Ms. Excel Office Uygulamaları

Excel’in Formüllerde İşlemleri Yapma Sırası

 

Excel’in formüllerdeki işlemleri yapma sırası

 

Bazı durumlarda hesaplamanın gerçekleştirildiği sıra, formülün hesapladığı değeri etkileyebilir; dolayısıyla istediğiniz sonucu elde etmek için sıranın nasıl saptandığını anlamak ve sıranın nasıl değiştirilebileceğini bilmek önemlidir.

  • Hesaplama sırasıFormüller verileri özel bir sırada hesaplar. Excel’de bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar. Excel, eşittir işaretini izleyen karakterleri formül olarak yorumlar. Eşittir işaretinden sonra sabit veya hücre başvurusu gibi hesaplanacak öğeler (işlenen) gelir. Bunlar hesaplama işleçleri tarafından ayrılmıştır. Excel, formülleri formüldeki her işlecin özel sırasına göre soldan sağa doğru hesaplar. 
  • Excel formüllerindeki işleçlerin önceliği
    Birden fazla işleci tek bir formülde birleştirirseniz, Excel, işlemleri aşağıdaki tabloda gösterilen sırayla yapar. Bir formül, aynı önceliğe sahip olan işleçler içeriyorsa, (örneğin, bir formül, hem bir çarpma işleci, hem de bir bölme işleci içeriyorsa), Excel, işleçleri soldan sağa doğru değerlendirir.
 
 
İşleç Açıklama
: (iki nokta üst üste)
  (tek boşluk)
, (virgül)
Başvuru işleçleri
Olumsuzlama (-1’deki gibi)
% Yüzde
^ Üs
* ve / Çarpma ve bölme
+ ve – Toplama ve çıkarma
ve İki metin dizesini köprüler (art arda bağlama)
=
< >
<=
>=
<>
Karşılaştırma

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik