Ms. Excel Office Uygulamaları

Ms. Excel 2016 Ders Notları – Çalışma Sayfasından Hücre , Satır ,Sütun ve Sayfa Silme İşlemleri

Çalışma Sayfasını Düzenleme İşlemleri

Çalışma Sayfasından Hücre , Satır ,Sütun ve Sayfa Silme İşlemleri

Çalışma Sayfasından Hücre veya Hücre Aralığı Silme

 • Silmek istediğimiz hücre ya da hücre aralığı seçilir.
 • Giriş sekmesinde bulunan Hücreler grubunda Sil komutu tıklanarak açılan seçeneklerden Hücreleri Sil seçeneği seçilir.
 • Bu seçimle Sil komutuna ait iletişim penceresi açılır.

 • Geride kalan hücrelerin eğer sola kayması isteniliyorsa Hücreleri Sola Sürükle seçeneği tıklanır.
 • Geride kalan hücrelerin eğer yukarı kayması isteniliyorsa Hücreleri Yukarı Ötele seçeneği tıklanır.
 • Seçilen hücrelere ait tüm satırın silinmesi isteniliyorsa tüm satır seçeneği tıklanır.
 • Seçilen hücrelere ait tüm sütunun silinmesi isteniliyorsa tüm sütun seçeneği tıklanır.
Ve son olarak silme işlemini onaylayıp tamamlamak için Tamam komut düğmesine tıklanır.

Çalışma Sayfasından Satır yada Satırlar Silme


 • Silinmesi istenilen satır ya da satırlar seçilir.
 • Giriş sekmesinde bulunan Hücreler grubunda Sil komutu tıklanarak açılan seçeneklerden Sayfa Satırlarını Sil seçeneği seçilir.

Not : Satır silmenin diğer yöntemi ise üzerinde çalıştığımız çalışma sayfasında silmek istenilen satır numarasının üzerinde sağ tıklayarak Sil komutunu vermektir.

Çalışma Sayfasından Sütun yada Sütunlar Silme

 • Silinmesi istenilen sütun ya da sütunlar seçilir.
 • Giriş sekmesinde bulunan Hücreler grubunda Sil komutu tıklanarak açılan seçeneklerden Sayfa Sütunlarını Sil seçeneği seçilir.
Not : Sütun silmenin diğer yöntemi ise üzerinde çalıştığımız çalışma sayfasında silmek istenilen sütun adının üzerinde sağ tıklayarak Sil komutunu vermektir.

Çalışma Sayfasını Silme
 • Silmek istediğimiz çalışma sayfası aktif durumda iken
 • Giriş sekmesinde bulunan Hücreler grubunda Sil komutu tıklanır
 • Açılan seçeneklerden Sayfayı Sil komutu tıklanır.Not : Çalışma sayfası silmenin diğer yöntemi ise üzerinde çalıştığımız çalışma sayfasının adı üzerinde sağ tıklayarak Sil komutunu vermektir.


Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik