Modül Sınavları

Bilgisayar İşletmenliği Sınav Soruları İndir !

Bilgisayar İşletmenliği Sınav Soruları İndir !

Mouse İle İlgili

 

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi MS Windows’ta kullanılan Fare kavramlarından biri değildir?

 

a) Enterlamak,                  b) Tıklamak,                     c) Çift tıklamak,                d) Sürükleyip-bırakmak,

 

2. Fare imleci bir simge üzerinde iken farenin sol düğmesine basılarak farenin hareket ettirilmesi işlemine ne denir?

 

A) Tıklama                        B) Çift Tıklama                  C) İzleme                         D) Sürükleme

 

3. Bir uygulamayı çalıştırmak için hangi fare hareketi yapılır?

 

A) Tıklama                        B) Sürükleme                   C) Taşıma                         D) Çift Tıklama

 

4. Fare imlecinin “kum saati” şeklini alması ne anlama gelir?

 

A) İşaretleme                   B)Taşıma                          C) Biçimlendirme              D)Bekleme

 

5. Simge halinde bulunan belgeleri, klasörleri ve programları açmak için fare nasıl kullanılır.?

 

a) Farenin sol tuşu ile çift tıklanır.                             b) Farenin sol tuşu ile tek tıklanır.

 

c) Farenin sağ tuşu ile çift tıklanır.                            d) Farenin sağ tuşu ile tek tıklanır.

 

6. fare işaretçisi bir nesne üzerinde iken yandaki şekle dönüşürse nasıl bir anlam ifade eder?

 

a) O nesnenin silinebileceğini                                   b) O nesnenin boyutlandırılabileceğini

 

c) O nesnenin taşınabileceğini                                  d) O nesnenin taşınmaz olduğunu

Masaüstü İle İlgili

1. MS Windows programında Masaüstü deyimi aşağıdaki seçeneklerden hangisi için kullanılır?

 

a) Bilgisayarım isimli alanın diğer adıdır                   b) Denetim Masasının diğer adıdır

 

c) MS Windows açıldığında ekrana gelen alandır       d) Başlat menüsünün diğer adıdır

 

2. MS Windows  programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrana ne ad verilir?

 

a) Başlat Menüsü              b) Görev Çubuğu            c) Denetim Masası            d) Masaüstü

 

3. Aşağıdaki düğmelerden hangisi Masaüstünde standart olarak yer almaz?

 

a) Bilgisayarım                 b) Belgelerim                 c) Geri Dönüşüm Kutusu   d) MS Network

 

4. Aşağıdakilerden hangisi MS Windows programında Masaüstünde yer almaz?

 

a) Başlat                          b) Bilgisayarım               c) Yazıcılar                     d) Geri Dönüşüm Kutusu

 

5. MS Windows programında Sistem donanım elemanlarına (Yazıcılar, Disket sürücü, Hardisk sürücüsü, CD-ROM sürücü) en kolay erişim aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?

 

a) Masaüstü/Bilgisayarım  b) Masaüstü /Evrak Çantam     c) Başlat/Programlar    d) Başlat sağ tıklanıp, Araştır

 

6. MS Windows programında sürücüler aşağıdaki sistem klasörlerinden hangisi içerisinde yer alır?

 

a) Windows                     b) Bilgisayarım                c) Masaüstü                     d) Geri Dönüşüm Kutusu

 

7. MS Windows programında Geri Dönüşüm Kutusu için aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

 

a) Silinen dosyalar için geçici bir depolama ortamıdır

b) Silinmiş dosyaları kurtarmak için kullanılır

 

c) Bu alanda yer alan dosyalar tekrar silinemez

d) Zaman zaman bu alanı boşaltmak gerekir,

 

8. Bilgisayarınızda saklı bulunan bir dosyayı seçip klavyeden DEL tuşuna bastığınızda dosyanız bulunduğu yerden silinerek aşağıdaki Windows bileşenlerinden hangisinin içerisine taşınır?

 

a) Bilgisayarım                 b) Belgeler                      c) Geri Dönüşüm Kutusu  d) Evrak Çantam

 

9. Bir dosyayı Geri Dönüşüm Kutusuna göndermek için klavyeden hangi tuşa basılması gerekir?

 

a) Insert                          b) Enter                         c) Delete                         d) Page Down

 

10. Windows’ta bulunan bir dosyayı Geri Dönüşüm Kutusuna göndermek için hangi tuşa basmak gerekir?

 

a) Del                              b) F1                               c) Esc                              d) Enter

 

11. Bir dosyayı geri dönüşüm kutusuna göndermeden silmek için kullanılan kısayol tuşu hangisidir?

 

a) Shift+Delete                 b) Ctrl+Delete                  c) Delete                          d) Alt+Delete

 

12. MS Windows programında yanlışlıkla silinen bir klasörün, tüm dosyalarını geri yüklemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

 

a) Bilgisayarım                 b) Windows Gezgini         c) Geri Dönüşüm Kutusu  d) Donatılar

 

13. MS Windows programında silinen dosyalar aşağıdaki Windows bileşenlerinin hangisinde saklanır?

 

a) Bilgisayarım                 b) Windows Gezgini          c) Geri Dönüşüm Kutusu  d) Denetim Masası

 

14. Geri dönüşüm kutusunda bulunan herhangi bir dosyayı silindiği yere geri almak için  hangisi kullanılır?

 

a) Dosya Seçilir-Sağ tuş – Geri yükle                         b) Dosya Seçilir –Görünüm – Geri yükle

 

c) Dosya Menüsü – Gönder                                      d) Dosya Seçilir – Sağ tuş – Gönder

15.Geri Dönüşüm Kutuu simgesi ne işe yarar ?
a) Silinen dosya ve klasörlerin atıldığı yerdir                          


b) Kullanıcıların belgelerinin kayıtlı olduğu yerdir

c) Internet’e bağlanmak için kullanılan kısa yoldur

d) Bilgisayarda bulunan sürücülere ulaşmak için kullanılan simgedir.

 

16. Diğer bilgisayarlardaki belgelere ulaşmayı ve diğer bilgisayarlara bağlanmamızı sağlayan simge hangisidir?

 

a) Bilgisayarım                   b) Ağ bağlantıları             c) Internet Explorer         d) Belgelerim

 

17. Geri dönüşüm kutusunda bulunan bütün dosyaları silmek için hangisi kullanılır?

 

      a) Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt      b) Kopyala       c) Araştır                  d) Sil

Pencereler İle İlgili Sorular

 

1. MS Windows programında çalışan uygulamalar arasında hızlı hareket etmek için aşağıdaki tuş bileşenlerinden hangisi kullanılır?

 

a) Alt+F4                          b) Alt+Tab                       c) Ctrl+F4                        d) Ctrl+Tab

 

2. Açık olan herhangi bir program nasıl kapatılır?

 

a) CTRL+Tab                     b) CTRL+F4                      c) ALT+Tab                       d) ALT+F4

 

3. Başlık çubuğunda bulunan yandaki butonların sırayla isimleri nedir?

a) Simge durumuna küçült / Ekranı Kapla / Kapat
b)
 Önceki boyut/Ekranı Kapla/Kapat
c) Önceki Boyut/Tam Ekran/Kapat                            
d) Simge Durumu/Önceki boyut

 

4. Yandaki düğmelerin görevleri sırayla nedir?

 

a) Simge durumuna küçült –Önceki boyut – Kapat
b) Simge durumuna Küçült –Önceki boyut –Bilgisayarı kapat
c) Önceki boyut –Simge durumuna küçült –Kapat   d) Önceki boyut –Simge durumuna küçült –Bilgisayarı kapat

 

5. Bir pencerenin yerini değiştirmek için, pencerenin neresinden fare oku (işaretci) ile tutulmalıdır?

 

a) Çerçeve kenarları veya köşesinden                      b) Pencerenin iç orta kısmından

 

c) Menü çubuğundan                                              d) Başlık çubuğundan

 

6. Bir pencerenin boyutlarını değiştirmek için, pencerenin neresinden fare oku (işaretci) ile tutulmalıdır?

 

a) Çerçeve kenarları veya köşesinden                      b) Pencerenin iç orta kısmından

 

c) Menü çubuğundan                                              d) Başlık çubuğunun ortasından

 

7. Bir program simge durumuna getirildiğinde aşağıda verilen seçeneklerden hangisi olur?

 

a) Program tamamen kapanır
b
) Program geçici olarak kaybolur
c) Program simge durumunda masaüstüne yerleşir
d
) Program simge durumunda görev çubuğuna yerleşir

 

8. Bir pencere, bütün bilgileri görüntüleyecek kadar büyük değilse, pencerenin yanında veya altında ne görüntülenir?

 

a) Araç çubuğu                 b) Kaydırma çubuğu         c) Durum çubuğu             d)Yardım

 

9. Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 

a) Dosya-Tümünü Seç                         b) Düzen- Tümünü Seç    
c) Görünüm- Tümünü Seç                    d) Sağ Tuş- Tümünü Seç

 

10. Menüden komut girişi yaparken, komuttaki altı çizili harfe hangi tuşla birlikte basılmalıdır?

 

a) Ctrl                                b) Shift                             c) Alt                           d) Tab

 

11. Pencerenin en üstünde bulunan mavi çubuğa ne ad verilir?

 

a)Durum çubuğu              b) Araç çubuğu                 c) Başlık cubuğu               d) Araç kutusu

 

12. “Araç çubuğu” nedir?

 

                          
b) Kaydırma çubuklarının bulunduğu bölümdür
c) Cetvelin bulunduğu bölümdür                          
d) Komutların kısayol düğmelerinin bulunduğu bölümdür.

 

13. Durum araç çubuğu pencerenin neresinde bulunur?

 

a) Solunda                        b) Sağında                        c) Altında                          d) Üstünde

 

14. Kaydırma çubukları hangi amaçlı kullanılır?

 

a) Fare İmlecini Kaydırır                                           b) Ekran Görünümünü Kaldırır
c) Fare İmlecini Kaldırır                                            d
) Ekran Görünümünü Kaydırır

 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik