Güncel İnternet

DNS nedir?

dns nedir

DNS nedir?

İnternet kullanıcılarının sık sık karşılaştığı en önemli  kavramlardan birisi de DNS dir . DNS in açılımı Domain Name System yani Alan İsimlendirme Sistemi dir .

DNS(Domain Name System), kullanıcılar tarafından kolaylıkla görülebilen ve okunabilen internet adreslerini (domain) bilgisayarın anlayabileceği IP adresine dönüştüren veritabanı sistemidir . Kısaca Host adlarını IP ye dönüştürmemizi sağlayan aracı bir sistemdir diyebiliriz. 

Aslında DNS bir çeşit telefon rehberi gibi düşünülebilir . Kişilerin isimleri yerine domain isimleri; telefon numaraları yerine ise IP adresleri yer almaktadır.

Örneğin www.websiteadi.com gibi bir internet adresi 208.66.788.146 gibi bir IP adresine dönüştürülür. O halde aslında DNS, bilgisayarlar için değil, insanlar için geliştirilmiş bir sistemdir. 

DNS, verilen bir makina adının IP adresini çözerek makinaların Internet üzerinde host isimleri ile bularak onlarla haberleşmelerini sağlar .

Peki DNS ‘ in Amacı Nedir ?

DNS, kulllanım amacı oldukça basittir. Günlük hayatımızda IP adreslerinin  kullanılması ve hatırlanması çok da  mümkün değildir. Bu nedenle daha pratik olan domain isimlendirme sistemi daha fazla kullanıllır . 

DNS kullanımındaki asıl amaç bir ağ üzerinden gelen alan adı ve IP numarası sorgulamalarına cevap bulmaktır. “Berkeley Internet Name Domain (BIND)” ise bu sorgulamalara cevap bulmak için en yaygın şekilde kullanılan yazılımdır  .

Kullanıcılar bir siteye erişmek istediğinde, DNS ile ilgili sitenin nerede  olduğu ya da ilgili IP hangi bilgisayara ait olduğu belirlenir ve bu şekilde erişim sağlanmış olur . 

DNS ve Çalışma Yapısı Nasıldır ?

DNS sistemi isim sunucuları ve çözümleyicilerinden oluşan bir yapıya sahiptir . İsim sunucuları olarak çalışma sistemi oluşturulan bilgisayarlar host isimlerine karşılık gelen IP adres bilgilerinin tutmaktadırlar .

İsim sunucuları olarak düzenlenmiş bilgisayarlar ise host isimlerine karşılık gelen IP adresine ait tüm bilgileri tutarlar. Çözümleyiciler ise DNS istemcilerdir. DNS istemcilerde ise , DNS  sunucuların adresleri bulunur.
Bir DNS istemci bir bilgisayarın ismine karşılık IP adresini bulmak istediği zaman isim sunucuya başvurur. İsim sunucu, yani DNS sunucu da eğer kendi veri tabanında öyle bir isim varsa, bu isme karşılık gelen IP adresini istemciye gönderir. DNS veri tabanına kayıtların manuel girilmesi gerekir.
İnternet adresleri ilk önce ülkelere göre ayrılır. Adreslerin sonundaki tr, de, uk gibi bilgiler o adresin bulunduğu ülkeyi gösterir.

Örneğin

tr: Türkiye
bg: Bulgaristan
br: Brezilya
ca: Kanada
de: Almanya
fr: Fransa
gr: Yunanistan
uk: İngiltere

İnternet adresleri ülkelere ayrıldıktan sonra com, edu, gov gibi daha alt bölümlere ayrılır.

Bu ifadeler DNS’de üst düzey (top-level) domainlere karşılık gelir. Üst düzey domainler aşağıdaki gibidir:DNS yapısı kullandığı sınıflandırma metotlarıyla önemlidir. Bu yapı ise isim sunucuları ve çözümleyicilerden oluşur . İsim sunucuları şeklinde alınan bilgisayarlar host isimlerine sahiptir. Ve host isimlerine karşılık gelen IP adresi bilgilerini saklarlar. DNS istemci ise çözümlemede rol oynar; DNS sunucularının adresleri bulma görevini yerine getirirler. DNS veri tabanına kayıtları manuel olarak tek tek girilmelidir. Bir örnek vermek istersek adreslerde ilk önce sisteme kayıtlı olduğu ülke göze çarpıyor:

En sonda yer aldığını görebileceğiniz “tr”, “de” , “uk” veya “nl” gibi kısaltmalar aslında ülkeleri işaret eder. Bu ifadeler sayesinde söz konusu adresin bulunduğu ülke işaretlenmiş olur. Sırasıyla örneklerimiz Türkiye, Deutschland (Almanya), United Kingdom (Birleşik Krallık) ve Netherlands (Hollanda) ülkelerinin kısaltmasıdır ve buraları gösterir.

Gelelim aşamalarda çözümlemenin kinci bölümüne , internet adresleri az önce incelediğimiz gibi DNS ile ülkelere ayırıldığında bir sonraki alt bölümler ne anlama gelir? Burada göreceğiniz “com”, “edu”, “gov” gibi ifadeler de alan adlarıdır. Kurumlara ait en bilinen “top level domain” yani üst düzey alan adı örnekleri:

Com: Ticari kurum ve kuruluşları ifade eder .
Edu: Eğitim kurumlarını ifade eder. ( Genellikle ünv ler )
Org: Ticari amacı olmayan, hükümete de bağlı bulunmayan kurumları ,dernekleri ifade eder .
NetInternet omurgası işlevini üstlenen ağları temsil eder . 
Gov: Hükümete bağlı kurumları ifade eder . 
MilAskeri kurumları ifade eder . 

için kullanılan uzantılardır ve sıkça karşımıza çıkarlar. DNS bütününde gördüğümüz diğer veriler de bir makineye ulaşıncaya kadar bu hiyerarşik yapıda bağlı bulunulan birimin şifrelenmiş halidir diyebiliriz. İşte DNS sayesinde sistemde bir adresin hangi kuruma bağlı olduğunu, bu kurumun çeşidini ve hangi makine sorumlu gözlemleyebiliyoruz.

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik