Ms. Word

Ms. Word 2016 Düzen Sekmesi


DÜZEN SEKMESİ

Sayfa yapısı , paragraf ayarları , sayfaya sonradan eklenmiş nesnelerin sayfada konumlandırılması  gibi sayfa tabanlı biçimlendirme işlemleri bu sekme altında bulunmaktadır. Sayfa Yapısı Grubu:


Sayfanın yapısını değiştirebileceğimiz seçenekleri içerir. 
Kenar Boşlukları: Belgenin kenar boşluğu boyutlarını belirlemek için açılan listedeki seçenekler  kullanılabilir. Özel kenar boşlukları seçeneği tıklandığı zaman ekrana iletişim pencere gelir ve buradan kenar boşlukları istenilen boyuta ayarlanabilir. 

Yönlendirme: Sayfaları dikey ve yatay konumlarda kullanmayı sağlar. Yönlendirme düğmesi tıklandığında açılan listede dikey ve yatay seçenekleri görünür.  
Boyut: Çalışma sayfasının kâğıt boyutu değiştirilebilir. Boyut düğmesi ile açılan listede görülmektedir. 
Tüm sayfa boyutları tıklandığında ekrana gelen Sayfa Yapısı penceresi ile kağıt boyutunu belirleyebilir ya da özel bir sayfa boyutunun ölçüleri belirlenebilir

Sütunlar: Çalışma sayfasını birden fazla sütuna bölerek çalışmayı sağlar. Aşağıdaki pencerede görüldüğü gibi sütun sayısı seçildikten sonra çalışma sayfası sütunlar halinde kullanılabilir. 
Diğer sütunlar seçeneği ile ekrana Sütunlar penceresi gelir. Bu pencereden de sütun sayısı sütunlar arası çizgi yerleştirme, sütunlar arası genişlik gibi ayarlamalar yapılabilir.
Kesmeler: Belgeye bölüm, sayfa veya sütun sonu eklenerek bir sonraki kısımdan başlayacağı belirtilebilir.

Satır Numaraları: Belgenin kenar boşluğu alanında, her satırına satır numarası eklenebilir. Satır numaraları düğmesi ile açılan listede satır numarası verme, her sayfada yeniden başlatma veya iptal etme gibi seçenekler bulunmaktadır. 

Heceleme: Satırlarda sözcükler arasındaki aralığın daha düzgün olması için satır sonlarındaki sözcük hecelerini kesmeyi sağlar.  

Paragraf Grubu: 

Paragraf grubunda Girintile ve Aralık seçenekleri görülmektedir.
Girintile: Seçili paragrafın sol ve sağ girintilerini “cm” birimi ile artırmayı ve azaltmayı sağlar.  

Aralık: Seçili paragrafın kendinden önceki ve sonraki paragraf ile olan mesafelerini “nk” (yazı boyutu) birimi ile artırmayı ve azaltmayı sağlar. 

Yerleştir:

 Bu grup, sayfaya eklenen resmi konumlandırmayla ilgili seçenekler içermektedirYukarıdaki resimde bazı komutların aktif olmama nedeni sayfada seçili nesnenin olmamasıdır.

Konum: Resmi sayfada konumlandırmak için ve resim etrafına yazı işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Sıkı metin seçenekleri resim etrafına yazı yazmamızı etkinleştiren seçenekler içerir. 
Metni Kaydır: Metni resim etrafında konumlandırmayı sağlayan seçenekler içerir.

Öne Getir: Üst Üste gelen nesnelerden alttakini seçerek öne getirmeyi sağlar.  Arkaya Gönder: Üst Üste gelen nesnelerden üsttekini seçerek arkaya göndermeyi sağlar. 

Seçim Bölmesi: Nesneleri tek tek seçmemize yardımcı olmak için sağ tarafta seçim ve görünürlük ismiyle bir görev bölmesi açar. 

Hizala: Seçili nesneyi sayfada hizalamak için kullanılır. 
Gruplandır: Birden fazla nesneyi seçerek tek bir nesne gibi işlem görmesini sağlayabiliriz. 

Döndür: Seçili nesneyi açıyla veya simetri olarak döndürmeyi sağlar. 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik