Modül Sınavları

Bilgisayar İşletmenlliği Sınav Soru Örnekleri – 5

Bilgisayar İşletmenliği Sınav Soru Örnekleri – 5

Dosya ve Klasör Arama İle İlgili Sorular

    1.    Windows’ta bir program veya dosyayı seçmek için farenin hangi tuşu kullanılır?
a) Orta tuş,                       b) Sağ Tuş,                       c) Sol tuş,                         d) Önce sağ, sonra sol tuş,
    2.    MS Windows programında masaüstünde yeni bir klasör oluşturmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisini uygulamak gerekir?
a) Sağ fare tuşu/Yeni/Klasör,                                    b) Sağ fare tuşu/Bilgisayarım/Klasör,
c) Sağ fare tuşu/Evrak Çantam/Klasör,                     d) Sağ fare tuşu/Klasör/Yeni
 
3.    Simgesi neyi ifade eder?

a) Kısayol                b) Dosya                c)  Klasör                         d) Belge
 
 
     4.    Windows’ta Kısayol oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi takip edilir?
a) Sağ buton – Yeni – Kısayol                                    b) Sol buton – Yeni – Kısayol
c) Sağ buton –Yenile – Kısayol                                  d) Sol buton – Yenile – Kısayol
    5.    MS Windows programında Başlat menüsünde yer alan Bul seçeneği için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?
a) Dosya içindeki resimleri silmek için kullanılır
b) Adı veya içeriği bilinen dosyaları bulmak için kullanılır
c) Yeni bir dosya açmak için kullanılır
d) Konu hakkında bilgi almak için kullanılır,
    6.    Bir dosyayı aramak istediğimizde hangi yolu tarif etmemiz gerekir?
a) Başlat – Denetim Masası
b) Başlat – Yardım
c) Başlat – Ara
d) Başlat –  En son kullandıklarım

7.
    Simgesi neyi ifade eder?
a) Kısayol              b)Dosya            c)Geri Dönüşüm Kutusu                 d) Düğme
 
 
 
8.    Klasörlere tek tıklama ile girmeyi ayarlamak için hangi adımları uygulamalıyız?
a) Başlat – Denetim masası – Fare                             b) Başlat – Denetim masası – Klavye
c) Başlat – Denetim masası – Klasör seçenekleri        d) Başlat – Denetim masası – Görüntü
     9.    Bilgisayarımızdaki gizli dosyaları nasıl görünür hale getiririz?
a) Başlat – Denetim masası – Klasör seçenekleri – Dosya türleri
b) Başlat – Denetim masası – Klasör seçenekleri – Genel
c) Başlat – Denetim masası – Klasör seçenekleri – Görünüm
d) Başlat – Denetim masası – Erişebilirlik seçenekleri
     10.  Gizli özniteliği verilen Dosyaları gizlemek / göstermek için aşağıdaki seçeneklerden  hangisini kullanmalıyız?
a) Denetim Masası – Bölge ve Dil Seçenekleri – Diller – Tüm Dosyaları Göster
b) Denetim Masası – Klasör Seçenekleri  – Görünüm
c) Denetim Masası – Klavye / Hız–  Görünüm
d) Denetim Masası – Klasör Seçenekleri / Genel
     11.  Gizli dosyaları ekranda görebilmek yada ekrandan kaldırabilmek için aşağıdaki yollardan hangisi kullanılır?
a) BaşlatDenetim masasıGörüntü
b) Başlatdenetim masasıGörev çubuğu ve başlat menüsü
c) Başlatdenetim masasısistem
d) Başlatdenetim masasıKlasör seçenekleri
     12.  Herhangi bir dosya veya klasörün özelliklerine nereden ulaşabiliriz?
a) Dosya Menüsü-Özellikler                                       b) Düzen Menüsü-Özellikler
c) Sağ tuş-Özellikler                                                   d) Enter tuşu
    13.  Bir pencerede bulunan sıralı olmayan birden çok dosyayı seçebilmek için hangi yardımcı tuş kullanılır?
a)Ctrl                                b) Altgr                             c) Capslock                      d) Shift
    14.  Dosyalar aşağıdakilerden hangisine göre sıralanamaz?
a) Ad                                b) Boyut                           c) Tür                               d) Yazar
    15.  Aynı türe sahip dosyaları bir araya getirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?
a) Farenin sol tuşu – simgeleri diz – Türe göre         b) Farenin sağ tuşu – özellikler – Türe göre
c) Farenin sağ tuşu – Yeni – Türe göre                     d) Farenin sağ tuşu – simgeleri yerleştir – Türe göre
    16.  Pencere içerisinde nesnelerin disk üzerinde kapladıkları alana göre sıralanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Görünüm- simgeleri yerleştir – değiştirilme        b) Görünüm- küçük resimler
c) Görünüm- simgeleri yerleştir – boyut
                     d) Görünüm- simgeleri yerleştir – ada
    17.  Aşağıdakilerden hangisi Windows gezgininde dosyaların özellikleriyle birlikte görüntülenmesini sağlar?
a) Araç çubuğu – Görünümler butonu – Liste          b) Araç çubuğu – Görünümler butonu – Ayrıntılar
c) Araç çubuğu – Görünümler butonu – Simge        d) Araç çubuğu – Görünümler butonu – Büyük simgeler
    18.  Masaüstüne programların kısayol yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Programları açmak için                                           b) Bilgisayarı hızlandırmak için
c) Programlara hızlı ve kolay erişim için                     d) Bilgisayarı Çalıştırmak için
  
1   19.  Kısa yollar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Kısa yollar, sık kullandığımız belgelere ve programlara kolay erişimi sağlar.
b) Kısa yollar, klasörler arasında hareket etmek için kullanılır.
c) Kısa Yollar, programların kopyalanması için kullanılır.
d) Kısa yollar programdan çıkmak için kullanılır.
  
2   20.  Farenin sol tuşu basılı iken bir dosya sürüklenip (aynı sürücüdeki) bir klasörün içine bırakılırsa ne olur?
a) Kopyalanır                    b) Taşınır                          c) Silinir                            d) Kesilir
    21.  Windows gezgininde seçili durumdaki nesneler haricinde olan, nesneleri seçmek için hangi seçenek kullanılmalıdır?
a) Düzen- kopyala             b) Düzen- kes                  c) Düzen- tümünü seç         d) Düzen- Diğerlerini seç
    22.  Seçili dosyayı sırası ile kopyalamak ve yapıştırmak için hangi kısayollar kullanılır?
a)   ctrl – x    ctrl-u           b)   ctrl – c    ctrl-v           c)   ctrl – b    ctrl-a           d)   ctrl – r    ctrl-c
    23.  Windows ortamında, kayıtlı herhangi bir dosyayı bulmak için aşağıdaki  menülerden  hangisi  kullanılmalıdır?
a) Başlat-Ayarlar-Ara                                                     b) Başlat-Programlar-Ara
c) Başlat-Ara- Tüm Dosya ve Klasörler                         d) Başlat -Programlar- Dosya ve Klasörler
24.Yandaki simgelerin hangisi ağ paylaşımına açılmıştır?
          a) I-II             b) II-III              c) I-IV               d) II-IV
  
     25.  Aranan belgeyi bulmak için izlenen yol hangisidir?
a) Başlat-Programlar-Bul                                           b) Başlat-Ara-Dosyalar Ve Klasörler
c) Başlat-Donatılar-Bul                                              d) Başlat-Belgelerim-Bul
2   26.  Pencere içinde bulunan dosyaya masa üstünde kısayol oluşturmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?
a) Sağ Buton-Gönder-Masaüstü Kısayol                    b) Düzen Menüsü-Kısayol Oluştur
c) Dosya Menüsü-Masaüstü Kısayolu                        d) Sağ Buton-Yeni –Kısayol
    27.  Dizin ve dosyanın adını  değiştirmek için hangisi  kullanılır?
a) Düzen Menüsünden-Yeniden Adlandır                  b) Sağ Buton-Dosya Adlandır
c) Sağ Buton-Yeniden Adlandır
                                 d) Dosya Menüsü-Dosya Adlandır
    28.  Bir Dosya veya klasöre ait konum, içerik ve öz niteliği ile ilgili bilgileri öğrenebilmek için hangisi kullanılmalıdır ?
a) Sağ tuş-Özellikler                                                  b) Dosya Menüsü-Yeni – özellikler
c) Sağ tuş-araştırılıyor                                               d) Sağ tuş-Aç
    29.  Bir pencerede sıralı  birden çok dosyayı seçebilmek için hangi  yardımcı tuş  kullanılır?
a) Alt Gr                        b) Tab                            c) Shift                              d) Caps Lock
   30.  Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Dosya-Tümünü Seç      b) Düzen- Tümünü Seç    c) Görünüm- Tümünü Seç                    d) Sağ Tuş- Tümünü Seç
    31.  Bir dosya veya klasörün adını değiştirmek için, aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi kullanılır?
a) F1                                 b) F2                                c) F3                                 d) F4

 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik