Ms. Excel

Ms Excel Formüllerinde Hatalar

Ms Excel  Formüllerinde Hatalar


Excel’de, formüllerde bazı durumlarda hata ile karşılaşılabilir.. Formüllerin hata vermesinin çeşitli sebepleri olabilir. Aşağıdaki tabloda hata türleri ve nedenleri bulunmaktadır.

Hata Türleri

Hata Türü

Nedeni
#SAYI/0!
Bir sayı sıfıra bölünmeye çalışıldığı zaman verilen hatadır.
#AD?
Formüle Excel’de tanımlı olmayan bir fonksiyon yazılmıştır veya fonksiyon adı yanlış yazılmıştır.
#DEĞER!
Bir metne başvuran matematiksel bir formül yazılmıştır.
#BAŞV!
Bir formülde yer alan hücre veya hücreler silinmiştir.
#YOK
Gerçekleştirilecek hesaplama için bilgi yoktur.
#BOŞ!
Kesişmeyen iki alanın kesişimi belirtilmiştir.
#SAYI!
Bir formülde veya fonksiyonda geçersiz sayısal değerler vardır.        

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik