Ms. Excel Office Uygulamaları

Ms. Excel 2016 Ders Notları – Çalışma Sayfası İşlemleri


Çalışma Sayfası İşlemleri

Çalışma Sayfasının Adını Değiştirme 


Çalışma sayfasının ismini değiştirmek için birden fazla yöntem var . 

1. Yöntem 

 • Sayfa isminin üzerinde sol tuş ile çift tıklanır.

 • Klavyeden sayfaya verilmek istenilen isim yazılır.
 • Yine klavyeden isim değişikliğini onaylamak için Enter ‘ a basılır.
2. Yöntem
 • İsmi değiştirilmek istenilen sayfanın isminin üzerinde sağ tıklanır.
 • Açılan menü seçeneklerinden Yeniden Adlandır seçilir.
 • Klavyeden sayfaya verilmek istenilen isim yazılır.
 • İsim değişikliğini onaylamak için Enter tuşuna basılır.
3. Yöntem

 • İsmini değiştirmek istediğimiz sayfa isminin üzerinde tıklayarak sayfayı etkinleştiririz.
 • Giriş Sekmesinde bulunan Hücreler grubunda Biçim aracı tıklanır.
 • Sayfaları Düzenle bölümünden Sayfayı Yeniden Adlandır seçeneği seçilir.

 • Klavyeden sayfa için yeni isim yazarak Enter tuşuna basılır.

Çalışma Sayfasını Taşıma ve Kopyalama

Taşıma İşlemi 

Çalışma sayfasını taşımak için sürükleme yöntemi kullanılır. Taşınacak çalışma sayfası üzerinde iken; farenin sol tuşu ile basılı tutulup sayfa sekmesi üzerinde istenilen yere bırakılır.


Kopyalama İşlemi 

 • Kopyalamak istediğimiz çalışma sayfası üzerinde sağ tuş ile tıklanır.
 • Açılan menüde Taşı ve Kopyala komutu seçilir.
 • Taşı ve Kopyala komut seçeneği seçildiğinde karşımıza işlem iletişim penceresi gelir ve bu iletişim penceresinden Kopya Oluştur kutucuğuna onay işareti bırakılır.
 • Tamam düğmesi tıklanır.

Çalışma Sayfalarına Sekme Rengi Vermek 

Çok sayfası bulunan çalışma kitaplarında sayfaları renklendirerek fark edebilmemizi kolaylaştırabiliriz.

 • Sekme rengini değiştirmek istediğimiz sayfa üzerinde sağ tıklarız.
 • Açılan listede bulunan seçeneklerden Sekme Renginin üzerine gelinir.

 • Sekme renginin alt seçeneklerinde dilediğimiz rengi seçerek sekme rengini değiştirebiliriz.

Çalışma Sayfalarında Sayfa , Satır ve Sütun Gizleme


Bir Excel çalışma kitabında gerek duyulduğunda sayfalar , sayfalara ait satırlar ya da sütunlar gizlenebilir . 

Daha sonra istediğimiz takdirde gizlediğimiz sayfa , satır ya da sütunlar tekrar gösterilebilir duruma getirilebilir.

 • Gizlemek istediğimiz sayfa , satır ya da sütun seçilir.
 • Giriş sekmesi Hücreler grubunda bulunan Biçim aracı tıklanır. Gizle / Göster seçeneklerinden seçim yapılır.

Not : Çalışma Sayfasından Hücre , Satır ,Sütun ve Sayfa Silme İşlemleri makalemiz için buraya tıklayınız.


        Çalışma Sayfasında Hücre , Satır ,Sütun ve Sayfa Ekleme İşlemleri makalemiz için buraya tıklayınız.


Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik