Algoritma

Algoritma Nedir ? Algoritma Uygulama Örnekleri

 

Algoritma Nedir ? Algoritma Uygulama Örnekleri

Algoritma Nedir ?

 
Algoritma belirli bir sorunu çözmek için gerekli olan sıralı , mantıksal adımların tamamıdır.

Algoritmada Dikkat Edilmesi Gerekenler

 
Yazılan her algoritma adımı mutlaka net bir dille belirtilmelidir. Hiçbir şey arada kalmamalıdır.
Belirsizlikler algoritma ile ulaşılmak istenen sonucun elde edilememesine neden olur .
Algoritmanın mutlaka bir başlangıcı ve sonu olmalıdır. Sonsuz olmamalıdır. Sonu olmayan bir algoritmanın test edilmesi mümkün değildir.
Algoritmalar karşılaşılabilecek tüm sorunları, ihtimalleri içine alacak şekilde kapsamlı olmalıdır.

Örnek 1 :

İşe gitmek için hazırlanan bir çalışanı düşünelim.
 • İşe gitmek için kalk.
 • Kahvaltını yap.
 • Kıyafetlerini giy.
 • Özel yaptığın şeyler varsa onları yap. (Saç , ayakkabı silmek vb…. )
 • Evden çık.
 • İşe doğru hareket et. ( Yürüme ,Araç … vb. )
 • İş yerine gir.
 • Arkadaşlarına selam ver.
 • Otur.
 • Çalışmaya başla.

 

Operatörler

 
Bilgisayar dilinde matematiksel ve mantıksal işlemleri yapmamızı sağlayan özel karakterlerdir.
Matematikte kullandığımız aritmetiksel ifadeler bilgisayar dilinde aynı şeyi ifade etmeyebilir.

 

 •  Eşitlik operatörü “ == ”
              Örneğin 5 + 2 == 7

 

 • Toplama, çıkarma, çarpma, bölme operatörleri matematikteki ile aynıdır.
 • Üs alma ifadesi “ ^ “
 • Kalan bulma “ % “
 • Karekök alma ifadesi “ ^1/2 “

Matematiksel işlemlerin öncelik sırası

A) Önce parantez içleri yapılır. (())
B) Varsa üs alma işlemi yapılır. x^2
C) Çarpma ve bölme işlemlerinin toplama ve çıkarma işlemleri üzerinde önceliği vardır.
D) Toplama ve çıkarmanın, çarpma ve bölmenin kendi içlerinde önceliği yoktur.
Hangisi solda ise öncelik onundur. Çünkü program çalışmaya başladığında, işlemleri soldan başlayıp sağa doğru yapmaya başlar. a*b/d ifadesinde önce çarpma yapılır sonra bölme yapılır.
NOT: Bir algoritma başla şeklinde bir başlangıç ibaresi ile başlayıp Son, Bitir, Dur şeklindeki ifadelerle de biter.

Örnek 2 :

Kullanıcı tarafından klavyeden girişi yapılan iki tane sayının toplamını veren algoritmayı yazınız.
 • Başla
 • İlk sayıyı oku
 • İkinci sayıyı oku
 • Sonuç  = ilk sayı + İkinci sayı
 • Sonuç yaz
 • Bitir

 

Örnek 3 :

 
Kullanıcı tarafından klavyeden girişi yapılan iki tane sayının büyük olanından küçük olanını çıkarma algoritmasını yazalım.
 • Başla
 • Birinci sayıyı oku
 • İkinci sayıyı oku
 • Eğer Birinci sayı > İkinci sayı
 • Sonuç =Birinci sayı – İkinci sayı değilse sonuç = İkinci sayı – Birinci sayı
 • Yaz sonuç
 • Bitir

 

Örnek 4 :

En az üç basamaklı bir tam sayının yüzler basamağındaki rakamı bulup ekranda yazdıran programın algoritmasını yazınız.
 •   Başla
 •   X sayısını oku
 •   X=X/100
 •   X=X%10
 •   Yaz X
 •   Bitir

 

İLİŞKİSEL OPERATÖRLER

 
 İlişkisel notasyonlar(operatörler) algoritma yazarken daha çok karşılaştırma yaparken karşımıza çıkacak. Bunlar neler;
> Büyük
>= Büyük eşit
< Küçük
<= Küçük eşit
<> Farklı
== Eşit
Aslında Excel de formülleri bilen kişiler için bu operatörlere hakim olmak zor olmayacaktır.

MANTIKSAL OPERATÖRLER

 
 Mantısal notasyonlarımızda:
1. VE (AND)
2. VEYA (OR)
3. DEĞİL (NOT)
 Olmak üzere 3 tanedir.

DÖNGÜLER(LOOPS)

 
Biz program yada algoritma yazarken eğer bir adımın birden fazla tekrarlanmasını istiyorsak döngüleri kullanırız. Döngüler genellikle bizim belirleyeceğimiz bir sayaçla istediğimiz şart sağlandığı sürece bu sayaca bağlı işlemlerin birkaç kez tekrarlanması esasına dayanır.

Örnek 4 :

 
Kullanıcı tarafından klavyeden girişi yapılacak iki tane sayıdan büyük olanını bulup ekranda yazdıracak olan algoritmayı yazınız.
 • Başla
 • Oku ilk sayı ve ikinci sayı
 • Eğer ilk sayı > ikinci sayı ise yaz “ büyük “ ilk sayı
 • Değilse yaz “ büyük “ikinci sayı
 • Bitir

 

Örnek 5 :

 
Bir sayının pozitif, negatif veya sıfıra eşit olma durumunu hesaplayıp yazdıran algoritmayı yazınız.
 • Başla
 • Oku ilk sayı
 • Eğer ilk sayı > 0 ise yaz “ pozitif “
 • Eğer ilk sayı < 0 ise yaz “ negatif “
 • Eğer ilk sayı == o ise yaz “ sıfır “
 • Bitir

 

Örnek  6 :

1’den 5’e kadar olan sayıları ekranda yazdıran programı yazınız.
 • Başla
 • X = 1
 • Yaz X
 • X = X + 1
 • Eğer X < 6 ise git 3 ( 3. Adıma dönmemizi sağlar. )
 • Bitir

 

 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik