Ms. Word

Ms. Word Çizimler Alanı İşlemleri

Ms. Word Çizimler Alanı İşlemleri

 
 

 Çizimler: 


Ms. Word 2016 çalışma alanına resim, şekil, grafik ekleme işlemleri çizimler grubunda bulunan komut düğmeleri ile gerçekleştirilir. 

Resimler: Çalışma alanına resim eklemek için kullanılır. Resimler düğmesi tıklandığında ekrana gelen resim ekleme iletişim penceresinden eklenecek resim seçilir ve ekle düğmesi ile işlem tamamlanır. 
Çevrimiçi Resimler: Çevrimiçi Resimler düğmesi tıklandığında internet üzerinden direkt çalışma alanımıza resim eklememizi sağlayan iletişim penceresi açılır.


Buradaki arama kutusuyla resim arama yapılabilir ya da çeşitli başlıklar altında toplanmış , kategorilere ayrılmış resim grupları tıklanarak tüm resimler listelenir. 

Çalışma alanına eklenmek istenen resim bir kez tıklanır ve ekle düğmesi seçilir. 

Resim ekleme işlemi gerçekleştirildikten sonra Resim Biçimi adında , resmi düzenleyebileceğimiz yeni bir sekme açılır. 


Şekiller:  Çeşitli geometrik şekil, çizgi ve ok gibi şekilleri çalışma alanına ekleyerek kullanmak mümkündür. Şekiller düğmesini tıklayınca şekillerin kategoriler halinde gruplandığı liste açılır. 

 

Açılan listeden oluşturulmak istenen şekil seçilir ve çalışma alanında fare tıklanarak şeklin başlangıç ve bitiş noktaları belirlenir ( mouse sürükleme yöntemi ) böylece şekil ortaya çıkar.  

Yada çalışma alanımızda bir kez tıklarız . Bir kez tıklayarak şekil oluşturduysak boyutu standart belirlenmiş noyutu ile gelir ve kullanıcılar sonradan değiştirebilir. 

SmartArt: Bir bilgiyi şematik olarak şekillerle göstermek için SmartArt grafikleri kullanılabilir. 

SmartArt düğmesine tıklayınca açılan pencerede kategoriler halinde sınıflandırılmış SmartArt seçenekleri görülmektedir .


Biz bilgimizi anlatmak için en uygun gördüğümüz şekli seçerek düzenleyebiliriz.


Grafik: Verileri göstermek ve karşılaştırmak amacıyla grafik kullanılabilir. Örneğin hepimiz seçim zamanlarda ekranlarda çeşitli grafikler mutlaka görmüşüzdür . 

Grafik oluşturmak için sayısal ve sözel bilgilere ihtiyacımız var . 

Grafik düğmesi tıklandığında Grafik Ekle penceresi gelir. Kullanılacak grafik türü seçilerek çalışma alanına eklenir. Grafikteki verileri düzenlemek için Veri Düzenle düğmesi tıklanır. 


Üst resimde görüldüğü gibi ekranın bir yarısına grafikteki değerleri gösteren Excel sayfası açılır. Buradaki değerleri değiştirdiğimizde grafikte güncellenecektir. 


Grafiğin eklenmesi ile sekmelere eklenene Graik Tasarımı ve Biçim menüleri ile grafiklerimiz düzenlenebilir. Ekran Görüntüsü: Görev çubuğunda simge durumuna küçültülmeyen bir programın görüntüsünü almak için kullanılır.  Ekran görüntüsü düğmesine tıklandığında  açılan listede simge durumunda olmayan programlar kullanılabilir pencereler bölümünde görülür. 

Eğer görüntünün tamamı değilde bir kısmı alınacaksa ekran kırpma seçeneği ile belirlediğimiz çerçeve alanının görüntüsünü çekerek çalışmamızda kullanabiliriz.  


Simgeler :  Belirli bir kavramı göstermek için çizim gibi Clip Art öğelerini ekler.  Simgeler Özelliği Ms. Word 2019 versiyonu ile güncellenmiştir.

 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik