Algoritma programlama

Algoritma ve Programlamada Kullanılan Terimler

 

Algoritma ve Programlamada Kullanılan Terimler

Algoritmalar da kullanılan bazı temel terimlerden Algoritmalarda Kullanılan Temel Terimler başlıklı makalemizde bahsetmiştik . Şimdi ayrıntılı şekilde bahsedelim . 

Problem Nedir?

Bir işlemin veyaz bilimsel bir hesaplamanın bilgisayar ortamında çözülmesi fikrinin ortaya çıkmasına problem denir. Bu tip fikirlerde insanların bu sorunları çözmeleri ya imkansızdır ya da çok zor ve zaman alıcıdır. Bu tip bir sorunu bilgisayarla çözebilme fikrinin ortaya çıkması bir bilgisayar probleminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bazen de bir işletme veya yönetimin otomasyonunu sağlamak amacı ile bu tip problemler tanımlanır.

Problem Çözümü

Bir problemi çözebilmek için öncelikle sorunun programcı tarafından çok net olarak  anlaşılmış olması gerekir. 

Problemi çözebilmek için tüm ihtiyaçlar ve istekler belirlenmelidir. Gerekiyorsa bu işlem için birebir görüşmeler planlanmalı ve bu görüşmeler gerçekleştirilmelidir. Problemin çözümüne ilişkin zihinsel alıştırmalar yapılır. 

Bu alıştırmaların bilgisayar çözümüne yakın olması hedeflenmelidir. Bir sorunun tabii ki birden fazla çözümü olabilir. Bu durumda bilgisayar ile en uygun çözüm seçilmelidir. Çünkü bazen pratik çözümler bilgisayarlar için uygun olmayabilir. Oluşturulan çözüm algoritma dediğimiz adımlarla ifade edilmelidir. 

Bu algoritmanın daha anlaşılabilir olması için Akış Çizelgesi oluşturulmalıdır. Uygun bir programlama dili seçilmeli ve oluşturulan algoritma ve akış çizgesi bu programlama dili aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılmalıdır.

Oluşturulan program bir takım verilerle ve mümkünse gerçek ortamında test edilir. Oluşabilecek sorunlar ilgili kısımlar tekrar gözden geçirilerek düzeltilir. Bu adımlar defalarca gerçekleştirilmek zorunda kalınabilir.

Program Nedir?

Problem Çözümü kısmında anlatılan adımlar uygulandıktan sonra ortaya çıkan ve sorunumuzu bilgisayar ortamında çözen ürüne Program denir. Bazı durumlarda bu ürüne yazılım denebilir.

Programlama Nedir?

Problem Çözümünde anlatılan adımların tümüne birden programlama denilebilir. Ancak gerçekte ilk paragrafta anlatılan kısım çoğunlukla sistem analizi veya sistem çözümleme olarak anlatılır. Diğer adımlar Programlama diye tanımlanabilir. Ancak son paragrafta anlatılan adıma kısaca test aşaması da denir. Çoğunlukla çok iyi tanımlanmış bir sorunun çözümüne dair adımlar ile çözümün oluşturulup bunun bir programlama dili ile bilgisayar ortamına aktarılması Programlama diye adlandırılabilir.

Algoritma Nedir?

Bir sorunu çözebilmek için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne denir. Doğal dille yazılabileceği için fazlaca formal değildir. Bir algoritma için aşağıdaki ifadelerin mutlaka doğrulanması gereklidir.
• Her adım son derece belirleyici olmalıdır. Hiç bir şey şansa bağlı olmamalıdır.
• Belirli bir sayıda adım sonunda algoritma sonlanmalıdır.
• Algoritmalar karşılaşılabilecek tüm ihtimalleri ele alabilecek kadar genel olmalıdır.

Akış Çizelgesi Nedir?

Bir algoritmanın daha görsel gösterimidir. Çizgiler, Dörtgen, daire vb. geometrik şekillerle algoritmanın gösterilmesini sağlar. Doğal dille yazılmadığı için daha formal olduğu düşünülebilir.

Programlama Dili Nedir?

Bir Problemin algoritmik çözümünün bilgisayara anlatılmasını , aktarılmasını sağlayan, son derece sıkı-sıkıya kuralları , terimleri bulunan kurallar dizisidir.

Derleyici Nedir?

Bir programlama dili ile bilgisayara aktarılan programın bilgisayarın anlayabileceği Makine Diline çevirmeyi sağlayan ve yazılan programda söz dizim hatalarının olup olmadığını bulan olup olmadığını bulan yazılımlardır. Her Programlama dili için bir derleyici olması gerekmektedir.

Yorumlayıcı Nedir?

Derleyici gibi çalışan ancak yazılmış programları o anda Makine diline çeviren yazılımlardır. Bu tür bir yazılımda Programın Makine dili ile oluşturulmuş kısmı bilgisayarda tutulmaz. Programın her çalıştırılmasında her adım için Makine dili karşılıkları oluşturulur ve çalıştırılır.

 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik