Ms. Word

Ms. Word İle Nesne Ekleme İşlemleri

word

Ms. Word İle Nesne Ekleme İşlemleri

EKLE SEKMESİ (NESNE EKLEME İŞLEMLERİ)

 
Belgeye tablo, çizim, bağlantı, simge gibi nesneler eklemek için ekle sekmesi altındaki şeritte bulunan düğmeler kullanılır.
 
 

EKLE SEKMESİ SAYFALAR GRUBU KOMUTLARI

 
 
 
 
 
 
Kapak Sayfası: Ms. Word ‘de yazmış olduğumuz çalışmanın ilk sayfasına tam biçimlendirilmiş bir kapak sayfası eklemek için kullanılan komuttur. Kapak sayfası düğmesi tıklandığında kapak sayfası seçenekleri belirir ve buradan eklemek istediğimiz  uygun kapak türünü seçebiliriz.
 
Hangi kapak türünü seçersek seçelim ilk sayfaya otomatik olarak yerleşir. 
 
Ve kapak sayfasını düzenlemek için yazılar metin kutuları içerisinde gelir . 
 
Metinleri düzenlemek için üzerine bir kez tıklayarak seçmemiz yeterli olacaktır.
 
İstediğimiz metin alanını silmek istersek ilgili metin alanını seçerek ” Delete ” tuşuna basmamız yeterli olacaktır.
 
Seçmiş olduğumuz kapak sayfasının rengini de değiştirebilir , resimler ekleyebiliriz.
 
Kapak sayfasını kaldırmak için ise Ekle sekmesinden Kapak Sayfası komutunun yanındaki seçenekler ok işareti tıklanarak ” Geçerli Kapak Sayfasını Kaldır ” komutunu verebiliriz.
 
 
Boş Sayfa: İmlecin bulunduğu konumdan itibaren yeni bir sayfa eklemesi yapar. 
 
Sayfa Sonu: İmlecin bulunduğu komunu sayfa sonu olarak işaretler ve bir sonraki sayfayı geçerli konumda başlatır. 
 

EKLE SEKMESİ TABLOLAR GRUBU KOMUTLARI

 
Tablolar: Ms. Word ile çalışırken sık sık ihtiyaç duyduğumuz  tabloları çalışma alanına eklemek için kullanılır.
 
Tablo oluşturmadan önce satır , sütun ve hücre kavramlarını öğrenmeliyiz.
 
Satır : Oluşturacağımız tabloda yatay bir şekilde sıralanacak olan çubuklara satır adı verilir.
 
Sütun : Oluşturacağımız tabloda dikey bir şekilde sıralanacak olan çubuklara satır adı verilir.
 
Hücre :  Satır ve sütunların kesişmesiyle oluşan her bir kutucuğa hücre adı verilir .  Hücreler sayesinde veri girişi yapılabilir . Hangi hücreye veri girişi yapılacaksa o hücreye klavye ya da mouse ile gitmemiz gerekir .  
 
Oluşturduğunuz tabloda satırlar yeterli gelmezse son hücrede iken TAB tuşuna basarak yeni bir satır ekleyebiliriz.
 
Tabloların en önemli kavramlardan bahsettiğimize göre tablo oluşturma işlemlerinden bahsedebiliriz. Bilgisayarda yapılan birçok işlemin birden fazla yapılış yöntemi vardır . Tablo ekleme işlemini de üç farklı yöntemle gerçekleştirebiliriz. 
 
  •  Tabloyu oluşturan satır ve sütün sayısı kadar hücre seçimi yaparak  tablo oluşturulur. Aşağıdaki şekilde 3 satır ve 5 sütundan oluşan bir tablo oluşturulacaktır.

 

  • Tablo komutu altından bulunan Tablo ekle seçeneği tıklandığında Tablo Ekle penceresi ekrana gelir. Burada da satır ve sütun sayıları belirlenerek tablo oluşturulur.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  • Tablo çiz seçeneği tıklandığında işaretçi kalem görünümüne dönüşür ve oluşturulmak istenen tablo elle çizilir. 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik