Algoritma programlama

Nedir Bu Algoritma ?

Nedir Bu Algoritma ?

  • Bir problemi çözmek yahut belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tamamına algoritma denir.
  • Algoritma bir problemin çözümü için izlenecek yolun tanımıdır. Kısaca algoritma için mevcut bilgilerden istenilenlere ( çözüme , sonuca ) erişme yöntemidir denilebilir .
  • Programlamanın en önemli kısmı problemin çözümü için algoritma hazırlayabilmek / geliştirmektir.  . Çünkü problemin çözümü için izlememiz gereken adımların tamamını içerir .
  • Hazırlanan algoritmanın bir programlama dili ile kodlanması işin basit kısmıdır.
  • Kullanılan dilin basic / pascal / c ya da başka bir programlama dili olması bir şeyi değiştirmez.  

 

Bu yüzden kullanılan programlama dilinin eski yada yeni bir programlama dili olması , daha fazla tercih edilebilir olması hiç önemli değildir.

Algoritmadan Neler Beklenir ?

Etkinlik: Bilgisayarları kullanıcılar yani bizler yönlendiririz , bilgisayarlar düşünemez. Bu yüzden algoritmanın her adımı anlaşılır, basit ve kesin bir biçimde ifade edilmiş olmalıdır. Yorum gerektirmemeli ve belirsiz ifadelere sahip olmamalıdır. Gereksiz tekrarlarda bulunmayan diğer algoritmalar içerisinde de kullanılabilir olmalıdır.  
 
Sonluluk: Her algoritmanın bir başlangıç noktası, belirli işlem adımı ve bir bitiş noktası içermelidir. Sonsuz döngüye girmemelidir.  
 
Kesinlik: İşlem sonucu kesin olmalı, aynı veri için her yeni çalıştırmada aynı sonucu üretmelidir.
 
Giriş/Çıkış: Algoritma giriş (üzerinde işlem yapılacak değerler) ve çıkış (yapılan işlemler neticesinde üretilen sonuç değerler) değerlerine sahip olmalıdır.  
 
Başarım/Performans: Amaç donanım gereksinimi (bellek kullanımı gibi), çalışma süresi gibi performans kriterlerini dikkate alarak yüksek başarımlı programlar yazmak olmalıdır.

Algoritma Şekiller İle Nasıl İfade Edilir ?

1 . Algoritmanın metin olarak yazılması

Çözülecek problem, adım adım metin olarak yazılır.
Her satıra numara verilir.
‘Başla’ ile başlayıp ‘son’ ile bitirilir .
• Problem: Klavyeden girilen sayının karesini hesaplayarak ekrana yazdıran programın algoritmasını yazınız?
 
1) Başla
2) Sayıyı (A) gir
3) Sayının karesini hesapla (Kare = A*A işlemini yap)
4) Sonucu (Kare) yaz
5) Dur
 
2 . Pseudo Code (Kaba Kod) – Sözde programlar, doğrudan konuşma dilinde ve programlama mantığı altında, eğer, iken gibi koşul kelimeleri ve > = < gibi ifadeler ile beraber yazılır. İyi bir biçimde yazılmış, sözde koddan, programlama diline kolaylıkla geçilebilir.
 
Problem: Verilen bir sıcaklık derecesine göre suyun durumunu belirten bir sözde program(pseudo kod) yazınız.
 
İstenilen programın Pseudo Kodu:
1. Program açıklama mesajı yaz.
2. Kullanıcın sıcaklığı girmesi için bir uyarı mesajı yaz.
3. Girilen Sıcaklığı Oku.
4. Eğer Sıcaklık < 0 ise Durum=“Buz”
5. Eğer Sıcaklık>= 100 ise Durum=“Buhar”
6. Değilse Durum =“Su”
7. Sonucu Yaz.

 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik