşımıza bir iletişim penceresi açılacaktır . 


Hangi sütuna göre işlem yapılacağı ilk seçim kutucuğunda , hangi işlemin yapılacağı ise ikinci seçim kutucuğunda belirlenir . Ardından Tamam komut düğmesine tıklanır . Ve ürünlere göre alt toplam alınarak , en altta ise genel toplam belirlenmiş oldu .