Ders Notları Güncel Veri Tabanı

Ms. Access Ders Notları 1 – Veri Tabanı Sistemleri

Veri Tabanı Sistemleri

Access Microsoft firması tarafından geliştirilmiş Microsoft Office paketi içinde yer alan ve Windows işletim sistemi altında çalışabilen bir veritabanı uygulama yazılımıdır. 

Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir bilgi havuzu olarak düşünülebilir. 

Veritabanı yazılımları, veritabanı adı verilen bir veri dosyasında bilgi havuzunu oluşturmak ve bu veri veritabanı dosyasından istenilen bilgi ya da bilgi grubunu istenilen şekilde alıp kullanabilmeye olanak sağlamaktadır. 
İlk başta kelime-işlem için Word, tablo-grafik için Excel, sunum için Powerpoint, veri tabanı için Access ve e-mail işlemleri için Outlook yazılımlarını ayrı ayrı üretip piyasaya süren Microsoft firması 1995 yılının başında bu yazılımları bir paket içinde birleştirerek Office 95 adıyla piyasaya sürmüştür. 

Daha sonra söz konusu bu paketi ilgili firma sürekli geliştirerek Office 97, Office 2000, Office XP (2002), Office 2003, Office 2007, Office 2010 ve Office 2013 olarak yeni versiyonlar halinde piyasaya sürmeye devam etmiştir. Burada Office 2016 içinde yer alan Access 2016 üzerinden notlarımızı oluşturacağız.

VERİTABANI SİSTEMLERİ 


Bilgi çağında veriyi düzenli-planlı saklamak, veriye hızlı ulaşmak, değişik veriler arasında ilişkiler kurmak ve kullanmak önemli hale gelmiştir. 

Bu ihtiyaçları genel olarak Veritabanı Sistemleri denilen yazılımlar karşılamaktadır. 

Veritabanı sistemleri belli standartlar çerçevesinde veriye ulaşma, veri güvenliği gibi hizmetler vermektedir. 

Üçüncü parti yazılımlar ile veritabanı sistemleri üzerinden veri kayıt sistemleri için çözümler geliştirilir. 


Temel Kavramlar 


Veri : Bir anlamı olan ve kaydedilebilen gerçekler olarak ifade edilmektedir. Dağınık bilgi kümesi olarak düşünülebilir.

Veriler , ancak anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bir bilgi haline dönüşebilir. 

 (Bir kişinin ismi, adresi, telefon numarası vs.). Olguların, kavramların veya talimatların, insan tarafından veya otomatik yolla, iletişim, yorumlama ve işleme amacına uygun bir biçimde ifadesidir.

Veritabanı: Sistematik erişim imkanı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbiri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen veriler kümesine verilen isimdir. 

Birbiri ile ilgili veriler topluluğudur . Veritabanı , sadece veriyi değil bu veriler arasındaki ilişkiyi de inceler . 

Mini-dünya:  Hakkındaki bilgilerin bir veritabanında saklandığı, gerçek dünyanın belli bir parçası olarak ifade edilmektedir. Bir üniversitedeki öğrenci ve ders bilgileri gibi. 

Veritabanı Yönetim Sistemi (VYS) : Bilgisayarda saklanacak bir veritabanının yaratılmasını ve bakımını sağlayacak yazılım paketine verilen isimdir. 

Veritabanı Sistemi (VTS):  Veritabanı Sistemi, verinin kendisi ve veriyi kullanan uygulamaların oluşturduğu bütün olarak ifade edilmektedir.

VERİ TABANI SİSTEMİNİN ÖZELLİKKLERİ

 • Verilerin düzenli kümesidir,
 • Birbiriyle ilişkili verilerden oluşur,
 •  Gereksiz tekrarlardan arındırılmıştır,
 • Çok kullanıcıya destek verir,
 • Erişim veritabanı yöneticisi tarafından denetlenir,
 • Performans ve güvenlik dikkate alınmıştır,
 • Farklı veritabanı sistemleri arasında veri aktarımı standartlar üzerinden yapılabilir,
 • SQL ismi verilen bir standart sorgulama dili ile veriler sorgulanabilir, değiştirilebilir. 

 

VERİTABANININ FAYDALARI

 • Veri tekrarları ortadan kaldırılır ya da en aza indirilir.
 • Bellek alanı israfı önlenir.
 • Standart bir sorgu dili kullanmak mümkündür.
 • Veri bütünlüğünün bozulması önlenir.

VERİTABANININ RİSKLERİ

 • Kurulum ve bakımı klasik dosya sisteminden pahalıdır.
 • Sistem içinde bazı bileşenler iyi tasarlanmazsa sistem bir bütün olarak başarısızlığa uprayabilir.

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? (DATABASE MANAGEMENT SYSTEM)

 

 • Bir veri tabanı oluşturup üzerinde çeşitli işlemler yapılmasını sağlayan programlar topluluğudur.

İLİŞKİSEL VERİ TABANI NEDİR?

 • Veritabanı uygulamaları iki temel türe ayrılabilir.
 1.         Düz-dosya veritabanları 
 2.         İlişkisel (relatıonal) veritabanları 

 


DÜZ-DOSYA VERİTABANI NEDİR?

 • Bu tür programlarda tüm veritabanı tek bir tabloya sığdırılmalıdır.
 • Bu, birkaç kayıtta ortak olan herhangi bir bilginin her kayıtta tekrarlanacağı anlamına gelir.
 • Word ve excel bu tür programlara örnektir.

İLİŞKİSEL VERİTABANI NEDİR?

 • Bu tür veri tabanında bir çok farklı tablo kullanılır ve tablolar arasında ilişkiler oluşturulur.
 • Bir ilişki, bir tabloya, başka bir başka bir tablodaki kaydı bağlanmamızı sağlar.
 • Bu şekilde veriler daha az yer kaplar ve güncelleme kolaylaşır.

VERİTABANI YÖNETİCİSİ

 • Veritabanı üzerinde her türlü yetkiye sahip olan kişidir.
 • Veritabanının tasarımı, üzerinde yapılacak değişikler, kullanıcılara gerekli izinlerin verilmesi gibi işleri yapmakla yükümlüdür.

VERİ TABANI SİSTEMLERİ

 • Oracle
 • MySQL
 • Access
 • SQL Server
 • Postre SQL
 • Sybase 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik