Modül Sınavları Office Uygulamaları

Ms. Word Modülü Sınav Soruları İndir !

 

Ms . Word Modülü Sınav Soruları

Kelime İşlemci Modülü, Yazılı Değerlendirmesi

     Cevap Anahtarlı                               

1. Word 2016 uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Başlangıç düğmesi sağ tıklanır-Word 2016
b. Başlangıç düğmesi-Bilgisayar
c. Başlangıç düğmesi-Tüm programlar düğmesi-Microsoft Office 2016-Word2016
d. Başlangıç düğmesi-Denetim masası
2. Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır?
a. Kelime işlemci programıdır. Belge ve dokümanlar hazırlanır.
b. Resim hazırlanır
c. Hesap tabloları oluşturulur
d. Sürücüler üzerinde kopyalama ve aşıma işlemleri yapılır.
3. Tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?
a. Farenin sağ tuşunu tıklayarak
b. Farenin sol tuşunu satır başına tıklayarak
c. Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak
d. Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına basarak
4. Sayfanın sol kenar boşluğunda farenin sol tuşu ile 3 kez tıklama ne anlama gelir?
a. Kelimeyi seçer
b. Belgenin tamamını seçer
c. Satırı seçer
d. Kursörü metnin sonuna götürür.
5. Düz metin yazarken ENTER tuşuna basmak Word için ne anlama gelir?
a. Kelimeler arası boşluk
b. Yeni sütun başı
c. Yeni paragraf başı
d. Yeni sayfa başı
6. Word’de fare ile kelime seçmek için hangi seçenek kullanılır?
a. Kelime üzerinde farenin sol tuşu tek tıklanır.
b. Kelime üzerinde farenin sol tuşu çift tıklanır.
c. Kelime üzerinde farenin sol tuşu üç defa tıklanır.
d. Kelime üzerinde farenin sag tuşu tek tıklanır.
7. Word’de fare ile paragraf seçmek için hangi seçenek kullanılır?
a. Kelime üzerinde farenin sol tuşu tek tıklanır.
b. Kelime üzerinde farenin sol tuşu çift tıklanır.
c. Kelime üzerinde farenin sol tuşu üç defa tıklanır.
d. Kelime üzerinde farenin sag tuşu tek tıklanır.
8. Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a. İmleci belgenin başına getirir.
b. İmleci belgenin sonuna getirir.
c. İmleci paragraf başına getirir.
d. İmleci paragrafın sonuna getirir.
9. Ctrl + End tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir.
a. İmleci belgenin başına getirir.
b. İmleci belgenin sonuna getirir.
c. İmleci paragraf başına getirir.
d. İmleci paragrafın sonuna getirir.
10. Aşağıdakilerden hangisi Word programı kapatma yöntemlerinden değildir?
a. Dosya sekmesi-Çıkış
b. Pencerenin sol üst köşesinde yer alan Word düğmesi üzerinde sol tuş ile çift tıklamak.
c. Başlık çubuğu üzerindeki  (kapat)düğmesini tıklamak
d. Dosya sekmesi-kapat.
11. Belgenin herhangi bir noktasında iken bir ekran yukarı çıkmak için aşağıdaki seçeneklerin hangisi kullanılmalıdır.
a. Ctrl+Home
b. Ctrl+End
c. Page up
d. Page down
12. Belge üzerinde seçili olan alan klavye nasıl kopyalanır.
a. Ctrl+Z
b. Ctrl+C
c. Ctrl+X
d. Ctrl+V
13. Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kesilir?
a. Ctrl+Z
b. Ctrl+C
c. Ctrl+X
d. Ctrl+V
14. Belge üzerinde daha önceden kesilen veya kopyalanan bir alan klavyeden nasıl yapıştırılır?
a. Ctrl+Z
b. Ctrl+C
c. Ctrl+X
d. Ctrl+V
15. Bir yazıyı kopyalama yöntemini kullanarak çoğaltmanın geçerli ve en uygun kullanımı hangisidir?
a. Kes –yapıştır
b. Kopyala-yapıştır
c. Kes-kopyala-yapıştır
d. Hiçbiri
16. Aşağıdakilerden hangisi dosya sekmesi seçeneklerinden değildir?
a. Farklı kaydet
b. Yeni
c. Yazdır
d. Geri al
17. Word 2016 programında bir sayfayı farklı kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a. Alt Gr+S
b. Shift+S
c. F12
d. Giriş-Farklı Kaydet
18. Belgeyi değişik bir isimle farklı bir konuma kaydetmek için aşağıdaki şıklardan hangisi kullanılır?
a. Dosya sekmesi-Farklı kaydet
b. Dosya sekmesi-Ad değiştir
c. Sayfa düzeni-Yeni adla kaydet
d. Dosya sekmesi-kaydet
19. Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son halini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?
a. Baskı önizleme
b. Sayfa Yapısı
c. Sayfa düzeni görünümü
d. Hiçbiri
20. Word 2016 programında hazırlanan dosyaların (belge)uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a. docx
b. bmp
c. doc
d. dot
21. Dosya sekmesi-Yazdır seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a. Sadece istenilen sayfaları (3,5,8-12 vb. . )yazıcıdan çıkartmak
b. Sadece tek numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak
c. Belgeye koruma parolası vermek
d. Sadece çift numaralı sayfaları yazıcıdan çıkarmak
22. Bir dosyaya parola vererek kaydetmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a. Dosya sekmesi-Farklı kaydet-Araçlar bölümünden-Genel seçenekleri
b. Gözden geçir sekmesi-Belgeyi koru
c. Dosya sekmes-Seçenekler
d. Dosya sekmesi-Belgeyi koru
23. Dosya sekmesi-kapat ile hangi işlemi gerçekleştiririz?
a. Dosya kapatılır
b. Dosya kaydedilir
c. Dosya seçenekleri kapatılır.
d. Hiçbiri
24. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi yanlıştır?
a. Hızlı erişim araç çubuğudur
b. En sık kullanılan araçlar üzerinde bulunur
c. Özelleştirilebilir
d. Başka bir konuma taşınamaz
25. Yandaki düğmelerin isimlerinin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir. hangi şıkta doğru
a. Madde işareti
b. Numaralandırma-Madde işareti
c. Geri al-Yinele
d. Yinele-Geri al
Not : Sınav sorularımızı Ms. Word formatında indirebilirsiniz

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik