Web Tasarım

C Programlama Dilinde Değişkenler ve Veri Tipleri

C PROGRAMLAMA DİLİNDE DEĞİŞKENLER VE VERİ TİPLERİ

Sadece C programlama dilini kullanırken değil tüm programlama dillerinde kullanıcıdan alacağımız verileri saklayacağımız veya yaptığımız işlem sonuçlarını saklayacağımız veri türlerine (değişken) ihtiyaç duymaktayız. 
 
Değişkenler denilen bu veri türleri, kullanıcıdan alınacak veriye veya üzerinde işlem yapılan değerlere göre bellek üzerinde verileri kayıt altında tutmak için açılan alanlardır. 
 
Değişkenler temel olarak saklayabilecekleri veri türlerine bağlı olarak birkaç ana türe ayrılmaktadır.
Program yazarken her zaman sabit verilerle çalışmayız, çoğu zaman programımızda bir veri kullanıcının sisteme girdiği verilere göre değişir. 
Kullanıcıdan bir metin alıp bunu ekrana yazdıran bir program buna örnek verilebilir. Değişken kısaca bellek gözeneklerinin programlamadaki karşılıklarıdır.
 

Basit Değişken (Veri) Türleri

 
int : tamsayı türünde ki verileri saklamak için kullanılır . 
 
float : kesirli sayıları saklamak için kullanılır . 
 
double : kesirli sayıları (daha büyük) saklamak için kullanılır . 
 
char : karakter (harf vb.) saklamak için kullanılır .
 
enum : değer içermeyen veriler .
Bazı değişken türleri de kendi içlerinde short , long , signed , unsigned olarak dört farklı şekilde karşımıza çıkabilir 
Kodlamalarda, özellikle giriş-çıkış işlemlerinde değişkenleri aşağıda ki kısaltmaları kullanarak ifade edeceğiz.
int : 
float : 
double :
char :

Değişkenlere değer atama

Programlama dillerinde değişkenler tanımlandıktan sonra direkt olarak programda kullanılabilirler. Ancak C programlama da  değişkeni tanımladıktan sonra ayrıca bir de ilk değer atamak zorundayız. Aksi bir durumda değişkeni programımız içinde kullanamayız. Değişkenlere değer atama şöyle yapılır:
 ad = 1 ;
 
Yukarıda ki atama örneğinde ad değişkenine 1 değerini atadık . Bu en basit değer atama yöntemi budur . Yalnız aşağıdaki ekranda gösterildiği şekilde de değer atama işlemi yapılabilir . 
 
 int a =1 ;
 int b , c , d , e ;
 int f = 2 , g , m = 3 ;
 
İlk satırda değişken tanımlama ve değer vermeyi aynı satırda gerçekleştirdik . 
 
İkinci satırda aynı türden birden fazla değişken tanımladık. 
 
Üçüncü satırda ise tanımladığımız değişkenlerin bazılarına değer verirken bazılarına vermedik.
Evet bu örnektede gördüğümüz gibi  C programlamada değişken tanımlarken illaki türü belirtmek zorunda değiliz. 
 
Örneğin:
var a = 1 ;
var b = " metin " ;
 
Bu tür değişken tanımlamalarına bilinçsiz değişken tanımlaması denir. 
Bilinçsiz değişken tanımlamalarında çoklu değişken tanımlaması yapılamaz. Ayrıca değişkene tanımlanır tanımlanmaz değer vermeliyiz.  var ile yapılan değişken tanımlamalarında da değişkenlerin türleri vardır ve bu türler daha sonra değiştirilemez. 
Tek fark derleyicinin değişkenin tipini değerden anlamasıdır. Yani işlevsel olarak aşağıdaki iki değişken tanımlaması arasında fark yoktur.
int a = 1 ;
var a = 1 ;
  •       Değişken isimleri rakamla başlamamalıdır . ( Rakamla başlayan değişken türleri ileri seviye programlama da farklı amaçlar için kullanılabilmektedir.) 
  •       Değişken isimleri büyük-küçük harflere duyarlıdır . Bu duruma örnek verecek olursak  “ Ad ” değişkeni ile “ ad ”  değişkeni aynı değildir.

 

 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik