Algoritma

Algoritmalarda Kullanılan Temel Operatörler

 

Algoritmalarda Kullanılan Temel Operatörler

 

 • Algoritmalar oluşturulurken çeşitli semboller kullanılır . 
 • Bu semboller yapılacak işlemleri ifade ederler . 
 • Bilgisayar dilinde bu sembollere operatör adı verilir . 


Algoritmalar oluşturulurken kullanılan bazı operatörler ;


Şimdi algoritmalarımızda kullanılan temel operatörleri ayrıntılı olarak inceleyelim . 

Aritmetik ve Mantıksal Terimler 

Programlama da işlemlerin yapılabilmesi , sonuçlandırılabilmesi için aritmetiksel işlemlerin nasıl tanımlandığını bilmemiz gerekmektedir .

Program akışının ise doğru bir şekilde sağlanabilmesi için bazı aşamalarda karar verilmesi gerekebilir . Bu kararları verebilmemizi sağlayacak terimler ise mantıksal ifadelerdir . 

Yazılan programların sonuç üretebilmesi için hem aritmetiksel hem de mantıksal işlemleri yapabilmesi gerekmektedir . 


 • Aritmetiksel Terimler

Bir programın istenilen işlemleri yerine getirebilmesi için sayısal hesaplar yapabilmesi ve bu hesaplar sonucunda elde edilen sonuçları saklayabilmesi gerekmektedir. 

Genel olarak tüm programlama dillerinde aritmetik işlemler şu şekilde tanımlanmıştır: 

Değer|Değişken {aritmetik operatör} Değer|Değişken 

Bu örnek tarzındaki gösterimde Değer olarak ifade edilen terim sabit bir değeri , Değişken ise  her an farklı bir değer barındırabilecek bir değeri ifade eder. 

Aritmetiksel Terimler aritmetiksel operatörler aracılığı ile ifade edilirler . 

Aritmetiksel Operatör

Aslında ilkokuldan beri matematiksel işlemleri yaparken kullandığımız  , dört işlem olarak da adlandırabileceğimiz işleçlerdir . Dört işlem işleçlerinde  işlem öncelik sırası vardır . Matematikte kullanılan işlem öncelik sırası programlama için de geçerlidir .
 
Aslında bu temel işleçler her programlama dilinde bulunur . 
 • * Çarpma işlemini gösteren işleçtir. Bölme ile eş önceliklidir.
 • / Bölme işlemini gösteren işleçtir. Çarpma ile eş önceliklidir.
 • + Toplama işlemini gösteren işleçtir. Çıkarma ile eş önceliklidir.
 • – Çıkarma işlemini gösteren işleçtir. Toplama ile eş önceliklidir.

 

Aritmetiksel operatörlerin işlem öncelikleri yukarıdaki sırada olduğu gibidir. Eş öncelikli aritmetik ifadeler bulunursa bu ifadelerde işlem soldan sağa doğru yapılır. Bu işlem önceliklerini değiştirmek için her programlama dilinde “(“, “)” (Parantez aç-kapa) ifadelerini kullanabiliriz . 
 

 • Mantıksal Terimler

 

Bir değerin farklı bir değer ile karşılaştırılması sonucunda doğru yada yanlış sonuç elde edebilen ifadelerdir. 

Karşılaştırma Operatörü

İki değer veya aritmetik ifadeyi birbiri ile karşılaştırmayı sağlayan sembollerdir.
 
 • = İki değerin eşit olup olmadığı karşılaştıran operatördür .
 • >, >= İki değerden soldakinin sağdakine oranla büyük olup olmadığını veya büyük eşit olup olmadığı kontrol eden operatördür.
 • <= İki değerden soldakinin sağdakine oranla küçük olup olmadığını veya küçük eşit olup olmadığı kontrol eden operatördür.
 • <> İki değerin farklı olup olmadığını karşılaştırılan operatördür .
Örneğin ;
X>8      ” X in değeri 8′ den büyük mü diye kontrol edilecektir . “
 
X<>8    ” X ‘ e verilen değer 8’ den farklı mı diye kontrol edilcektir . “
 

 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik