Algoritma

Programlamaya Başlayacak Kişilerin Bilmesi Gereken İfadeler


Programlamaya Başlayacak Kişilerin Bilmesi Gereken İfadeler

 

Algoritmalar da kullanılan bazı temel terimlerden Algoritmalarda Kullanılan Temel Terimler başlıklı makalemizde bahsetmiştik . Şimdi ayrıntılı şekilde bahsedelim . 

Kullanılan İfadeler

 1.  Tanımlayıcı
 2.  Değişken
 3.  Sabit
 4.  Aktarma
 5.  Sayaç
 6.  Döngü

1-) Tanımlayıcı

 

 • Programcı tarafından oluşturulurlar .
 • Programcının programdaki değişkenleri, sabitleri, kayıt alanlarını, özel bilgi tiplerini vb. adlandırmak için kullandığı kelimeler
 • Tanımlayıcılar , yerini tuttukları ifadelere çağrışım yapacak şekilde seçilmelidir.
 • İngiliz alfabesindeki A-Z veya a-z arası 26 harften – 0-9 arası rakamlar kullanılabilir
 • Sembollerden sadece alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • Tanımlayıcı isimleri harfle veya alt çizgiyle başlayabilir.
 • Tanımlayıcı ismi, rakamla başlayamaz veya sadece rakamlardan oluşamaz.
 

2-) Değişken

 

 •  Programın her çalıştırılmasında, farklı değerler alan bilgi/bellek alanlarıdır.
 •   Değişkenlerin adlandırılmaları , yukarıda sayılan tanımlayıcı kurallarına uygun biçimde olmalıdır . 
Örneğin ;
  • Bir ismin aktarıldığı değişken ; ad
  • Bir isim ve soy ismin aktarıldığı değişken; adsoyad
  • Ev telefon no sunun aktarıldığı değişken; evtel
  • Ev adresinin aktarıldığı değişken; evadres
  • İş adresinin aktarıldığı değişken; isadres

3-) Sabit 

Programdaki değeri değişmeyen ifadelere “sabit” denir. “İsimlendirme kuralları”na uygun olarak oluşturulan sabitlere, sayısal veriler doğrudan; alfa sayısal veriler ise tek/çift tırnak içinde aktarılır.

 

4-) Aktarma

Var olan herhangi bir ifadenin sonucunu farklı bir değişken ile gösterme görevinde ” aktarma ” operatörü kullanılır .

Değişken = ifade

Değişken olarak belirtilen kısım herhangi bir değişkenin ismi olabilir .
İfade olaran belirtilen kısım ise matematiksel , mantıksal bir değer , ifade olabilir .
= sembolü ise aktarma operatörüdür . Belirtilen ifadeye ait değeri değişkene aktarır .

5-) Sayaç

Programlarda bazen işleme bağlı olarak işlemlerin belirli sayıda yaptırılması ya da işlenen değerlerin sayılması gerekebilir .

Örneğin ;

x=x+5

Aslında buna benzer ifadeleri bizler matematiksel ifadelerde sıkça görmüş olmalıyız .
Bu ifade de değişkenimizin eski değerine 5 eklenerek yeni bir değer elde edilerek , yeni değer oluşturulur .
Bu tür sayma işlemlerine algoritmada sayaç denmektedir .

Sayaç işleminin genel yazım şekli ;

Sayaç değişkeni = Sayaç değişkeni + adım sayısı

6-) Döngü

Bazı programlarda belirli işlemler , belirli ardışık değerler ile gerçekleştirilir  ya da belirli sayıda yapılır .
Belirli sayıda gerçekleştirilen işlem akışlarına “döngü” adı verilir .

 • Döngü değişkenine başlangıç değeri verilir.
 • Döngünün artma ve azalma miktarı belirlenir.
 • Döngünün bitiş değeri belirlenir.
 • Döngü karşılaştırma ifadelerinden oluşturuluyorsa döngü değişkeni döngü içinde adım miktarı kadar arttırılmalıdır.

Örneğin ;

1 ile 100 arasında yer alan çift sayıların toplamını hesaplayan programı yazınız .

Uzun bir şekilde x=2+4+6+8 ……. ifadesini yazarak hesaplamak hem çok fazla vaktimizi alacak hemde zor olacaktır . 

Bu yöntemi kullanmak yerine ikişer ikişer artan bir döngü oluşturup , döngü değişkenlerini toplamak işimizi kolaylaştıracaktır . 

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik