Ms. Excel

Ms. Excel 2016 Hata Mesajları

excel-hata-mesajlari

Ms. Excel 2016 Hata Mesajları

HATA MESAJLARI

 
 

##### hatasının anlamı nedir?

Bir hücreye girilen sayısal değer, hücrede görüntülenmek için çok geniş. Sütun başlıkları arasındaki sınırı sürükleyerek, sütunu yeniden boyutlandırabilirsiniz.
Hücredeki formül, hücreye uymak için çok uzun olan bir sonuç veriyor. Sütun başlıkları arasındaki sınırı sürükleyerek sütunun genişliğini değiştirebilir veya hücrenin sayı biçimini değiştirebilirsiniz. Sayı biçimini değiştirmek için, Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın, Sayı sekmesini tıklatın, sonra başka bir biçim seçin.
Tarihleri veya saatleri çıkardığınız zaman, formülü doğru olarak kurduğunuzdan emin olun. Microsoft Excel’de tarihler ve saatlerin pozitif değerler olmaları gerekir. Tarih veya saat formülü negatif bir sonuç veriyorsa, Microsoft Excel, hücrenin genişliği boyunca #### görüntüler. Değeri görüntülemek için, Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın, Sayı sekmesini tıklatın, sonra tarih veya saat biçimi dışında bir biçim seçin.

#BÖL/0! hatasının anlamı nedir?

#BÖL/0! hata değeri, bir formül 0’a (sıfır) bölerse, ortaya çıkar.
Olası nedeni önerilen eylem
Boş bir hücreye veya böleni sıfır olan bir hücreye olan hücre başvurusunu kullanma. (Bir işlenen boş bir hücreyse, Microsoft Excel boşu, sıfır olarak yorumlar.)      
Hücre başvurusunu değiştirin veya bölen olarak kullanılan hücreye sıfırdan başka bir değer girin. Bölen olarak başvurulan hücreye #YOK değerini girebilirsiniz; bu işlem, formülün sonucunu, bölen değerinin kullanılamadığını belirtmek için,  #YOK’tan #BÖL/0!’a değiştirecektir.
Sıfırla (0) belirtilen bölme içeren bir formül girme ¾ örneğin, =5/0. Böleni, sıfı
rdan farklı bir sayıya değiştirin.
#BÖL/0! değerini veren bir işlev veya formül içeren bir makroyu çalıştırma. İşlevdeki veya formüldeki bölenin sıfır veya boş olmadığından emin olun. 

#YOK hatasının anlamı nedir?

#YOK hata değeri, bir değer, bir işlevde veya formülde kullanılamıyorsa, ortaya çıkar. Çalışma sayfanızdaki belirli hücreler, henüz kullanılamayan veriler içeriyorsa, bu hücrelere #YOK girin. Bu hücrelere başvuran hücreler, bir değer hesaplamayı denemek yerine #YOK verecektir.
Olası nedeni   Önerilen eylem YATAYARA, ARA, KAÇINCI veya DİKEYARA çalışma sayfası işlevinde bakılan_değer bağımsız değişkeni için uygun olmayan bir değer verme.   
Bakılan_değer bağımsız değişkeninin, doğru değer türünde olduğundan ¾ örneğin, bir değer veya bir hücre başvurusu olduğundan, ancak bir aralık başvurusu olmadığından emin olun.
Sıralanmamış bir tabloda bir değerin yerini belirlemek için DİKEYARA veya YATAYARA çalışma sayfası işlevini kullanma.
Varsayılan olarak, tablolarda veri arayan işlevlerin artan sırayla sıralanması gerekir. Bununla birlikte, DİKEYARA ve YATAYARA çalışma sayfası işlevleri, işleve, tablo sıralanmamış olsa bile tam eşleşeni bulmasını öneren bir aralık_bak bağımsız değişkeni içerir. Tam bir eşdeğer bulmak için, aralık_bak bağımsız değişkenini YANLIŞ olarak belirleyin.
Bir bağımsız değişkeni, dizi formülünü içeren aralıkla aynı satır veya sütun sayısına sahip olmayan bir dizi formülünde kullanma.
Dizi formülü çok sayıda hücreye girilmişse, formülün başvurduğu aralıkların aynı sayıda satıra ve sütuna sahip olduğundan emin olun veya dizi formülünü daha az hücreye girin. Örneğin, dizi formülü, 15 satır yüksekliğinde bir aralığa (C1:C15) girilmişse ve formül, 10 satır yükseklikte bir aralığa (A1:A10) başvuruyorsa, C11:C15 aralığı, #YOK görüntüleyecektir. Bu hatayı düzeltmek için, formülü daha küçük bir aralığa girin (örneğin, C1:C10) veya formülün başvurduğu aralığı, aynı sayıda satır içerecek şekilde değiştirin (örneğin, A1:A15).
Yerleşik veya özel bir çalışma sayfası işlevindeki bir veya daha fazla bağımsız değişkeni geçme.            İşlevdeki bütün bağımsız değişkenleri girin.
Kullanılamayan bir özel çalışma sayfası işlevini kullanma. Çalışma sayfası işlevini içeren çalışma kitabının açık olduğundan ve işlevin uygun şekilde çalıştığından emin olun.
#YOK değeri veren bir işlev giren makroyu çalıştırma.
İşlevdeki bağımsız değişkenlerin doğru olduğundan ve doğru konumda bulunduğundan emin olun.

#AD? hatasının anlamı nedir?

#AD? hata değeri, Microsoft Excel bir formüldeki metni tanımadığı zaman ortaya çıkar.
Olası nedeni   Önerilen eylem
Formülde kullanılan bir adı silme veya varolmayan bir adı kullanma. Adın varolduğundan emin olun. Ekle menüsünden Ad’ı seçin, sonra Tanımla’yı tıklatın. Ad listelenmemişse, Tanımla komutunu kullanarak adı ekleyin.
Adı yanlış yazma.Yazımı düzeltin.Formüle doğru adı eklemek için, adı formül çubuğunda seçebilir, Ekle menüsünden Ad’ı seçebilir ve sonra Yapıştır’ı tıklatabilirsiniz. Ad Yapıştır iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz adı tıklatın ve sonra Tamam’ı tıklatın.
Bir işlevin adını yanlış yazma.         
Yazımı düzeltin. Formül Paleti’ni kullanarak, formüle doğru işlev adını ekleyin.Çalışma sayfası işlevi, bir eklenti programın bir parçasıysa, eklenti programın yüklenmesi gerekir.
Bir formüle, çift tırnak imi içine koymadan bir metin girme. Girdinizi bir metin olarak kullanmayı istemiş olsanız bile, Microsoft Excel girdinizi bir ad olarak yorumlamaya çalışır. 
Formüldeki metni, çift tırnak imi içine alın. Örneğin, aşağıdaki formül, “Toplam miktar” metin parçasını, B50 hücresindeki değerle birleştirmektedir:=”Toplam miktar “&B50
Bir aralık başvurusundaki bir iki nokta üst üste imini (:) geçme.     Formüldeki bütün aralık başvurularının bir iki nokta üst üste imi (:) kullandığından emin olun, örneğin, TOPLA(A1:C10).

#BOŞ! hatasının anlamı nedir?

#BOŞ! hata değeri, kesişmeyen iki alanın bir kesişimini belirttiğiniz zaman ortaya çıkar.
Olası nedeni   Önerilen eylem Yanlış bir aralık işleci veya yanlış bir hücre başvurusu kullanma.           
Kesişmeyen iki alana başvurmak için, birleşim işlecini, yani virgül (,) kullanın. Örneğin, formül iki aralığı topluyorsa, iki aralığın bir virgülle ayrıldığından emin olun
(TOPLA(A1:A10,C1:C10)). Virgül geçilirse, Microsoft Excel her iki aralıkta ortak olan hücreleri toplamaya çalışır, ancak, A1:A10 ve C1:C10 aralıkları kesişmediği için, ortak hiçbir hücreleri yoktur.Aralıkların başvurusundaki yazım hatalarını denetleyin.

#SAYI! hatasının anlamı nedir?

#SAYI! hata değeri, bir formüldeki veya işlevdeki bir sayıyla ilgili bir sorun ortaya çıktığında oluşur.
Olası nedeni   Önerilen eylem
Sayısal bir bağımsız değişken gerektiren bir işlevde kabul edilemez bir bağımsız değişken kullanma.    
İşlevde kullanılan bağımsız değişkenlerin, doğru tür bağımsız değişkenler olduğundan emin olun.
İÇ_VERİM_ORANI veya FAİZ_ORANI gibi yineleyen bir çalışma sayfası işlevi kullanma ve işlevin, sonucu bulamaması.
Çalışma sayfası işlevi için başka bir başlangıç değeri kullanın.
Microsoft Excel’de gösterilmek için çok büyük veya çok küçük bir sayı veren bir formül girme. Formülü, sonucu,   ile    arasında olacak biçimde değiştirin

#BAŞV! hatasının anlamı nedir?

#BAŞV! hata değeri, bir hücre başvurusu geçerli olmadığı zaman ortaya çıkar.
Olası nedeni   Önerilen eylem
Başka formüllerin başvurduğu hücreleri silme veya taşınan hücreleri, başka formüller tarafından başvurulan hücrelerin üstüne yapıştırma. Formülleri değiştirin veya hücreleri sildikten veya yapıştırdıktan hemen sonra, Geri Al    simgesini tıklatarak çalışma sayfasındaki hücreleri geri yükleyin.
#BAŞV! veren bir işlev giren bir makroyu çalıştırma İşlevi denetleyerek, bir bağımsız değişkenin geçerli olmayan bir hücreye veya hücre aralığına başvurup başvurmadığını anlayın.
 Örneğin, makro, işlevin üstünde bir hücreye başvuran bir işlev girerse ve işlevi içeren hücre satır 1’deyse, işlev, #BAŞV! verecektir; çünkü, satır 1’in üstünde hiçbir hücre yoktur.
Çalışmayan bir uygulamaya veya kullanılamayan “sistem” gibi bir Devingen Veri Değişimi (DDE) konusuna bir uzaktan başvuru kullanma.Uygulamayı başlatın.Doğru DDE konusunu kullandığınızdan emin olun.

#DEĞER! hatasının anlamı nedir?

#DEĞER! hatası, yanlış tür bir bağımsız değişken veya işlenen kullandığında veya Formül Otomatik Düzelt özelliği formülü düzeltemediğinde ortaya çıkar.
Olası nedeni  Önerilen eylem
 
Formül, bir sayı veya DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal bir değer gerektirdiğinde metin girme. Microsoft Excel, metni, doğru veri türüne çeviremez.  
Formülün veya işlevin, gereken işlenen veya bağımsız değişken için doğru olduğundan ve formülün başvurduğu hücrelerin geçerli değerler içerdiğinden emin olun.
 Örneğin, A5 hücresi bir sayı içeriyorsa ve A6 hücresi “Yok” metnini içeriyorsa, =A5+A6 formülü, #DEĞER! hata değerini verecektir. TOPLA çalışma sayfası işlevini, formülde, iki değeri toplamak için, aşağıdaki biçimde kullanın (TOPLA işlevi, metni göz ardı eder):=TOPLA(A5:A6)
Bir dizi formülü girme veya düzenleme ve sonra ENTER tuşuna basma.   Dizi formülünü içeren hücreyi veya hücre aralığını seçin, formülü düzenlemek için F2 tuşuna basın, sonra CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın.
Bir hücre başvurusunu, formülü veya işlevi,dizi sabiti olarak girme Dizi sabitinin, bir hücre başvurusu, formül veya işlev olmadığından emin olun.
Bir aralık değil, tek bir değer gerektiren bir işlece veya işleve bir aralık sağlama. Aralığı, tek bir değerle değiştirin.Aralığı, formülü içeren ya aynı satırı veya aynı sütunu içerecek biçimde değiştirin.
Dizey çalışma sayfası işlevlerinin birinde, geçerli olmayan bir dizey kullanma.    Dizeyin boyutlarının, dizey bağımsız değişkenleri için doğru olduğundan emin olun.
#DEĞER! veren bir işlev giren bir makroyu çalıştırma.      
İşlevin yanlış bir bağımsız değişken kullanmadığından emin olun.

 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik