Modül Sınavları

MİCROSOFT WORD Modül Sınav Soruları İndir !

 

MİCROSOFT WORD Modül Sınavı Soruları

 

1.   Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır?

A) Kelime işlemci programıdır. Belge ve dokümanlar hazırlanır
B) Resim hazırlanır ve resimler üzerinde ayarlamalar yapılır
C) Hesap tabloları oluşturulur, veri tablosunun grafikleri oluşturulur
D) Sürücüler üzerinde kopyalama ve taşıma işlemleri yapılır
2.     Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
 

 

3.     Belgeyi, değişik bir isimle farklı bir konuma kaydetmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Dosya  – Yeni        B)Dosya  – Farklı Kaydet
C) Dosya –Aç             D) Hiçbiri

4.     Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son halini görmek için kullandığımız işlev hangisidir

      A) Baskı Önizleme                  B)Sayfa Yapısı
    C) Sayfa Düzeni Görünümü    D)Hiçbiri

5.     Seçilen metindeki özelliklerin aynısını başka metinlere veren araç çubuğu (biçim boyacısı) öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

6.Sayfayı dikey durumdan yatay duruma getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)Ekle – Sayfa yapısı
B)Sayfa Düzeni – Yönlendirme
C)Ekle – Yönlendirme
D)Başvurular – Yönlendirme

7.Belgenin kenar boşluklarını ayarlamak  için kullanılan menü ve uygun seçeneği hangisidir?

A)     Sayfa Düzeni – Kenar Boşlukları
B)      Başvuru – Sayfa Yapısı – Kenar Boşlukları
C)     Görünüm – Alt bilgi Üst bilgi
D)     Hiçbiri
8.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğrudur?
 
 
 
 
     A)Kapanan programı yeniden açar.
B)En son yaptığımız işlemi geri alır.
C)Bir önceki dosyayı açar
D)Hiçbiri
10.WORD belgesinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) BMPX      B) DOCX         C) EXLX      D) XLSX
11.Klavyede bulunmayan karakterleri dosyaya yazmak
 için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
 
 A) Ekle/Resim B) Ekle/Simge C) Ekle/Dosya D)Ekle/Nesne
12.Yazıya madde işareti eklemek ve numaralandırmak için kullanılan sekme ve grup aşağıdakilerden hangisi?
 
A)Giriş /Paragraf grubu       
B)Ekle /Paragraf grubu
C)Giriş /Yazı Tipi grubu  
D)Giriş /Pano Ayar grubu
13.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış yazılmıştır?
 
 
 
14. Sayfaya cetvel ve kılavuz çizgileri hangi sekmeden eklenir?
A)Ekle /Göster              B)Giriş /Göster  
C)Görünüm /Göster      D) Görünüm/Pencere      
 
15.

Microsoft Wordde yandaki düğmenin görevi nedir?

A)     Biçim boyacısıdır, metinler arası biçim ayarlarını kopyalar
B)     Fırça biçimlerini ekrana getirir
C)     Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapar
D)     Çizgi çizme işlemini başlatır
16. Düğmelerin sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 
 
A)Girinti azalt – Girinti arttır
B)Girinti arttır – Girinti azalt
C)Numaralandırma – Madde işareti
D)Madde işareti – Numaralandırma
17.C2H4O12şeklinde yazdırmak için kullanılan araç kutusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Biçim/yazı tipi                    B) Araçlar / Seçenekler
C)Ekle/Simge                        D) Giriş / Yazıtipi
18.Üstbilgi-Altbilgi hangi menüden yaptırılır?
A) Giriş     B)Ekle   C) Görünüm      D) Sayfa Düzeni
19.    

   Yandaki şeklin adı nedir?

 
A)Başlık Çubuğu                   B) Hızlı Erişim Araç Çubuğu
C) Durum Çubuğu                 D) Kaydırma Çubuğu
20. Aşağıdaki kısayollardan hangisi ile Word’de seçim işlemi yapılır?
A)Ctrl+S                               B) Ctrl+Yön Tuşları       
C) Shift+Yön Tuşları           D)Caps Lock+B
21.  simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yeni dosya                       B)Baskı önizleme
C)Geri al                               D)Biçim boyacısı
 
 
22.Standart araç çubuğundaki    disket  simgesinin klavyedeki kısayolu aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)Ctrl+P      B)Ctrl+S      C)Ctrl+V   D)Ctrl+X
23. Belge içerisinde yer alan bir tablodaki bir hücreyi birkaç hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Düzen menüsü– Birleştir ayar sekmesi – Hücreleri birleştir
B)   Düzen menüsü– Birleştir ayar sekmesi – Hücreleri böl
C)   Düzen menüsü – Birleştir ayar sekmesi – Tabloyu böl
D)   Düzen menüsü– Birleştir ayar sekmesi – Otomatik sığdır
 
24.   Microsoft Word’de yandaki düğmesinin görevi nedir?
A)Yazılan metnin yönünü değiştirir.
B)Fare işaretçisini yazı moduna getirmek için kullanılır.
C)Klavye üzerinden basılan ama ekranda görünmeyen simgelerin görünmesini sağlar
D)Fare işaretçisini değiştirmek için kullanılır.
25. Word programında metni gazete gibi sütunlara nasıl bölebiliriz?
A) Görünüm – Paragraf – Sütunlar
B) Sayfa Düzeni – Sayfa Yapısı – Sütunlar
C) Görünüm – Sütunlar
D) Ekle – Sayfa Yapısı – Sütunlar
 
 
Not : Modül sınavlarını word formatında indirmek için tıklayınız

 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik