Modül Sınavları

70 Adet Ms. Word Modül Sınav Soruları İndir !

70 Adet Ms. Word Modül Sınav Soruları İndir !

Kelime İşlemci Modülü, Yazılı Değerlendirmesi

                         Cevap Anahtarı                               

1. Word 2016 uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Başlangıç düğmesi sağ tıklanır-Word 2016
b. Başlangıç düğmesi-Bilgisayar
c. Başlangıç düğmesi-Tüm programlar düğmesi-Microsoft Office 2016-Word2016
d. Başlangıç düğmesi-Denetim masası
2. Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır?
a. Kelime işlemci programıdır. Belge ve dokümanlar hazırlanır.
b. Resim hazırlanır
c. Hesap tabloları oluşturulur
d. Sürücüler üzerinde kopyalama ve aşıma işlemleri yapılır.
3. Tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?
a. Farenin sağ tuşunu tıklayarak
b. Farenin sol tuşunu satır başına tıklayarak
c. Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak
d. Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına basarak
4. Sayfanın sol kenar boşluğunda farenin sol tuşu ile 3 kez tıklama ne anlama gelir?
a. Kelimeyi seçer
b. Belgenin tamamını seçer
c. Satırı seçer
d. Kursörü metnin sonuna götürür.
5. Düz metin yazarken ENTER tuşuna basmak Word için ne anlama gelir?
a. Kelimeler arası boşluk
b. Yeni sütun başı
c. Yeni paragraf başı
d. Yeni sayfa başı
6. Word’de fare ile kelime seçmek için hangi seçenek kullanılır?
a. Kelime üzerinde farenin sol tuşu tek tıklanır.
b. Kelime üzerinde farenin sol tuşu çift tıklanır.
c. Kelime üzerinde farenin sol tuşu üç defa tıklanır.
d. Kelime üzerinde farenin sag tuşu tek tıklanır.
7. Word’de fare ile paragraf seçmek için hangi seçenek kullanılır?
a. Kelime üzerinde farenin sol tuşu tek tıklanır.
b. Kelime üzerinde farenin sol tuşu çift tıklanır.
c. Kelime üzerinde farenin sol tuşu üç defa tıklanır.
d. Kelime üzerinde farenin sag tuşu tek tıklanır.
8. Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a. İmleci belgenin başına getirir.
b. İmleci belgenin sonuna getirir.
c. İmleci paragraf başına getirir.
d. İmleci paragrafın sonuna getirir.
9. Ctrl + End tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir.
a. İmleci belgenin başına getirir.
b. İmleci belgenin sonuna getirir.
c. İmleci paragraf başına getirir.
d. İmleci paragrafın sonuna getirir.
10. Aşağıdakilerden hangisi Word programı kapatma yöntemlerinden değildir?
a. Dosya sekmesi-Çıkış
b. Pencerenin sol üst köşesinde yer alan Word düğmesi üzerinde sol tuş ile çift tıklamak.
c. Başlık çubuğu üzerindeki  (kapat)düğmesini tıklamak
d. Dosya sekmesi-kapat.
11. Belgenin herhangi bir noktasında iken bir ekran yukarı çıkmak için aşağıdaki seçeneklerin hangisi kullanılmalıdır?
a. Ctrl+Home
b. Ctrl+End
c. Page up
d. Page down
12. Belge üzerinde seçili olan alan klavye nasıl kopyalanır?
a. Ctrl+Z
b. Ctrl+C
c. Ctrl+X
d. Ctrl+V
13. Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kesilir?
a. Ctrl+Z
b. Ctrl+C
c. Ctrl+X
d. Ctrl+V
14. Belge üzerinde daha önceden kesilen veya kopyalanan bir alan klavyeden nasıl yapıştırılır?
a. Ctrl+Z
b. Ctrl+C
c. Ctrl+X
d. Ctrl+V
15. Bir yazıyı kopyalama yöntemini kullanarak çoğaltmanın geçerli ve en uygun kullanımı hangisidir?
a. Kes –yapıştır
b. Kopyala-yapıştır
c. Kes-kopyala-yapıştır
d. Hiçbiri
16. Aşağıdakilerden hangisi dosya sekmesi seçeneklerinden değildir?
a. Farklı kaydet
b. Yeni
c. Yazdır
d. Geri al
17. Word 2016 programında bir sayfayı farklı kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a. Alt Gr+S
b. Shift+S
c. F12
d. Giriş-Farklı Kaydet
18. Belgeyi değişik bir isimle farklı bir konuma kaydetmek için aşağıdaki şıklardan hangisi kullanılır?
a. Dosya sekmesi-Farklı kaydet
b. Dosya sekmesi-Ad değiştir
c. Sayfa düzeni-Yeni adla kaydet
d. Dosya sekmesi-kaydet
19. Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son halini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?
a. Baskı önizleme
b. Sayfa Yapısı
c. Sayfa düzeni görünümü
d. Hiçbiri
20. Word 2016 programında hazırlanan dosyaların (belge)uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a. docx
b. bmp
c. doc
d. dot
21. Dosya sekmesi-Yazdır seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a. Sadece istenilen sayfaları (3,5,8-12 vb. . )yazıcıdan çıkartmak
b. Sadece tek numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak
c. Belgeye koruma parolası vermek
d. Sadece çift numaralı sayfaları yazıcıdan çıkarmak
22. Bir dosyaya parola vererek kaydetmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a. Dosya sekmesi-Farklı kaydet-Araçlar bölümünden-Genel seçenekleri
b. Gözden geçir sekmesi-Belgeyi koru
c. Dosya sekmes-Seçenekler
d. Dosya sekmesi-Belgeyi koru
23. Dosya sekmesi-kapat ile hangi işlemi gerçekleştiririz?
a. Dosya kapatılır
b. Dosya kaydedilir
c. Dosya seçenekleri kapatılır.
d. Hiçbiri
24. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi hızlı erişim araç çubuğu için söylenemez ?
a. Farklı bir konuma taşınamaz .
b. En sık kullanılan araçlar üzerinde bulunur
c. Özelleştirilebilir
d. Başka bir konuma taşınabilir . 
25.

Yandaki düğmelerin isimlerinin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir. ?

 
a. Madde işareti
b. Numaralandırma-Madde işareti
c. Geri al-Yinele
d. Yinele-Geri al

 

26. Microsoft Word 2016’da hangi sekme bulunmaz?
a. Giriş
b. Sayfa düzeni
c. Ekle
d. Tablo ekle
27. 2x+y(x+y’i alt simge )olarak yazmak için hangi yolu kullanırız?
a. Giriş-Yazı tipi-Alt simge
b. Giriş-Pragraf-Alt simge
c. Biçim-Yazı tipi-Alt simge
d. Ekle-Alt Simge
28.

Araçlarının görevi nedir?

a. Sayfamızdaki şekillerin büyüklüklerini belirler
b. Yazı tipini büyültür/küçültür
c. Sayfanın boyutunu ayarlar
d. Belgenin yakınlaştırıp uzaklaştırma oranını belirler
29.

Düğmesinin görevi nedir?

a. Biçim boyacısıdır
b. Fırça biçimlerini ekrana getirir
c. Çizim araç çubuğunu grubunu etkin yapar
d. Çizgi çizme işlemini başlatır
30.

Aşağıdaki şıkların hangisinde yandakilerin sıralınışı doğru olarak verilmiştir?

a. Yasla-Ortala-Sola hizala-Sağa hizala
b. Sola hizala-Ortala-Sağa hizala-Yasla
c. Ortala-Sola hizala-Yasla-Sağa hizala
d. Yasla-Sağa hizala-Ortala-Sola hizala
31. Belge içerisine oluşturulan listede iç madde oluşturmak için kullanılan kısayol tuş hangisidir?
a. Ctrl
b. Tab
c. Shift
d. Shift+Tab
32.

Yandaki düğmenin görevi nedir?

a. Biçim boyacısı
b. Metin vurgu rengi
c. Metin yazı rengi
d. Dolgu rengi
33. Metin satırları arasındaki boşluğu hangisi ile ayarlarız?

 

 
 
 
 
 
 
34. Metinleri stil uygulayarak biçimlendirmek için hangi seçenek kullanılır?
a. Giriş-Stiller
b. Ekle-Stiller
c. Giriş-Yazı tipi
d. Giriş-Paragraf
35.

Yandaki düğmelerin görevi nedir?

a. Madde işaretleri-Numaralandırma
b. Girinti azalt-Girinti artır
c. Girinti artır-Girinti azalt
d. Satır aralıgı-Paragraf
36. Tümünü Göster simgesinin kullanım amacı nedir?
a. Yazdığımız yazıyı denetlemeye yardımcı olur
b. Sayfada yapmış olduğumuz hataları gösterir
c. Gereksiz yere sayfada kullandıgımız gizli karekterleri göstermesi
d. Hiçbiri
37. Metinlerdeki biçimlendirmeleri temizlemek için hangi düğme kullanılır?
 
 
 
 
 
 
38. Giriş-Bul seçenegi hangi işlevi gercekleştirir?
a. Belge içerisinde belirtilen kelime ve kelime gruplarını arar
b. Bilgisayardaki belirtilen dosyaları bulur
c. Hatalı sözcükleri bulup altlarını kırmızı çizgi çizer
d. Toplam sözcük sayısını verir
39.

Dügmesinin görevi nedir?

a. Seçili alanı kesip panoya alır
b. Seçili alanı kopyalayıp panoya alır
c. Sayfaya makas şekli eklemeye yazar
d. Panoda bulunan bilgiyi yapıştırır
40. Belgeye üst bilği-alt bilgi eklemek için aşagıdakilerden hangisi kullanılır?
a. Giriş-Alt bilgi –Üst bilgi
b. Ekle-Alt bilgi-Üst bilgi
c. Başvurular-Alt bilgi-Üst bilgi
d. Sayfa düzeni-Alt bilgi-Üst bilgi
41. Belgeye sayfa numarası eklemek için aşagıdakilerden hangisi kullanılır?
a. Sayfa düzeni-Sayfa numarası
b. Postalar-Sayfa numarası
c. Giriş -Sayfa numarası
d. Ekle-Sayfa numarası
42. Belgeye çevrimiçi resimler hangi yöntemle eklenir?
a. Ekle sekmesi-Resimler
b. Ekle sekmesi-Çevrimiçi resimler
c. Ekle sekmesi-Şekiller
d. Ekle sekmesi-WordArt
43. Çalışma sayfasına eklenen bir resmin genişlik ve yüksekliği nasıl degiştirilebilir?
a. Resmin üzerinde sağ tuş – Boyut ve Konum
b. Resi aracları-Biçim-Boyut-Kırp
c. Resmin üzerinde sag tuş acılan menüden-Resim biçimlendirme-Boyut
d. Hiçbiri
44. Satır-Sütun sayıları girilerek tablo nasıl eklenir?
a. Ekle-Tablo-Tablo çiz
b. Ekle-Tablo ekle
c. Ekle-Tablo-Tablo ekle
d. Ekle-Tablo
45. Bir tabloda ya da metin kutusunda yazının yönüne degiştirmek için aşagıdakilerden hangi yol izlenmelidir?
a. Tablo aracları-Düzen-Metin yönü
b. Tablo aracları-Düzen-Hizalama
c. Tablo aracları-Tasarım-Metin yönü
d. Tablo aracları-Tasarım-Hizalama
46. Bir tabloda seçim yapma işlemleri hakkında aşagıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?
a. Bir tabloda satır,sütun,tablo,hücre secebilir.
b. Bir tabloda fare ile seçim yapılamaz.
c. Tablonun tamamı seçilemez
d. Tabloda yanlızca hücreler seçilemez
 
47. Belge içerisinde yer alan bir tablodaki birkaç hücreyi tek hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşagıdakilerden hangisidir?
a. Tablo aracları-Düzen-Hücreleri Böl
b. Tablo aracları-Düzen-Hücreleri Birleştir
c. Tablo aracları-Düzen-Tabloyu böl
d. Tablo aracları-Düzen-Otomatik sığdır
 
48.

 Soldaki aracın adı nedir?

a. Tablo kenarlık rengi
b. Tablo çiz
c. Tablo ekle
d. Tablo biçimlendirme
49. Aşağıda verilen tablo ile ilgili işlemlerden hangisi dogru değildir?
a. Metni tabloya dönüştürebiliriz
b. Tabloyu metne dönüştürebiliriz
c. Tabloya sayfa numarası verebiliriz
d. Tablodaki verileri artan yada azalan oranda sıralayabiliriz
50. Word’de hazırlanan bir tablo üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?
a. Formül kullanma
b. Hücreye yükseklik ve genişlik tanımlama
c. Hücre biçimleme
d. Üst bilgi tanımı yapma
51. Oluşturdugunuz bir tabloya yeni bir satır eklemek için yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır?
a. Tablo içinde en son hücrede iken Tab tuşuna basmak
b. Tablo aracları-Düzen sekmesi-Altına ekle
c. Satır secili iken Mouse Sag tuş-Ekle-Satır
d. Tablo içinde en son hücrede iken Tab tuşuna basmak
52. Klavyede olamayan karakterler nasıl eklenir?
a. Ekle-Simge
 b. Ekle-Özel Karakterler
 c. Ekle-Alan
d. Ekle-Resim
53. Belgeye resim eklemek için aşagıdakilerde hangisi kullanılır?
a. Ekle- Resimler
b. Ekle-Simge-Çevrimiçi resimler
c. Ekle-SmartArt
d. Ekle-Grafik
54. Belgeye Smart Art hangi yöntemlerle eklenir?
a. Ekle-Grafik grubu-SamartArt
b. Ekle-Şekiller grubu-SmartArt
c. Ekle-Çizimler grubu-SmartArt
d. Ekle-Tablolar grubu-SmartArt
55. Paragraflarda Büyük harf işlemi hangi sekmeden gerçekleşir?
a. Giriş-Büyük harf
b. Ekle- Büyük harf
c. Sayfa düzeni-Büyük harf
d. Görünüm-Büyük harf
56. Her sayfanın başına “Word 2016 sınavı“yazdırmak hangi seçenek ile yapılır?
a. Görünüm-Üst bilgi
b. Dosya-Üst bilgi
c. Ekle-Üst bilgi
d. Düzen-Üst bilgi
57. Word belgelerinde sayfanın arkasına resim yada metin yerleştirebilmek için aşağıdaki düğmelerden hangisi kullanılır?
a. Sayfa rengi
b. Sayfa kenarlıkları
c. Filigran
d. Küçük resim
58. Sayfayı dikey durumundan yatay durumuna getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a. Sayfa düzeni-Yatay
b. Görünüm-Sayfa Yapısı-Düzen-Yatay
c. Sayfa düzeni-Yönlendirme-Yatay
d. Dosya sekmesi-Sayfa yapısı-Kağıt-Yatay
59. Yazıyı sütunlara bölmek için kullandığımız sekme aşağıdakilerden hangisidir?
a. Giriş-Sütunlar
b. Ekle-Sütunlar
c. Sayfa düzeni- Sütunlar
d. Görünüm- Sütunlar
60. Belgenin kenar boşluklarını ayarlamak için kullanılan menü ve uygun seçenek hangisidir?
a. Sayfa düzeni-Sayfa yapısı-Kenar boşlukları
b. Sayfa düzeni-Sayfa yapısı-Kağıt
c. Sayfa düzeni-Sayfa yapısı-Düzen
d. Hiçbiri
61. Sayfaya kenarlık eklemek için aşağıdakilerden hangi sekme kullanılır?
a. Gözden geçir-Sayfa kenarlıgı
b. Giriş-Sayfa kenarlığı
c. Görünüm-Sayfa kenarlıgı
d. Tasarım-Sayfa kenarlıkları
62. Özel bir kağıt boyutu ayarlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a. Görünüm/Sayfa düzeni
b. Sayfa düzeni/Yönlendirme
c. Sayfa düzeni/Boyut
d. Görünüm/Yakınlaştır
63. Cetvel hangi sekmeden iptal edilir veya kaldırılır?
a. Giriş
b. Ekle
c. Görünüm
d. Sayfa düzeni
64. Word’de belgenin tüm ekranı kaplaması için aşağıdaki seçeneklerin hangisi kullanılır?
a. Görünüm-Yakınlaştır
b. Görünüm-Okuma modu
c. Görünüm-Sayfa düzeni
d. Görünüm-Anahat
65. Görünüm sekmesindeki böl seçeneği ne işe yarar?
a. Belgeyi iki parça halinde gösterir
b. Tablodaki seçili hücreleri böler
c. Tablodaki bölünmüş hücreleri birleştirir
d. belgeyi sütunlara ayırır.
66. Word ortamında çok sık yapılan işlemlerin otomatikleşmesi hangisi ile sağlanabilir?
a. Makrolar
b. Belge bağlantıları
c. Köprü
d. Taslak
67. Dipnot eklemek için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a. Ekle-Dipnot
b. Başvurular-Dipnot
c. Dosya sekmesi-Dipnot
d. Ekle-Başvuru-Dipnot
68. Belge içerisindeki karakter,satır,kelime vb. gibi bilğileri saymayı saglayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a. Gözden geçir-Yazım dilbilgisi
b. Gözden geçir-Sözcük sayımı
c. Gözden geçir-Açıklama
d. Gözden geçir-Belgeyi koru
69. Yandaki aracın işlevi nedir?
a. Belgeyi yakınlaştırır ve uzaklaştırır
b. Baskı önizleme yapar
c. Belge baglantılarını gösterir
d. Hiçbiri
70. Yandaki çubuğa göre aşağıdakilerden hangisiyanlıştır?
a. Belgedeki sözcük sayısı 1328’dir
b. Belge toplam 9 sayfadır
c. Belgede 9. sayfa geçerli sayfadır
d. Belge toplam 8 sayfadır

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik