Güncel Veri Tabanı

Veri Tabanı Nedir ? Veri Tabanına Neden İhtiyaç Duyarız ?

Veri Tabanı Nedir ? Veri Tabanına Neden İhtiyaç Duyarız ?       

Değişik sektörlerde (finans, taşımacılık, sağlık, eğitim, vb.) hizmet veren kurumların sahip oldukları bilgileri depolamak, işlemek ve hizmete sunmak üzere kullandıkları veritabanı yönetim sistemleri bilgi sistemlerinin güvenlik açısından en kritik halkasını oluşturmaktadır.

       Veritabanı yönetim sistemlerinde yer alan bilgilerin mahremiyetlerinin korunması ve herhangi bir kaybın oluşmaması için bu ortamlarda bulunan bilgilerin güvenliğinin yüksek seviyede sağlanması gerekmektedir.

Veri Nedir ?

Veri bilgilerin ham (işlenmemiş) halidir.

Örneğin bir öğrencinin sınavda aldığı notların tamamı veri tabanında tutulmaktadır.

Veri Tabanı Nedir ?

İngilizce karşılığı Database adı ile de karşımıza çıkabilir. 

Veri tabanı içerisinde verilerin tutulduğu topluluktur.

Veritabanı, herhangi bir konuda birbiriyle ilişkili verileri düzenli bir şekilde saklamamızı(depolamamızı) ve kullanmamızı sağlayan depolama ortamıdır.

 

Veri Tabanına Neden İhtiyaç Duyarız ?

Biz yazılımcılar programlarımızı kodlarken verilerimizi değişkenler üzerinde tutarak, işlemlerimizi bu değişkenler aracılığıyla gerçekleştiririz. Tam bu noktada ortaya çıkan bir sorunla karşılaşırız.Değişkenler barındırdıkları verileri RAM üzerinde geçici olarak depolayabilirler. Çünkü RAM elektriği kesildiğinde üzerinde yazılı olan verileri silen bir donanımdır.

Peki biz verilere daha sonra ulaşarak işlem yapmak veya bir veri depolama ihtiyacı duyarsak nasıl bir yol izleriz? Mesela şirkete giren ziyaretçilerin bilgilerini tutan bir program geliştirmek istersek?

 

İşte bu noktada karşımıza Veritabanı(Database) kavramı çıkmaktadır.

Ve Veritabanı içerisindeki bilgiler üzerinde işlem yapılabilmesini sağlar. Yeni bilgiler eklenebilir , silinebilir , değiştirilebilir vb.

Veri tabanı’nın faydaları nelerdir?

* Veritabanı kullanmak veri tekrarlarını ortadan kaldırır veya en aza indirir. Buda bize vakitten kazanç sağlar.

* Bellek alanı israfını önler.

* Veri bütünlüğü sağlamamıza yardımcı olur. Verilerimizi bir düzen içinde tutmazı sağlar.

Veri tabanı’nın riskli yönleri nelerdir?

* Kurulum ve bakımı ücretli sistemler kullanıldığında normal dosya sisteminden pahalı olabilir.

* Sistem içinde bazı bileşenler iyi hazırlanmazsa sistem bir bütün olarak başarısızlığa uğrayabilir.

Veri Tabanı Örnekleri

* Üniversite – Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

* Hastane – Hasta, doktor, tedavi, araç-gereç, mali bilgiler

* Ticari bir şirket – Müsteri, Ürün, Satış, Ödeme, Teslimat bilgileri

* Banka – Müşteri, mevduat, kredi kartı, kredi bilgileri

*Kitabevi — Kitap adı , Yazar adı , Kitap fiyatı , Yayınevi

Veritabanı uygulamaları iki temel türe ayrılabilir. Bunlar:

  Düz dosya veri tabanı: 

           Bu tür programlarda tüm veri tabanı tek bir tabloya sığdırılmalıdır. Bu birkaç kayıtta ortak olan herhangi bir bilginin her kayıtta tekrarlanacağı anlamına gelir. Word,excel bu tür programlara örnektir.

   İlişkisel veritabanı: 

         Bu tür veritabanında birçok tablo kullanılır ve tablolar arasında ilişkiler oluşturulur. Bir ilişki,bir tabloya,başka bir tablodaki kaydı bağlamamızı sağlar.Bu şekilde veriler daha az yer kaplar ve işlemlerimizi kolaylaştırır.

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik