Algoritma

Akış Şeması Nedir ? Akış Şeması Öğeleri Nelerdir ?

 

Akış Şeması Nedir?

Akış şeması; bilgisayar programlarının yazılım aşamasında  işlem basamaklarını geometrik şekillerle gösteren şekillerden oluşan ifadelerdir .
Bu işleme aslında , algoritmaların görsel elemanlarla oluşturulması da denilebilir .  
Algoritma oluşturulurken ifade edilecek işlemler , geometrik şekiller ile sıra sıra ifade edilir. 
Bu şekiller standartlaşmıştır . Ve bu şekillere akış şeması elemanları adı verilmektedir . Birden fazla akış şeması elemanının bir araya gelerek oluşturduğu şemaya ise akış şeması adı verilmektedir .
Akış şeması bir programın , problemin tamamlanması için gerekli adımların çok daha iyi anlaşılmasını sağlayan görsel bir bütündür .
Programın akış yönü ve işlemler arası bağlantıyı çubuklar ve oklar temsil eder . İşlemler için ise çeşitli şekiller veya o işleme ait özel şekiller kullanılabilmektedir.
Kısacası en basit şekliyle dikdörtgen kutulardan ve oklardan oluşur. Akış şeması sembolleri ANSI (American National Standards Institute) standardı olarak belirlenmiş ve tüm dünyada kullanılmaktadır.

 

Akış Şeması Nedir ? Akış Şeması Öğeleri Nelerdir ?

Temel Akış Şeması Elemanları

 

Her bir akış şeması elemanı yapılacak olan bir işlemi temsil eder .
 
 
Altında yer alan ok işareti ile tek çıkışlı bir şekil olduğunu anlıyoruz . Şeklimiz ise bir algoritmanın başladığı konumu göstermektedir . 
 
 
 
 
Üzerinde yer alan ok işareti ile tek girişli bir şekil olduğunu anlıyoruz . Şeklimiz bir algoritmanın bittiği konumu göstermektedir . 
 
 
 
Üzerinde ve altında yer alan ok işaretli ile tek giriş ve tek çıkışlı bir şekil olduğunu anlıyoruz . Bir algoritma da aritmetik bir işlem yapıldığını , değişkenlerimize değer atandığını bize gösteren şekil dörtgen kutudur . Dörtgenimizin içerisine istenilen yazı yazılabilir . 
 
 
    
 Ekrana yazılmasını istediğimiz bilgilerin , verilerin , değişkenlerin içerisine yazıldığı şeklimizdir . 
 
 
 
Bir işin tamamlanabilmesi için alt süreçler ve uygulamalar varsa bu süreçleri simgeleyen şeklimizdir .  Sürecin tanımı şekil içine yazılır .
 
 
Klavyeden bilgisayara girilecek olan bilginin konumunu belirten şekildir . 
 
 
 
Çevre birimleri (ekran,yazıcı,çizici,okuyucu,…) ile yapılan bilgi alış verişlerini simgeler. Giriş veya çıkış komutunun kullanılacağı konumu belirler . Oku ve yaz değerlerini alır . Ve hangi işlem yapılacaksa o değeri şekil içerisine belirtmek gerekir.
 
 
 
 
Yazıcıya gönderilmesini istediğimiz bilginin ifade edildiği şekildir . 
 
 
Bağlantı anlamındadır . Karmaşık akışları engellemek için akış noktalarını bağlayan şekildir. Şekil içerisine harf veya simgeler yazılarak aynı iki harfin birbirine bağlı olduğu ifade edilir.
 
 
Bazı işlemler belirli koşullar sağlanıncaya dek , ardışık değerlerle tekrarlanır . Tekrar edilen bu işlemlere döngü adı verilir . Döngü tamamlandığında ise gidilecek düğüme ulaşan akış çıkışı vardır.
 
 
 
 
 
Bir algoritmada bir kararın verilmesini ve verilecek olan karara göre belirlenmiş olan iki seçenekten birinin uygulanmasını sağlayacak olan şekildir . Kıyaslama ifadesi şekil içine yazılır . Karar E (evet) veya H (hayır) simgesi ile belirtilen bir uçtan çıkan akış ile başka bir düğüme gider.
 
 
 
 
Akış çubuğumuz 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik