Algoritma

Algoritmalarda Kullanılan Temel İfadeler

Algoritmalarda Kullanılan Temel İfadeler

Programlamanın temelinde yer alan algoritma oluşturulurken satır satır yazılabilir ya da akış diyagramı çizilebilir . 
 
Algoritma sayesinde programlamaya başlamadan önce problemin çözümünü açık bir şekilde ifade etmiş , çözüm için gidiş yolunu belirlemiş oluruz. Bu süreç sayesinde olabilecek bir hatayı programlamaya geçmeden önce gözlemleme imkanı elde etmiş oluruz .
 

Algoritmanın Temel İfadeleri

Değişkenler (variable) : Programın çalışması içerisinde farklı değerleri hafızada tutmak üzere ayrılmış bellek bölümüdür. Bir değişkenin tanımlanması halinde tüm bilgiler geçici hafızada (RAM) tutulur. 
 
Örneğin :  
a=b+c ifadesinde a,b,c tanımlamaları birer değişkendir.Değişken isimlendirme tamamen programcıya aittir. Ancak adının yerini aldığı ifadeye çağrışım yapacak şekilde olması programın anlaşılırlığı açısından önemlidir.
 
Tanımlayıcılar (identifier) : Değişken, sabit, alt yordam ve alan gibi programlama birimlerine programcı tarafından verilmiş isimlerdir.
 
İsimlendirme Kuralları
  • 0-9 arası rakamlar kullanılabilir.
  • Sembollerden sadece alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
  • Tanımlayıcı isimleri harf veya alt çizgi ile başlayabilir.
  • Tanımlayıcı ismi, rakamla başlayamaz veya sadece rakamlardan oluşamaz (sayı olamaz).
  • İngiliz alfabesindeki A-Z veya a-z arası 26 harf kullanılabilir.

Atama (assignment) : Program içerisinde bir değeri istenilen bir değişkene eşitleyen operatöre denir. 

Örneğin :

a = 10 yazarsak a değişkenine 10 değeri atanır ve bundan sonra a ile yapacağımız işlemlerde a nın değeri 10’dur.

 

Sabitler (constant) : Kullanım yerine göre değeri değişmeyecek matematiksel değerler ve bilimsel katsayılar gibi değerleri tanımlamada sabitler kullanılır. Program her çalıştığında programın içinde hep aynı değeri döndüren tanımlayıcılar sabitlerdir. 
 
Örneğin :
Bir dairenin alanını pi sayısının, yarıçapını  karesiyle çarparak buluruz. Pi sayısı değişmeyeceği için program içerisinde sabit olarak tanımlanırken, yarıçap hesaplamak istediğimiz her daire için değişiklik göstereceğinden değişken olarak tanımlanmalı ve kullanıcı taraflı girişi yapılmalıdır.

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik