Modül Sınavları

İnternet Kullanımı Sınav Soruları İndir !

İnternet Kullanımı Sınav Soruları


1.   Aşağıdakilerden hangisi kişisel e-mail (e-posta) adresine örnek teşkil eder?
A) www@kullanıcıadı.hotmail.com
B) http://meb@gov.tr 

C) 
kullanıcıadı@hotmail.com                         

 
2.     Aşağıdakilerden hangisi web sayfasına örnek teşkil eder?

A) 
www.meb.gov.tr                                             B) ftp://meb.gov.tr
C) 
info@me.gov.tr                                              D) www.meb@gov.tr

3.     Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim kurumlarına ait bir web sayfasının adresine örnektir?

A) www.tdb.org.tr                                                  B) www.hotmail.com
C) 
www.odtu.edu.tr                                            D) www.ttnet.net.tr

4.     Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir internet tarayıcı yazılımıdır?

A) Netscape                    B) Internet Explorer     C) FireFox                    D) Hepsi

5.     Aşağıdakilerden hangisi Belediyelere ait bir Internet adresini  belirler?

A) .com                            B) .edu                          C) .bel.tr                       D) .bel

6.   Aşağıdakilerden hangisi uzak mesafedeki bilgisayarların birbiri ile haberleşmesinde kullanılan bir karttır?

A) Ağ Kartı                       B) Ethernet                                      C) Modem                    D) Kablo

7.   Internet ortamından bilgisayarımıza dosya indirme işlemine ne denir?

A) Upload                        B) Download               C) Page Up                                     D) Page Down

8.   İnternet ağ yapısı aşağıdakilerden hangisi ile başlar?

A)www        
                   B)iws                             C)html                           D)dns

9.   İnternete girmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?

 A) Telefon hattı              B) Modem                     C) Bilgisayar                D) Hepsi

10.   İnternete girmek için hangisine gerek yoktur?

A) Yazıcı       
                   B) Modem                     C) Telefon hattı            D) İnternet paketi


Not : İnternet kullanımı sınav sorularını word belgesi olarak indirmek için tıklayınız

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik