Ms. Word

Ms. Word 2016 Ekle Sekmesi Komutları

Ms. Word 2016 Ekle Sekmesi Komutları

Ms. Word 2016 Ekle Sekmesi Medya Alanı

 
Çevrimiçi Video : Ms. Word çalışma alanımıza internet üzerinden video eklememizi sağlar.

Ms. Word 2016 Ekle Sekmesi Bağlantılar Alanı

 
Bağlantı ( Köprü ) : Seçilmiş olan bir kelime ya da bir cümleye bir bağlantı oluşturmak için kullanılır. 

Köprü oluşturmak istediğimiz yazıyı veya resmi seçtikten sonra köprü düğmesi tıklanır. Ekrana köprü ekleme iletişim penceresi gelir. Köprü Ekle penceresinden bir dosya seçilerek köprü eklenen yazıya köprü olarak dosya verilebilir. 

Eğer bir web sitesi ya da e-posta adresi köprü olarak atanmak isteniyorsa, Adres satırına web ya da e-posta adresi yazılır ve tamam düğmesi tıklanır. Yukarıda yapılan örnekte merhaba yazısı seçilerek adres olarak “www.google.com.tr” adresi yazılmıştır. 

Yazı üzerine gelindiğinde köprünün açılması için Ctrl tuşuna basılı iken tıklamamız istenecektir. Böylece yazılan adres ya da dosya açılacaktır.  Köprünün verildiği yazı veya resim üzerinde sağ tıklanarak köprü düzenlenebilir veya kaldırılabilir. 

Yer İşareti: Belgede herhangi bir yere işaret bırakılarak, belgenin başka yerlerinde o noktaya köprü verilebilir. 

Yer işareti düğmesi tıklanınca ekrana iletişim penceresi gelir. Bulunduğumuz konuma yer işareti adı vererek işaretlemiş oluruz.    


 Köprü ekle penceresindeki yer işareti düğmesini tıklayınca ekrana gelen belgede yer seç penceresinden işaretlenen yer seçilir ve köprü oluşturulur.  

Çapraz Başvuru: Belge içerisinde atıfta bulunulan yerlere gönderme yapılması için kullanılır. Çapraz başvuru penceresinden gönderme yapılacak başlık, sayfa, yer işareti gibi başvuru türü seçilerek köprü eklenebilir. 

Ms. Word 2016 Ekle Sekmesi Üst Bilgi ve Alt Bilgi Alanı

 Belgeye üstbilgi, altbilgi ve sayfa numarası eklemeyi sağlayan alandır.
Üstbilgi: Belgelere üst bilgi ekler. Üstbilgi düğmesiyle açılan listede değişik biçimlerde üstbilgi seçenekleri bulunmaktadır. Üstbilgi tüm sayfalarda görünür. 

Aynı listede bulunan seçeneklerle üstbilgi düzenlenebilir ve kaldırılabilir. Üstbilgi, sayfanın üst kenar boşluğu alanına eklenir. 

Altbilgi: Belgelere alt bilgi ekler. Altbilgi düğmesiyle açılan listede değişik biçimlerde altbilgi seçenekleri bulunmaktadır. Altbilgi tüm sayfalarda görünür. 

Aynı listede bulunan seçeneklerle altbilgi düzenlenebilir ve kaldırılabilir. Altbilgi, sayfanın alt kenar boşluğu alanına eklenir. 


Sayfa Numarası: Belgeye sayfa numarası eklemek için kullanılır. Sayfa numarası düğmesi listeyi açar. 

Sayfa numarası sayfanın başı ve sonuna eklenebilir. Ayrıca konum olarak da sayfanın sağına, ortasına ve soluna eklenebilir.

Sayfa numarasının biçimi değiştirilebilir. Sadece sıralı rakam değil, büyük/küçük harf veya Romen rakamı da kullanılabilir. 

Bunun için listedeki sayfa numarasını biçimlendir seçeneği tıklanır ve iletişim penceremiz ekrana gelir. Buradan kullanılacak biçim belirlenir. Bölüm numarası kullanımı ve başlangıç değeri ayarlamaları da yapılır. 
Metin Kutusu: İçine metin yazılarak istenilen alan (resim, şekil, grafik, vb.) üzerine taşınabilen metin kutuları oluşturulup kullanılabilir. 

Metin kutusu seçilerek çalışma alanına eklendikten sonra şeritte biçim sekmesi seçenekleri  açılır. Metin kutusunun çizgi rengi ve stili, dolgu rengi, metin yönü, hizalama gibi biçimlendirme seçenekleri buradan gerçekleştirilir. 

Hızlı Parçalar: Belgeye hazır metinler eklenebilir. Hızlı Parçalar düğmesi tıklandığında açılan listede hazır metin ifadeleri görülmektedir. Belgeye eklemek için tıklayın ve sayfaya gelen metni düzenleyin.

WordArt: Belgeye dekoratif metin eklemek için kullanılır. WordArt düğmesi ile seçenekler açılır. Seçim yapıldıktan sonra sayfaya gelen metin alanına yazı yazılır. 

WordArt yazısı eklendikten sonra şerit alanında Biçim sekmesi açılır ve WordArt biçimlendirmesi yapılabilir. 

Büyük Harf: Word programının önceki versiyonlarında başlangıcı büyüt olarak bilinen, paragrafın ilk harfini büyütme işlemi bu seçenek ile gerçekleşmektedir. 

Büyük harf düğmesi ile açılan liste bulunur. Bu seçeneğin aktif olması için mevcut bir paragrafın başında imleci konumlandırmalıyız. Listedeki seçeneklerle başlangıç harfini büyütebiliriz. 

Konum, yazı tipi, ilk harfin satır sayısı, metinden uzaklığı gibi biçimlendirmeler için küçük büyük harf seçenekleri yazısına tıklanır ve pencere açılarak buradan biçimlendirme gerçekleştirilir. 

İmza Satırı: Belgeyi imzalaması gereken kişinin belirtildiği imza satırı eklemeyi sağlar. İmza satırı düğmesi ile İmza Ayarları penceresi açılır. 

Bu pencereye imzalayacak kişi ile ilgili bilgiler yazılarak Tamam düğmesi tıklanır ve çalışma sayfasına imza satırı eklenmiş olur.


Tarih ve Saat: Belgeye geçerli tarih ve saati eklemek için kullanılır. Tarih ve saat düğmesini tıkladığımız zaman açılan pencerede değişik tarih ve saat formatları görünür. 

Eklenmek istenen biçim tıklanarak çalışma sayfasına eklenir. 

Nesne: Belgeye diğer programlardan (Adobe Acrobat, Excel, Powerpoint , vb.) dosyalar eklenebilir. Nesne düğmesi tıklandığında Nesne penceresi ekrana gelir. Buradan eklenmek istenen nesne türü seçilir.

Simgeler: Belgeye denklem veya özel karakterler eklemek için kullanılır. 

Denklem: Matematiksel denklemler oluşturarak belgeye eklenebilir. Denklem düğmesi ile çalışma sayfasına denklem metin kutusu gelir ve şerit alanındaki denklem araçları kullanılarak denklemler oluşturulabilir. Denklemlerde geçen özel karakterler simgeler grubundan kullanılabilir. 

Simge: Klavyede bulunmayan karakterlerin kullanılmasını sağlar. Simge düğmesi ile açılan listede örnek karakterler görülmektedir.

Belgeye eklenmek istenen simge seçilerek Ekle düğmesi ile eklenir.
Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik