Ms. Excel Office Uygulamaları

Ms. Excel Ders Notları – Giriş Sekmesi

Ms. Excel Ders Notları – Giriş Sekmesi

MS. EXCEL 2016 GİRİŞ SEKMESİ

 Ms. Excel ‘ de hücreler ve hücrelere girişi yapılmış verilerle ilgili temel işlemlere ait komutların bulunduğu sekmedir.

Daha önce sekmelerde bulunan komutların işlevlerine göre gruplanmış olduğundan ve bu grupların çizgi ile birbirinden ayrıldığından bahsetmiştik. 

Her grubun bir adı vardır . Grupların adları ise komut simgelerinin altında bulunmaktadır.

PANO GRUBU 

 
Hücrelerin Tamamını Taşıma veya Kopyalama 

Bir hücreyi taşıdığınızda veya kopyaladığınızda Excel, formüller ve bunların sonuç değerleri, hücre biçimlendirmeleri ve açıklamalar da dahil olmak üzere hücrenin tamamını taşır veya kopyalar. 

Taşımak veya kopyalamak istediğiniz hücreleri seçelim .Giriş sekmesinde, Pano grubunda aşağıdakilerden birini yapalım .
Hücreleri taşımak için Kes düğmesini tıklayalım. ( 1 ile gösterilmiş makas simgesi )
Klavye kısayolları CTRL+X tuş birleşimine de basabilirsiniz. 

Hücreleri kopyalamak için Kopyala düğmesini tıklayalım .( 2 ile gösterilmiş çift dosya simgesi )
Klavye kısayolları CTRL+C tuşlarına da basabiliriz.  Yapıştırma alanının sol üst hücresini seçelim 


Giriş sekmesindeki Pano grubunda, Yapıştır düğmesini tıklayınız.  ( 3 ile gösterilmiş klasör ve belge simgesi ) 
Klavye kısayolları CTRL+V tuş birleşimine de basabilirsiniz 

Biçim Boyacısı 

Biçimsel özelliklerini kopyalamak istediğiniz  bir hücre veya aralık seçelim.  Aşağıdaki yöntemlerden birini yapalım.

  •  Biçimlendirmeyi bir hücreye veya aralığa kopyalamak için Giriş sekmesindeki Biçim Boyacısı’nı tıklayınız. ( 4 ile gösterilen fırça simgesi )

 

  • Seçili hücre veya aralıktaki biçimlendirmeyi birçok konuma kopyalamak için BiçimBoyacısı düğmesini çift tıklayınız. Biçimlendirmeyi kopyalama işlemi bitince düğmeyi yeniden tıklatınız. 

YAZI TİPİ GRUBU

 
 
 
 
 
 

Yazı Tipi Boyutu ve Rengini Seçme Biçimlendirmek

 İstediğiniz hücreyi, hücre aralığını, metni veya karakterleri seçelim. 
 
Ardından ilgili komutu seçebiliriz. 
 

 Yazımızın stilini değiştirmek için kullandığımız komut simgesidir.

 Yazımızın boyutunu değiştirmek için kullanılan komut simgesidir.

 Yazımızın boyutu değer girerek değilde gözlemleyerek büyütüp , küçültmemizi sağlar. A simgesinin yanında bulunan yukarı ok işareti punto değerinin artacağını , aşağı doğru ok işareti ise punto değerinin azaltılacağını gösterir.

 Yazımızın kalın olmasını sağlar.

 Yazımızın eğik , italik olmasını sağlar.

 Yazımızın altı çizgili olmasını sağlar.

 Yapılan tablonun istenilen yerine kenar eklemek için Giriş sekmesinin yazı tipi bölümünden düğmesine tıklayıp açılan menüden istediğiniz şekilde tablonuza kenarlık verip üzerinde oynayabilirsiniz.

 Aktif hücrenin zemin rengi değişir.

Aktif hücrede bulunan yazılarımızın rengi değişir.
 
 
 

HİZALAMA GRUBU 

 
 
 
 
 
 
 
Hizalama Verilerin çalışma sayfanızda en iyi şekilde görüntülenmesi için verileri hücrede yeniden konumlandırmak isteyebilirsiniz. Hücre içeriğinin hizalamasını değiştirebilir, aralıkların daha iyi olması için girinti kullanabilir veya verileri döndürerek farklı bir açıda görüntüleyebilirsiniz. 
 
Konumunu değiştirmek istediğiniz verileri içeren hücreyi veya hücre aralığını seçiniz. 
 
Giriş sekmesinin Hizalama grubunda aşağıdakilerden birin veya birden fazlasını seçer ek amacınızı gerçekleştirebilirsiniz. 
 
 

 Hücre içerisindeki verinin hücre içerisinde üste , ortaya , alta hizalanmasını sağlayan komut düğmeleridir.

 Hücre içerindeki verinin hücre içerisinde sola , ortaya , sağa hizalanmasını sağlayan komut düğmeleridir.

 Hücre içerisindeki metnin istediğimiz konumda yönlendirilmesini sağlar.

 Hücre içerisindeki girintinin arttırılıp azaltılmasını sağlar.

 Hücre içerisindeki veriler birden fazla satırda gösterilebilir. Kaydırma işlemi hücrenin sütun genişliğine bağlı olarak bir hücre içerisinde alt alta satırda olacak şekilde ayarlanabilir. 

Hücre içerisindeki metinleri kaydırabilmek için ;

  • Metni kaydırılacak hücre seçilir.
  • Metni kaydır aracımız tıklanır.
  • Eğer hücrede metin yoksa veri girişi yapıldıktan sonra Enter tuşuna basılır yahut farklı bir hücreye geçilirse metin kaydırma işlemi yapılmış olur.

 

Üzerinde işlem yapılan çalışma sayfasında seçilen birden fazla hücreler birleştirilerek tek bir hücre haline getirilebilir.
 

SAYI GRUBU

 
 
 
 
 
 
 
 
Hücrelerde bulunan sayısal bilgilerin özelliklerinin atandığı komut simgelerimizin bulunduğu alandır.
 
Sayı grubu alanımızdan Ms. Excel 2016 Veri Girişleri ve Biçimlendirme makalemizde bahsetmiştik. Göz atmanızı tavsiye ederim.

 

 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik