Ms. Excel

Ms Excel Kullanımı İçin Pratik Yöntemler

 

Ms Excel Kullanımı İçin Pratik Yöntemler

Kulp

Excel’in belki de en çok kullanışlı aracı, seri oluşturmak ya da formül kopyalamak için kullanılan kulp (doldurma kulpu veya doldurma tutamacı) aracıdır. Kulp seçim imlecinin sağ alt köşesindeki küçük çıkıntıdır. Bu araç fare yardımıyla aşağıyukarı/sağsol hareketleriyle kullanılır. Eğer liste şeklinde çalışılıyorsa çift tık yapılarak listenin sonuna doğru formül kopyalanabilir ya da seri oluşturulabilir.

Örnek 1

 

Örnek 2

Örnek 3

 

Kulpu kullanarak ilk iki elemanı verilen serileri oluşturun.

 

 

a. A1 hücresine 0,5 ve A2 hücresine 0,7 (Ondalık sayıları virgülle ayırın.)
b. B1 hücresine X1 ve B2 hücresine X2
c. C1 hücresine 84 ve C2 hücresine 81

Örnek 4

Kulp bazı özel listelerin görüntülenmesi için de kullanılabilir. Örneğin haftanın günlerini, ay isimlerini vs. göstermek için kulpu kullanın. Buradaki kullanımda değerlerden sadece birini yazıp kulpu kullanabilirsiniz.

 

Örnek 5

Kulp seri oluşturmak için kullanıldığı kadar formül kopyalamak için de kullanılır. Aşağıdaki gibi bir tablo oluşturalım; B2, C2 ve D2 hücrelerine sırasıyla x, y, x+y ifadelerini yazın. 

Bu ifadelerin başlıkları ifade etmekten başka bir anlamı yok yani herhangi bir hesaplama yapmazlar. 

Excele hesaplama yaptırmak istiyorsanız, başka bir ifadeyle bir hücreye formül yazmak istiyorsanız mutlaka “=” (eşittir) işaretiyle başlamalısınız. 

Aşağıdaki örneğe dikkat edecek olursanız x+y başlığının hemen altında yani D3 hücresinde basit bir formül ifadesi görebilirsiniz. Aynen aşağıdaki gibi =B3+C3 ifadesini D3 hücresine yazın. Bu ifadeyi Excel şu şekilde anlayacaktır; “B3 hücresindeki değeri C3 hücresindeki değerle topla ve sonucu buraya yaz”. İfadeyi yazdıktan sonra Enter tuşuna basın.

 Enter tuşuna basar basmaz hesaplama gerçekleştirilir ve hesaplama sonucu formülün yazıldığı hücrede belirir. Unutmayın formül içerisinde kullandığınız hücrelerden herhangi birisindeki değer değişikliği bu hücredeki sonucu da değiştirecektir.

 

Şayet yazdığınız formülü değiştirmek istiyorsanız, bunun için ya hücrenin üzerine gelip formül çubuğunu kullanırsınız ya da hücrenin üzerini çift tıklarsınız. 

 

Aynı yöntemle diğer x ve y ifadelerini toplamak mümkündür. Ancak bu şekilde tek tek formül yazmak oldukça fazla zaman alacağı gibi hata yapmaya da müsait olacaktır. 

İşte bunun içindir ki liste şeklinde hesap yapmayı gerektiren durumlarda kulp aracağına başvuruyoruz. Formül yazdığınız hücrenin (D3) üzerine gelip kulptan tutarak listenin sonuna kadar sürükleyin. 

Örneğimizdeki liste dört satırdan oluşuyor. Çoğu zaman çok daha uzun listelerle çalışırsınız. Eğer formülü listenin sonuna kadar uygulamayı düşünüyorsanız kulptan tutup sürüklemek yerine kulp aracının üzerini çift tıklayın.

Diğer x, y ifadelerinin sizin yazdığınız formüle göre değerlendirildiklerine dikkat edin.

 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik