Ms. Excel

Ms. Excel İle DüşeyAra Formülü


Ms. Excel İle DüşeyAra Formülü

Ms. Excel ‘ de Düşey Ara Formülünün Kullanımı

Düşey Ara Formülü Nedir ?


Genellikle büyük veriler arasından belirli bir değeri aramak için kullanılır.

Düşeyara formülü belirtilen değeri, aramak istediğimiz veri topluluğunun içinde dikey( yukarıdan aşağıya) arar. Bir tek değer aranabileceği gibi çoklu veri araması da yapılabilir.Kullanımı aşağıdaki gibidir.

Düşey Ara Formülünün Genel Yazımı

= DÜŞEYARA (aranan_değer, aranan_değerin_bulunacağı_tablo_aralığıTablonun_kaçıncı_sütunundan_değer_yazılacağı, eşleştirme çeşiti)
Eşleştirme çeşiti : Örneğin O ( ” sıfır ” ) yazılırsa birebir karşılık gelen değer demektir . 
Şimdi bir örnekle düşeyara formlünü inceleyelim . Öncelikle tablomuzu oluşturalım . 

Örnek 1 : 

 
Klavyeden Tab tuşunu kullanarak sağdaki sütuna geçerek o sütünda olmasını istediğim başlığı yazarım .
 
Tüm başlıklarımı belirleyip , veri girişlerini yaptıktan sonra düzenleme kısmına geçebilirim .
Öncelikle genişliklerini ve veri düzenini ayarlamalıyım .
 
 
Tüm başlık olmasını istediğim verileri seçerek Giriş sekmesinde bulunan Hizalama alanındaki Metni Kaydır komutunu seçiyorum .
 
 
Ardından genişliğini ayarlamak istediğim iki hücrenin adının arasına gelip mouse ‘ un sol tuşuna basarak sürükleme yöntemiyle hücremin genişliğini ayarlıyorum .
 
 
Genişliklerimizi ayarladıktan sonra yine Giriş sekmesinde bulunan Hizalama alanında Hizalama seçenekleriyle hücremize göre metnimizi hizalıyoruz . 
 
Şimdi de tablomun sütunda ( kolon ) yer alan  başlıkları verilerden farklı renkte ayarlayacağım . 
 
 
Başlık ve veri alanlarını renklendirdikten sonra kenarlık vermeyi de ihmal etmeyelim . 

 

 
Kenarlık vermek istediğimiz alanlar seçildikten sonra Giriş sekmesinde yer alan Yazı Tipi alanında kenarlıklar komut grubundan istenilen kenarlık biçimi ve rengi seçilebilir .
 
 
Biçimsel özelliklerimizin ardından hücrelere format verme işlemlerine geçelim . 
 
Başlıklarımızın altına yapılacak veri türlerine göre alan alan sütunlarımızı seçerek veri türlerini belirleyeceğiz.
Örneğin ilk başlığımız Personel Tc ‘ dir : Şimdi bu başlığın altında yer alan veri girişi yapılacak tüm hücreler seçilir . 
 
 
Ardından Giriş sekmesinde yer alan Sayı alanında Veri Türü Komut grubunda Sayı seçilir .
 
 
Eğer veri girişi yapılacak olan sayılar benim belirlediğim özelliklerde olsun istiyorsak ,
 
 
Sayı grubunun en altındaki Tüm Sayı Biçimleri seçilir . Açılan iletişim penceresinde ondalık sayı isteyip istemediğimiz , kullanmak istediğimiz sayı biçimi seçilerek Tamam komut düğmesine tıklanır . 
 
 
 
Hiç kimsenin Tc kimlik numarasında ondalık sayı olmadığını düşünürsek , ondalık basamak sayısını sıfır olarak ayarlamamız daha doğru olacaktır .
 
 
 
Personel Adı  ve  Çalıştığı Departman alanlarının ise metin türünde olduğunu biliyoruz . Bu yüzden iki alanı birlikte seçerek , veri türü olarak Metin yahut Genel seçilebilir . Genel veri türü hem metin hem sayıyı kapsamaktadır .
 
 
Maaşı alanı ise para birimi veri türünde olmalıdır .
 
Para Birimi veri türüne ait bazı özellikleri kendim ayarlamak istediğim için Tüm Sayı Biçimlerini tıklıyorum . Ardından sol listede yer alan alandan Para Birimi seçerek Para Birimi ile ilgili seçeneklere ulaşıyorum .
Bu seçenekler arasından öncelikle Para Birimi simgesini seçiyorum . TL mi Dolar mı Euro mu ? Ondalık basamak sayısı kullanacak mıyım ? Ben genelde ondalık basamak sayısını sıfır olarak kullanıyorum . 
 
 
Tablomuzu hazırlayıp , veri girişlerimizi gerçekleştirdik . 
 
 
Sorumuzda kullanmamız gerekecek Mesai Tablomuz ve Personel Arama Tablomuzu da hazırlayalım .
Sıra formüllerimize geldi . İlk sorumuzla başlayalım .
 
Soru 1 : Mesai Tablomuzdan faydalanarak ek ücreti hesaplayan ( mesai ücretini ) formülü yazalım .
 
Hazırladığımız formülü formül çubuğumuzda da görebilirsiniz . $ işareti hücre sabitlemek için kullanılır . 
 
=DÜŞEYARA(C2;$I$2:$J$5;2;0)*E2
 
C2 : Aramış olduğumuz değerdir . ( Muhasebe değerini arıyoruz )
$I$2:$J$5 : Aramanın yapıldığı tablo aralığı ( Mesai Tablosunu gösteriyor . Çünkü ek ücreti hesaplamak için mesai saat ücretine ihtiyacımız var )
2 : Değer aradığımız tablo aralığında kaçıncı sütundaki verinin ekrana gelmesini istediğimi belirttiğim sütun sırasıdır . Ben 2. sütundaki verinin ekrana gelmesini istiyorum .
0 ( sıfır ) : Birebir aynı değer ekrana gelsin istiyorsam sıfır ( 0 ) yazmalıyım . 
 
*E2 : Ek ücreti hesaplamak için düşeyara formülünden çıkan sonuç ile kaç saat mesaiye kalındığını çarpmak zorundayım . 
 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik