Algoritma

Algoritma Nedir ? Nasıl Kullanılır ?

ALGORİTMA NEDİR?

Bir sorunu çözebilmek için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne denir.
 
Yani algoritma bir problemin adım adım çözümüdür.
 
Algoritma problemin çözümünde izlenecek yol anlamına gelir ve problemin çözümünün adımlar halinde yazılmasıyla oluşturulur.
 
Algoritma basamaklarının başlangıcı be sonu bulunur. Her adımda yapılacak işlemler açıkça belirtilir.
 
Algoritma bir programlama dili değildir.
 
Programlama dillerine yol gösteren bir yöntemler dizisidir.
 
Algoritma kavramını açıklayabilmemiz için bir problem durumuna ihtiyacımız vardır.
 
Örneğin : Bilgisayarımız çalışmıyor . Bu bizim problem durumumuz .
 
  • Problemimiz bilgisayarımızın çalışmaması .
  • Öce bilgisayarın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediyoruz.
  • Eğer fiş takılı değilse , fişi takıyoruz ve problemimiz çözülüyor.
  • Ancak eğer fiş takılı ise veya  takılı olmasına rağmen çalışmıyor ise bir sonraki adıma geçiyoruz.
  • Sonra ekranı kontrol ediyoruz . Ekran kapalı mı?
  • Eğer ekran kapalı ise ekranı açıyoruz ve problemimiz çözülüyor.
  • Eğer ekran kapalı değilse diğer adımımıza geçiyoruz.
 

 

Algoritma Akış Şemaları

 

Bir algoritmanın görsel şekiller ve sembollerle ifade edilmiş haline “Akış Şemaları “ adı verilir.
 
Şimdi de bilgisayarımızın çalışmama durumunu akış şemasıyla ifade edelim.
 
 
Şimdi akış şemalarını biraz daha detaylı inceleyelim.
 
Akış şemalarında çeşitli şekiller ve her bir şeklin anlamı vardır.
 
 

 

 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik