İleri Excel Ms. Excel

İleri Excel İçinde Kullanılacak Temel Excel Formülleri

ileri-excel-icin-temel-formuller

İleri Excel İçinde Kullanılacak Temel Excel Formülleri

İleri Excel formüllerinden bahsetmenden önce en sık kullanacağımız excel formüllerinden kısaca bahsedelim . Ms. Excel formüllerini daha önce kullanmayanlar , yeni başlayacak olanlar için Ms. Excel formülleri ile başlamalarını  tavsiye ederim .

Topla ( ) Fonksiyonu

Birden fazla sayı veya bir aralık içerisinde yer alan sayı değerinin toplam sonucunu hesaplamak için kullanılan Excel formülüdür .

Excel formülleri içerisinde en fazla kullanılan formüllerdendir .

Formül yazım biçimi

=topla ( toplanacak sayı değerlerini içeren hücre isimleri )

Eğer farklı aralıkta bulunan hücreler içerisindeki sayılar toplama işlemine dahil edilecek ise , sayı değeri parametreleri arasında ; ( noktalı virgül ) işleci kullanılır .

Formül yazım biçimi

= topla ( a5 ; c7 )

Fakat aynı sütun ya da satırda bulunan bir sayı dizisinin toplam sonucu hesaplanmak isteniyorsa sayı değeri parametreleri arasında : ( iki nokta üstüste ) işleci kullanılır .

Formül yazım biçimi

= topla ( a5 : a7 )

Mutlak ( ) Fonsiyonu

Hücre içerisinde bulunan negatif değerlerin sadece sayı değerlerini gösterir .

Formül yazım biçimi

= mutlak ( a5 )

  • Eğer ilgili hücrede bulunan sayı değeri pozitif ise sayı dışarı olduğu gibi çıkar .

= mutlak( 7 ) formülünün işlem sonucu 7 olacaktır .

  • Eğer ilgili hücrede bulunan sayı değeri negatif ise sayı dışarı olduğu işaret değiştirerek çıkar .

= mutlak( -7 ) formülünün işlem sonucu 7 olacaktır .

Tamsayı ( ) Fonsiyonu

Tam ve ondalık bölümlerinden oluşan sayıların virgülden önce gelen bölümlerine tam kısım denir .

Örneğin 5,9 sayısında

5 : tam kısım

9 : ondalıklı kısım olarak ifade edilir .

Formül yazım biçimi

= tamsayı ( a5 )

Tamsayı formülü neden kullanılır ?

  • Virgülden önce gelen tam kısmı en yakın aşağıya yuvarlamak amacıyla kullanılır .

Mod ( ) Fonksiyonu

Bir sayının kendisini bölen bir sayıya göre kalanını hesaplamada mod aritmetik işlemi uygulanır .

Mod formülü sayı ve bölen değer olmak üzere iki parametre ile kullanılır . Parametreler arasında noktalı virgül ( ; ) işleci kullanılır .

Formül yazım biçimi

= mod ( sayı ; bölen )

Karekök ( ) Fonsiyonu

Bir sayının kök değerini hesaplamak amacı ile karekök formülü kullanılır .

Formül yazım biçimi

= karekök ( a5 )

Uyarı : Negatif değerlerin kök değerini hesaplamak için önce mutlak değeri hesaplanır . Eğer negatif sayı kullanılırsa hata iletisi ile karşılaşabiliriz .

Eğer sayı negatif ise formül yazım biçimi

=karekök(mutlak(-16))

Yuvarla ( ) Fonksiyonu

Ondalıklı olarak verilen sayı değerinin virgülden sonra belirtilen basamak değerlerinin yuvarlanma işlemidir .

Formül yazım biçimi

=yuvarla ( sayı ; sayı-rakamları )

Yuvarlama formülü kullanımında 3 noktaya dikkat çekilebilir .

  • Sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır .

=yuvarla ( 3,4 ; 0)

3,4 sayısındaki ondalık değeri 5 ten küçük bir değer olduğu için sonuç 3 olarak belirlenecektir . Eğer 5 ten büyük bir değer olsa idi sayımız 4 e yuvarlanacaktı .

Ve formülümüzde sayıdan sonra kullanılan 0(sıfır)  değeri hiç ondalık kalmasın anlamında kullanılır . 0(sıfır) tane ondalık kalsın .

  • Formülümüzün 2. Bölümünde yer alan 0 ( sıfır ) değeri yerine 1 , 2 gibi rakamlar geldiği takdirde , belirtilen sayı değeri kadar ondalık değeri görünecektir .

Örneğin = yuvarla ( 3,478 ; 1) formülü sonucunda ekran çıktısı 3,5 olacaktır .

  • Yuvarlanmasını istediğimiz basamak sayısı 0 dan küçük ise , sayı virgülün soluna doğru yuvarlanır .

 

Örneğin = yuvarla ( 127,33 ; -1) formülü sonucunda ekran çıktısı 128 olacaktır .

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik