Modül Sınavları

Bilgisayar İşletmenliği Sınav Soru Örnekleri – 2

 

Bilgisayar İşletmenliği Sınav Soru Örnekleri – 2 

İletişim Pencereleri , Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü İle İlgili Soru Örnekleri

 

Pencereler İle İlgili Sorular

1. MS Windows programında çalışan uygulamalar arasında hızlı hareket etmek için aşağıdaki tuş bileşenlerinden hangisi kullanılır?
a) Alt+F4                          b) Alt+Tab                       c) Ctrl+F4                        d) Ctrl+Tab
2. Açık olan herhangi bir program nasıl kapatılır?
a) CTRL+Tab                     b) CTRL+F4                      c) ALT+Tab                       d) ALT+F4
3. Başlık çubuğunda bulunan yandaki butonların sırayla isimleri nedir?

 

a) Simge durumuna küçült / Ekranı Kapla / Kapat
b) Önceki boyut/Ekranı Kapla/Kapat
c) Önceki Boyut/Tam Ekran/Kapat
d) Simge Durumu/Önceki boyut
4. Yandaki düğmelerin görevleri sırayla nedir?

 

a) Simge durumuna küçült –Önceki boyut – Kapat
b) Simge durumuna Küçült –Önceki boyut –Bilgisayarı kapat
c) Önceki boyut –Simge durumuna küçült –Kapat   d) Önceki boyut –Simge durumuna küçült –Bilgisayarı kapat
5. Bir pencerenin yerini değiştirmek için, pencerenin neresinden fare oku (işaretci) ile tutulmalıdır?
a) Çerçeve kenarları veya köşesinden                     b) Pencerenin iç orta kısmından
 c) Menü çubuğundan                                              d) Başlık çubuğundan
6. Bir pencerenin boyutlarını değiştirmek için, pencerenin neresinden fare oku (işaretci) ile tutulmalıdır?
a) Çerçeve kenarları veya köşesinden                      b) Pencerenin iç orta kısmından
 c) Menü çubuğundan                                               d) Başlık çubuğunun ortasından
7. Bir program simge durumuna getirildiğinde aşağıda verilen seçeneklerden hangisi olur?
a) Program tamamen kapanır
b) Program geçici olarak kaybolur
c) Program simge durumunda masaüstüne yerleşir
d
) Program simge durumunda görev çubuğuna yerleşir
8. Bir pencere, bütün bilgileri görüntüleyecek kadar büyük değilse, pencerenin yanında veya altında ne görüntülenir?
a) Araç çubuğu                 b) Kaydırma çubuğu         c) Durum çubuğu             d)Yardım
9. Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Dosya-Tümünü Seç                          b) Düzen- Tümünü Seç
c) Görünüm- Tümünü Seç                    d) Sağ Tuş- Tümünü Seç
10. Menüden komut girişi yaparken, komuttaki altı çizili harfe hangi tuşla birlikte basılmalıdır?
a) Ctrl                                b) Shift                             c) Alt                           d) Tab
11. Pencerenin en üstünde bulunan mavi çubuğa ne ad verilir?
a)Durum çubuğu              b) Araç çubuğu                 c) Başlık cubuğu               d) Araç kutusu
12. “Araç çubuğu” nedir?
a) Menülerin bulunduğu bölümdür                          
b) Kaydırma çubuklarının bulunduğu bölümdür
c) Cetvelin bulunduğu bölümdür
d) Komutların kısayol düğmelerinin bulunduğu bölümdür.
13. Durum araç çubuğu pencerenin neresinde bulunur?
a) Solunda                        b) Sağında                        c) Altında                          d) Üstünde
14. Kaydırma çubukları hangi amaçlı kullanılır?
a) Fare İmlecini Kaydırır                                           b) Ekran Görünümünü Kaldırır
c) Fare İmlecini Kaldırır                                            d) Ekran Görünümünü Kaydırır

Görev Çubuğu – Başlat Menüsü İle İlgili Sorular

 
       1.    MS Windows programında Görev Çubuğu üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Saat                     b) Dil                        c) Yardım                     d) Açık program düğmeleri
       2.    Hangisi görev çubuğunda bulunmaz?
a) Başlat Menüsü Butonu                                         b) Açık Olan Programların İsmi
c) Denetim Masası Simgeleri
                                    d) Tarih/Saat Simgeleri
       3.    Görev çubuğunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Saat                                         b) Dil simgesi                 
c) Açık programların simgeleri     d) En son kullanılan programların listesi
       4.    MS Windows programında sistemde açılı durumda bulunan birden fazla program varsa bu programların tamamının pencerelerinin masaüstüne yatay olarak döşenmesi için aşağıda verilenlerden hangisi sağ tıklanarak Yatay Olarak Döşe Komutu seçilmelidir?
a) Masaüstü               b) Başlat düğmesi           c) Görev Çubuğu                 d) Klasör
       5.    Windows programında o anda ekranda görüntülenmese bile, hangi uygulamaların çalışmakta olduğu nasıl anlaşılır ?
a) Start menüsüne bakılarak                                  b) Görev Çubuğundaki düğmelere bakılarak
c) Masaüstündeki düğmelere bakılarak                 d) Hangi uygulamaların çalışmakta olduğu anlaşılmaz
       6.    Windows programında hangi uygulamaların çalışmakta olduğu nasıl anlaşılır?
a) Başlat menüsüne bakılarak
b) Görev Çubuğundaki düğmelere bakılarak
c) Masaüstündeki düğmelere bakılarak
d) Başlat menüsünden Belgelere bakılarak
        7.    Bilgisayarın çalışması sırasında birden fazla uygulama açıksa, bu uygulamalar MS Windows programında aşağıdaki seçeneklerden hangisinde görünür?
a) Görev Çubuğu             b) Durum Çubuğu           c) Denetim Masası           d) Belgeler
       8.    MS Windows programında Başlat menüsünde yer alan Belgeler için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?
a) Belge oluşturmak için kullanılır
b) Daha önce açılan belgelerin listesi görülür
c) Belgeleri silmek için kullanılır
d) Belgeleri gruplayıp saklamak için kullanılır
       9.    MS Windows programında Görev Çubuğundaki Tarih ve Saat üzerine çift tıklatıldığında aşağıdakilerden hangisi görüntülenir?
a) Tarih gün adıyla beraber görüntülenir                  b) Saat çalışır
c) Tarih ve saat özellikleri görüntülenir                    d) Hiçbiri
       10.  MS Windows programında Görev Çubuğu üzerinde saatin görüntülenir hale getirilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
a) Ayarlar/Denetim Masası/Tarih ve Saat                  b) Ayarlar/Denetim Masası/Görüntü
 c) Ayarlar/Görev Çubuğu/Ekle                                  d) Ayarlar/Görev Çubuğu /Saati göster
       11.  Görev çubuğunu taşınamaz ve boyutlandırılamaz duruma getirebilmek için aşağıdakilerden hangisi seçilir.
a) Görev Çubuğunda sağ tuş – Masaüstünü göster
b) Görev Çubuğunda sağ tuş – Araç çubukları
c) Görev Çubuğunda sağ tuş – Görev çubuğunu kilitle
     
d) Görev çubuğunda sağ tuş – özellikler – Hızlı başlatı göster
      12.  Görev çubuğu özellikleri penceresindeki “benzer görev çubuğu öğelerini grupla” seçeneği ne yapar?
a) Görev çubuğu üzerinde ki aynı tür veri pencerelerine ait simgeleri tek bir simge altında toplar
b) Görev çubuğunu gizler
c) Görev çubuğundaki etkin olmayan simgeleri gizler
d) Görev çubuğunun boyutlandırılmasını ve taşınmasını engeller
     13.  Görev Çubuğu üzerinde saatin görüntülenmesi için hangi işlem yapılmalıdır?
a) Denetim Masası/Tarih ve saat
b) Denetim Masası/Görüntü
c) Görev Çubuğu başlat menüsü/Ekle
d) Görev Çubuğu üzerinde sağ tuş/ÖzelliklerSaati Göster
     14.  Başlat / Belgeler (Son Kullandıklarım) menüsünde hangi belge isimleri bulunur?
a) Disk üzerinden silinmiş olan belgeler
b) En son kullanılan bütün belgeler
c) En son kullanılan Word belgeleri
d) En son kullanılan Excel belgeleri

 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik