İleri Excel

Formüller Sonuç Değerlerini Nasıl Hesaplar ?

 

Formüller Sonuç Değerlerini Nasıl Hesaplar ?

Ms. Excel ‘ den daha önce bir çok makalemizde bahsetmiştik . 
Ms. Excel oldukça geniş çaplı bir programdır . Bu nedenle bizler Ms. Excel ‘ i Ms. Excel ve İleri Excel olarak 2 alanda inceliyoruz . 

Ms. Excel’in en önemli yapısı formüllerdir . Formüller sayesinde oldukça uzun sürebilecek işlemleri hızlıca sonuçlandırabiliyoruz . 

Şimdi İleri Excel sayesinde formüllere ayrı bir pencereden bakacağız . 

Formüller , çalışma sayfamızda yer alan verileri çözümleyen bir eşitliklerdir .

Formüller, çalışma sayfamızda bulunan değerlerin üzerinde , toplama, çarpma ve karşılaştırma gibi işlemleri yaparlar .

Formüller, aynı çalışma sayfasında bulunan farklı hücrelere, aynı çalışma kitabının farklı sayfalarında bulunan hücrelere veya farklı çalışma kitaplarında bulunan sayfalarda yer alan hücrelere başvurabilir. 

Formüllerde Söz Dizimi

Formüller, işlmlerin sonucunda bulunan değerleri , söz dizimi olarak tanımlanan belirli sırayla hesaplarlar . 

Formülün sözdizimi, hesaplama işleminin sürecini tanımlar. 

Microsoft Excel’de formüller eşit ifadesiyle (=) başlar , arkasından da formülün hesaplanma ifadeleri gelir. 

Örneğin , aşağıda yer alan formül ile bir çıkarma işlemi yapılacaktır . 

Yazımı =10-4

Hücre başvuruları hakkında bir formül , bir hücreye başvurabilir. 

Formülü içeren hücreye, bağımlı hücre denir ve bu hücrenin değeri, diğer hücredeki değere bağlıdır . İlgili hücrede bulunan değer değişirse bağımlı hücredeki değer yada işlem sonucuda değişir . 

Formülün başvurduğu hücre her değiştiğinde, formülü içeren hücre de değişecektir . 

Örneğin :

=a5+b5 

Formülünde a5 hücresindeki değer ile b5 hücresindeki değer toplanacaktır . Hücrelerde bulunan değerler değiştikçe , sonuç değerleri de değişecektir .

Çalışma Sayfasında Kullanılan İşlevler

Çalışma sayfası işlevleri hakkında Microsoft Excel, işlev olarak bilinen pek çok önceden tanımlanmış veya yerleşik formül içerir. 

Çalışma sayfalarında en sık kullanılan işlev, belirtilen hücre aralıklarını toplamada kullanılan TOPLA işlevidir. 

Değerler içeren az sayıda hücrenin toplam değerini hesaplamak için bir formül yaratabilirsiniz , ancak TOPLA çalışma sayfası işlevi, pek çok hücre aralığınıda hesaplar. 

Formül Söz dizimi Nedir ?

Formül söz dizimi, bir formülde kullanılan öğelerin yapısı ya da sırasıdır . Microsoft Excel’de, formüller, bir eşit ifadesi (=) ve ardından hesaplamaya dahil edilecek öğeler ve hesaplama işleçlerini içeren belirli bir söz dizimi gelir . 

Her bir hesaplama değeri değişmeyen bir değer , bir hücre veya aralık başvurusu, bir etiket veya bir çalışma sayfası işlevi olabilir. 

Varsayılan olarak , Microsoft Excel bir formülü, soldan sağa doğru, eşit ifadesiyle (=) başlayarak hesaplar. 

Formülün söz dizimini değiştirerek, hesaplamanın nasıl yapıldığını denetleyebilirsiniz. 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik