Ms. Word

Ms. Word İle Metin İşlemleri

word-ile-metin-islemleri

Ms. Word İle Metin İşlemleri

 GİRİŞ SEKMESİ (METİN İŞLEMLERİ) 

 



Word programında en yoğun kullanılan işlemler metin işlemleridir.

Klavyedeki tuşları tanımak ve adapte olarak karakterleri hızlı ve doğru yazabilmek için sık sık yazım uygulamaları gerçekleştirmek gerekir.

Word çalışma sayfasında dikey olarak yanıp sönen çizgiye “imleç” denir.

Yazdığımız karakterler imlecin bulunduğu konuma yazılır. İmleci yön tuşları ile hareket ettirebilir ya da fare ile tıklanarak istenilen konuma taşınabilir.

Ayrıca Home-End ve Page Up-Page Down tuşlarını kullanarak imleci daha hızlı bir şekilde konumlandırılabilir. 

Giriş sekmesindeki komutlar görevlerine göre gruplandırılmıştır ve bu gruplar çizgi ile alan alan ayrılmışlardır .

 
 

YAZIYI SEÇMEK


 Metin işlemlerinde bir satır/paragraf/sayfa uzunluğundaki yazıyı düzenlemek için öncelikle yazıyı işaretlememiz yani seçim yapmamız gerekir. Metin seçimini iki yolla gerçekleştirebiliriz:


  • Klavyeden Shift tuşuna bastıktan sonra yön tuşlarıyla hareket edilirse yazı üzerinde mavi renkte bir gölge belirir. Bu gölge karakterlerin seçildiğini gösterir.
  • Seçilecek yazının üzerindeyken farenin sol tuşu tıklanarak sürüklenirse yazı seçilir. Bu yöntem klavyeden seçim yapmaya göre daha pratik ve hızlıdır.
  • Seçilmek istenilen kelime üzerinde çift tıklanırsa o kelime seçilir.
  • Seçilmek istenilen paraf üzerinde herhangi bir yerde 3 kez tıklanırsa o paragraf seçilir.

 

 

YAZIYI SİLMEK 


Yanlış yazılan karakterleri silerek düzeltmek için veya bir kısım yazıyı silmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabiliriz:


  • Yazının sonundayken klavyedeki BackSpace tuşuna basarak sola doğru karakterleri tek tek silebiliriz.
  • Yazının başındayken Delete tuşuna basarak sağa doğru karakterleri silebiliriz.
  • Silmek istediğimiz kelimeyi, satırı veya sayfayı seçerek Delete tuşuyla silebiliriz. 

Giriş Sekmesi Pano Grubu Komutları

 
 
 
Pano işlemlerinde metin, resim, grafik ve şekiller geçici olarak buraya aktarılır
 
Pano görünümünü açmak için grubun sağ alt köşesinde  ok düğmesi tıklanır ve ekranın sol tarafına pano görev bölmesi açılır. 
 
Kes ve kopyala işlemlerinde seçilen metin, grafik, resim gibi öğeler bu alanda görülür. 
 
 

 

Yapıştır:  Kes ya da kopyala işleminin uygulandığı metin geçici olarak panoya aktarılır. Metni istenilen alana aktarmak için yapıştır komutu kullanılır. Yapıştır işlemini Pano grubundan ya da Ctrl-V kısayol tuşları ile gerçekleştirebiliriz. 
Kes: Seçilen metnin başka bir alana ya da belgeye taşınmasını sağlar. Kes işlemini uygulamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirmek gerekir: 
 
 Metni seçtikten sonra pano grubundaki “Kes” düğmesi ya da Ctrl-X kısayol tuşları kullanılarak metin panoya aktarılır. 
 
 Kesilen metnin taşınacağı alan tıklanarak panodaki “Yapıştır” ya da Ctrl-V kısayol tuşları kullanılır.  
 
Kopyala: Seçilen metnin başka bir alana ya da belgeye çoğaltmayı sağlar. Kopyalama işlemini uygulamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirmek gerekir: 
 
 Metni seçtikten sonra pano grubundaki “Kopyala” düğmesi ya da Ctrl-C kısayol tuşları kullanılarak metin panoya aktarılır. 
 
 Kesilen metnin taşınacağı alan tıklanarak panodaki “Yapıştır” ya da Ctrl-V kısayol tuşları kullanılır. 
Kes, kopyala ve yapıştır işlemleri sağ menüden de gerçekleştirilebilir. Metni seçtikten sonra seçili metin üzerinde sağ tuşla açılan menüden kes/kopyala seçilerek, yapıştırılmak istenen alana yine sağ tıklayarak yapıştır seçeneğiyle kes ve kopyalama işlemleri gerçekleştirilmiş olur.
 
Biçim Boyacısı: 
 
Seçili bir metnin yazıtipi, paragraf gibi biçim özelliklerini başka bir alana aktarmak için kullanılır.  
 
 Kopyalamak istediğiniz biçimlendirmeye sahip metin veya grafiği seçin. 
 
 Pano grubundaki biçim boyacısını tıklayın. İşaretçi boya fırçası görünümüne dönüşür.  
 
 Biçimlendirmek istediğiniz metin veya grafiği seçin. 
 
 Biçimlendirmeyi durdurmak için ESC tuşuna basın. 

 Giriş Sekmesi Yazı Tipi Grubu Komutları :


 Yazı biçimlerini değiştirmek için Yazı Tipi grubundaki komutlar  kullanılır. Çalışma alanı içinde seçim yapıldıktan sonra Yazı Tipi seçeneklerini içeren mini araç çubuğu da ekranda aktif olur. 

Yazı Tipi: 

Yazım işlemine başlamadan önce yazının tipini belirlemek ya da önceden yazılmış bir yazının tipini değiştirmek için metni seçerek yazı tipi listesinden uygun yazı tipi seçilir. 
 
 
Yazının boyutunu artırmak ya da azaltmak için kullanılır. Yazı tipi boyutu punto ile ifade edilir. Klavye kısayolu Ctrl+Shift+Y tuşlarıdır.  
 
 
Yazı tipini boyutunu punto büyüklüğü seçmeden artırmak ya da azaltmak için bu iki düğme  kullanılabilir. İlk düğme yazının büyüklüğünü birer birer artırırken ikinci düğme birer  birer azaltır. 
 
                Yazı boyutunu arttıran düğmenin yanındaki ok işareti yukarıya doğru , yazı tipi boyutunu  azaltan düğmenin yanındaki ok işareti aşağıya doğrudur.
                 Klavye kısayolu Ctrl-Shift-P tuşlarıdır. 

 

 
Büyük küçük harf dönüşümü sağlayan ya da kelimelerin ilk harfini büyük yapan düğmedir. 
Klavyeden Shift+F3 kısayol tuşları da aynı görevi gerçekleştirir.  



Seçilen metindeki tüm biçimlendirmeleri temizleyerek yalnızca düz metnin kalmasını sağlar. 
 

 

Yazıyı kalın yazdırır. Klavye kısayol tuşları Ctrl+K tuşlarıdır. 
 



Yazıyı italik (eğik) yazıdırır. Klavye kısayol tuşları Ctrl+T tuşlarıdır. 
 



Yazıyı altı çizili yazdırır. Klavye kısayol tuşları Ctrl+Shift+A tuşlarıdır. Farklı alt çizgileri kullanmak için aşağı yöndeki ok işareti tıklanarak çizgi stili seçilir.  
 Seçili metnin üstünü çizer.  
 



Sadece seçilmiş veriyi alt simge ya da üst simge yapar. Alt simge yapılacak karakter seçilir ve bu düğme tıklanır veya üst simge yapılacak karakter seçilir ve bu düğme tıklanır.
 
 Seçili metne parlama ve yansıma gibi özel efektler kazandırır. Farklı efektler için aşağı yöndeki ok tıklanarak açılan pencereden efekt seçimi yapılır. 
 

 

Metnin kalemle işaretlenmiş gibi vurgulanmasını sağlar. Farklı renkte vurgu yapmak için aşağı yöndeki ok tıklanarak renk tablosundan renk seçilir. 
 
Metnin rengini değiştirir. Yazıya farklı renkler vermek için yandaki ok tıklanarak renk tablosu açılır.
 

 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik