Ms. Excel Office Uygulamaları

Ms. Excel İle Formülleri Öğrenirken Nelere Dikkat Etmeliyiz ?

Ms. Excel İle Formülleri Öğrenirken Nelere Dikkat Etmeliyiz ?

Formül Oluşturma

Bir çalışma sayfasında verilerin girişi yapıldıktan sonra çeşitli işlemler yaparak değerleri hesaplamak için formüller kullanılır.

Formül oluşturabilmek için belirli kurallara dikkat etmemiz gerekir . Formüller bu kurallara göre çalışır bu yüzden kuralları en az formüller kadar önemsememiz gerekir.

  • Her formül mutlaka = ( eşittir ) işareti ile başlar . Hücreye girilen ilk verinin eşittir ( = ) olduğunu gören Excel hücreye formül girişi yapıldığını algılayacaktır .Eğer ilk veri girişimiz eşittir ( = ) olmaz ise excel tüm formül yapısını metin bilgisi olarak yorumlayacaktır.
  • Daha önceki makalelerimizde her hücrenin bir adı olduğundan bahsetmiştik . Şimdi tekrar hatırlayalım.Ms. Excel ‘ de her hücrenin bir adı vardır . Bir hücre isimlendirilirken ilk önce sütunun sonra satırın adı yan yana getirilerek hücre isimlendirilir .
         Hücrenin adını yazmak yerine hücrenin üzerine bir tıklamakda o hücrenin içerisindeki verinin             formüle dahil edilmesini sağlayacaktır.
  • Ms. Excel birden çok operatörü içeren formülleri hesaplarken belli bir sıraya göre hesaplama yapar. Çarpma ve bölme işlemleri toplama ve çıkarma işlemlerinden önce değerlendirilir.
  • Ms. Excel ilk önce parantez içerisindeki işlemler gerçekleştirir.
  • Formül girişi yapıldıktan sonra sonucu görmek için klavyeden Enter tuşuna basılır.
 
 

Formüllerde Kullanılan Hesaplama İşleçleri

İşleçler sayesinde bir formülün öğeleri üzerinde yapmak istediğimiz hesaplama türünü belirleyebiliriz. 
 
Hesaplama işleçlerinin dört farklı türü bulunmaktadır. Bunlar ;
 
  • Aritmetik İşleçler
  • Karşılaştırma İşleçleri
  • Metin Birleştirme İşleçleri
  • Başvuru İşleçleri

Aritmetik İşleçler

Toplama , çıkarma , çarpma , bölme gibi temel matematiksel işlemleri yapmak , işlemlere bağlı sonuçlar üretmek için kullanılan işleçlerdir. 
 
 
+ ( Artı İşareti ) : Toplama
 
–  ( Eksi İşareti ) : Çıkarma
 
* ( Yıldız İşareti ) : Çarpma 
 
/ ( İleri Eğri İşareti ) : Bölme
 
% ( Yüzde İşareti ) : Yüzde Alma 
 
^  ( Üst Alma ) : Üst Alma
 
 

Karşılaştırma İşleçleri 

Birden fazla değeri karşılaştırmak istediğimiz durumlarda kullanılabilir. Birden fazla değer karşılaştırıldığında sonuç mantıksal bir değerdir .
 
 
=    Eşittir 
 
>    Büyüktür 
 
<    Küçüktür
>=  Büyütür veya büyük eşittir
 
<=  Küçüktür veya küçük eşittir
 
<>  Eşit değildir 
 

Metin Birleştirme İşleçleri

Bir ya da birden fazla metin serisini bir araya getirerek , birleştirerek tek br metin parçası elde etmek için kullanılır. 
 
 
&   : Metin Birleştiricisi

Başvuru İşleçleri

Hücre aralıklarını ya da hücreleri işlemlere dahil etmek için kullanılır.
 
 
:  ( İki nokta üst üste )  İki hücre arasındaki alanı tanımlamak için kullanılan operatördür . Hücre aralığında başlangıç ve son hücre arasına : işareti konularak kullanılır . 
 
;  ( Noktalı virgül )       Birleşme operatörüdür . Ve anlamında kullanılır .
 
 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik