İşletim Sistemleri

İşletim Sisteminde Pencereler ve Özellikleri

popup-bildirimi

İşletim Sisteminde Pencereler ve Özellikleri

Pencere Özellikleri

Pencereler

     Windows işletim sistemleri pencere yapıları üzerine geliştirilmiştir. İşletim sistemlerinde tüm işlemler pencereler yardımı ile yapılmaktadır. Programlar ve klasörler pencere yapıları içerisinde görüntülenmekte ve aynı anda birden fazla pencere açılıp istediğimiz pencere ile işlem yapabilmekteyiz. Yalnız bir anda birden fazla pencere açık durumda olmasına rağmen sadece bir tanesi aktif durumda olabilir. Bilgisayarda açılan tüm pencereler birer simge ile görev çubuğu üzerinde görüntülenir. Aktif durumda olan pencerenin görev çubuğu üzerindeki düğmesi diğer pencerelerden farklı olarak yarı
saydam bir çerçeve içerisinde görüntülenmektedir.

 
 
Bu pencerenin temel bileşenlerinin isimleri numaralar ile belirtilmiştir. 
 
 
 1. Hızlı erişim araç çubuğu
 2. Denetim düğmeleri
 3. Sekme ( menü) çubuğu
 4. Sekmelere ait seçenekler çubuğu
 5. İleri – Geri Düğmeleri
 6. Adres çubuğu
 7. Gezinti Bölmesi
 8. Öğe ve içerik görüntüleme alanı
 9. Durum çubuğu

 

     Pencereler birden fazla işlemi bir arada yapmaya olanak tanır. Bir video ya da resim pencere içerisinde görüntülenir. Aynı şekilde herhangi bir sürücü seçildiğinde veya bir klasör açılmak istendiğinde içerikler pencereler aracılığıyla görüntülenir. Bu nedenle pencerelerin etkin kullanımı işletim sisteminden faydalanmak için oldukça önemlidir.
     Nesne görüntülemeye yarayan pencere yapısı Windows Gezgini olarak da adlandırılır
     Adres çubuğunda listelenen her bir klasör isminin üzerine tıklamak suretiyle bu alana doğrudan erişim sağlanabilir.

Hızlı Erişim Çubuğu :

Sekmelere ait seçenekler çubuğunda bulunan ve o programda en sık kullanılan komutlara hızlı erişim sağlar . Komutlar eklenip çıkarılabilir.
 
     Hızlı erişim çubuğunun yanındaki alt seçenek ikonu tıklandığında açılan özelleştirme listesinde yanında onay işareti olanlar listede gözüken komutlar  , onay işareti olmayanlar listede gözükmeyen komutlardır. Hangi komutun gözükmesini istiorsak onay verir, hangi komutun gözükmesini istemiyorsak onayı kaldırırız.
 
     Şeridin altında göster diyerek hızlı erişim araç çubuğunun yerini değiştirebiliriz.
 
     Yeri değiştirilen hızlı erişim araç çubuğunu şeridin üstünde göster diyerek eski yerine alabiliriz.
 

Menü çubuğu:

Pencere içerisinde yapılabilecek işlemler için gerekli komutları kategorize edilmiş bir şekilde barındıran bir yapıdır.
 
Gezinti bölmesi :
Pencerenin sol tarafında konumlandırılan bu bölme sık kullanılanlar, kitaplıklar, bilgisayar ve ağ temel kategorilerini barındırmaktadır. Gezinti bölmesi bu kategoriler altında yer alan bileşenlere hızlı bir şekilde erişim sağlamak için kullanılmaktadır. Tek tıklamayla hemen hemen tüm bilgisayar bileşenlerine kolayca erişebiliriz. Gezinti bölmesinde hangi öğe tıklanırsa içerik alanında o öğenin içeriği görüntülenir.
 
 
Önizleme bölmesi :
Pencere içerisinde seçilmiş olan dosyanın içeriğini görüntülemede kullanılır. Bu sayede içeriğine göz atılmak istenen nesne seçilir ve önizleme penceresinde dosya görüntülenir
İletişim Pencereleri :

     İletişim Kutuları, işlem yapmak için ek bilgiye ihtiyaç duyulduğunda, kullanıcının bilgi girmesine imkan sağlayan, üzerlerinde çeşitli düğme, sekme ve onay kutucuklarının bulunduğu pencerelerdir. ESC tuşu ile ekran üzerinden kaldırılabilirler.  İnceleyecek olursak ;
Sekmeler:
Çok fazla sayıda seçenek içeren iletişim kutuları birden fazla sayfadan oluşur, bu iletişim kutularının her bir sayfasını gösteren düğmeler Sekme olarak adlandırılır . 

Açılabilir Liste Kutuları: 

Hazır seçeneklerden seçim yapma durumunda, yanında bir ok işareti bulunan liste düğmesi tıklanarak seçenekler listesi açılır. Liste içerisinde kaydırma çubukları ile hareket edilerek seçim yapılır
Liste Kutuları: Bazı iletişim kutularında seçenekler liste içerisinde verilir. Kaydırma düğmelerini kullanmak suretiyle liste hareket ettirilir. Seçeneklerden birisi fare ile tıklanarak seçim yapılır.
Metin Kutusu: Kullanıcı tarafından doğrudan bilgi girişi yapılan kutucuklardır. Bilgi klavye veya fare yardımı ile girilmektedir.
Sayaç Kutusu: Sayısal değerlerin düzenli aralıklarla attırılıp azaltılabileceği veya kullanıcının doğrudan değer de yazabileceği iletişim kutusu bileşenidir.
Ayar Çubuğu: Ayarlama iletişim kutularında, görsel olarak bir bütünü gösteren ölçek üzerinde, ibre şeklindeki bir düğme ile istenilen ölçüyü ayarlamaya yarar.
Onay Kutuları: Seçeneklerin geçerli olması için işaretlenmesi gereken noktalardır. Onay kutuları kare veya yuvarlak olmak üzere iki şekildedir. Kare şeklindeki onay kutularında aynı anda birden fazla seçenek işaretli olabilirken,  yuvarlak şeklindeki seçenek grubundan aynı anda sadece bir tanesi işaretli olabilir
Tamam, İptal ve Uygula Düğmeleri: 
Yapılan değişikliklerin veya belirtilen seçeneklerin geçerli olması için Tamam düğmesi ve değişiklikleri uygulamadan vazgeçmek için İptal düğmesi tıklanmalıdır. Tamam ve iptal düğmeleri
kullanıldıktan sonra iletişim penceresi otomatik olarak kapatılmaktadır. Değişikliklerin yapılması fakat iletişim kutusunun aktif kalmasının istendiği durumlarda ise Uygula düğmesi kullanılır
Pencerelerin Taşınması ve Boyutlandırılması
Windows işletim sisteminde pencereler istenildiği şekilde taşınabilmekte ve boyunlandırılabilmektedir. Taşıma, pencere tam olarak ekranı kaplatılmamış ise, başlık çubuğu üzerinde sürükle-bırak yöntemi ile gerçekleştirilir.
Pencereler, içeriğini tam olarak gösterecek boyutta olmadığı zaman sağ kenarı ile alt kenarında Kaydırma Çubukları adı verilen çubuklar oluşur
Bu çubuklar;
– Fare ile tutulup yatay olanları sağa sola, düşey olanları ise, yukarı aşağı hareket ettirmekle,
– Baş taraflarında bulunan ok şeklindeki düğmeleri tıklamak suretiyle,
– Ok şeklindeki düğmeler arasında kalan boşlukları tıklamak suretiyle,
– Page Up, Page Down, Home, End tuşları ve yön tuşlarını kullanmak suretiyle pencerenin görüntülenemeyen diğer kısımları da görüntülenebilir.
Boyutlandırma ise; başlık çubuğundaki Ekranı Kapla düğmesi ile tam olarak ekrana sığdırma, başlık çubuğunu çift tıklama ile ekranı kaplama ve önceki boyuta dönme şeklinde boyutlandırılabilir. Ayrıca, fare işaretçisi, pencere kenar ve köşelerine taşındığında boyutlandırma işaretlerinden birisi (↔, ↕ , , ) görüntülendiğinde, fare basılı tutularak ileri geri veya yukarı aşağı doğru hareket ettirilerek yapılır.

Pencerelerin Yerleştirilmesi

Pencereler Görev Çubuğuna sağ tıklanmak suretiyle otomatik olarak ekrana yerleştirilirler. Görev Çubuğu üzerinde sağ tıklandığı zaman Aşağıda bulunan seçenekler çıkar.

 

 • Pencereleri basamakla
 
 
 
 
 
Penceleri basamakla komutu verildiğinde pencereler ard arda basamaklanrak düzenlecek , resimde görüldüğü gibi 1 , 2 , 3 olarak belirttim.
 
 
 • Pencerleri üst üste göster
 • Pencereleri yan yana göster
 • Masaüstünü göster
      Bu komutlarda aynı şekilde pencelerelerin nasıl görüntüleneceğini belirlememizi sağlar.
 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik