Algoritma Güncel programlama

Yazılım Geliştirme Süreci Nedir ?

 

Yazılım Geliştirme Süreci Nedir ?

Yazılımcı Gibi Düşünebilmek …

Bilgisayar çalışma mantığının ikili sayı sistemine dayandığından daha önce bahsetmiştik .
Bir bilgisayar programıda aslında aynı mantık ile çalışır . Bilgisayar programı , bilgisayar sistemindeki elektrik sinyallerinin akışını yöneten bir dizi komutlardır .
 
Bu elektrik sinyalleri , bilgisayarın hafızasını etkileyerek bilgisayarımıza ait donanım öğeleri ile hatta diğer bilgisayarlar ile iletişimi sağlar.
 
Bu şekilde kullanıcılar da zorlu , zaman alıcı problemleri çözmek , oyun oynamak gibi değişik işlemleri gerçekleştirebilir.
 
Bir çok programcı çeşitli programlama dillerini kullanarak daha soyut bir biçimde kod yazmaktadır. Programlama seçenekleri programlamayı ciddi anlamda basit hâle getirmiştir.
Programlama kavramları , temelinde mantıksal ve matematiksel olarak sınıflandırılabilir.  ( MS . Excel de dahi formüller mantıksal ve matematiksel olarak ayrılmaktadır . )
 
Bilgisayar programları bir bilgisayar kullanmadan da yazılabilir.
Yazılımlar, gerçek bilgisayar sistemlerinde kullanılmak üzere yazılır.
 
Yazılım mühendisleri belirli sistemler üzerinde çalışacak şekilde programları üretirler. Bu sistemler, donanım alt yapıları ve kullandıkları işletim sistemi ile tanımlanır. Yazılım geliştirenler; derleyici (compiler), hata ayıklayıcı (debugger) ve yanaylaç (profiler) gibi somut araçları kullanırlar.
 
Yazılım geliştirme süreci aşama aşama aşağıdaki şekilde ilerler ;
– Programcı herhangi bir programlama dilini kullanarak kodları oluşturur,
– Yazılan kod bütünü , hata ayıklayıcı (debugger) kullanılarak hatalara karşı denetlenir,
– Hataları giderilmiş kodlar, derleyici (compiler) kullanılarak bilgisayarın yorumlayabileceği elektriksel sinyallere dönüştürülür.
 
Bu süreç sonunda bilgisayar, elektriksel sinyalleri yorumlayarak komutların gereğini yapar. Ayrıca yazılım geliştirme sürecinde yanaylaç (profiler) kullanımı, yazılımcının, programın daha hızlı çalışmasını sağlayacak şekilde kodları revize etmesine olanak sağlar.

Yazılım

Yazılım , bilgisayarın donanımını kullanılabilir duruma getiren, bilgisayarları kullanıcıların amaçları doğrultusunda kullanmasını sağlayan kod, komut ve programlardır. Bilgisayar yazılımlarına örnek olarak bilgisayar programları , işletim sistemleri verilebilir. 
 
Yazılımlar CD, DVD, sabit disk, taşınabilir bellek gibi farklı araçlar üzerinde saklanabilir. Yazılımların kullanabilmesi için bilgisayarın hafızasında kayıtlı olması gerekir. 
 
Bilgisayar programları hafızaya çeşitli araçlardan yüklenir. Bilgisayarın sabit diskine yüklenmiş olan program elektromanyetik bir örüntü oluşturur. Bu elektronik sembollerden oluşan örüntünün, program çalışmadan önce hafızaya transfer edilmesi gerekir. Program bir CD ya da İnternet üzerinden yüklenebilir. Bu elektronik semboller ikili sayı sistemini kullanan, sıfır ve bir değerlerinden oluşan bir dizidir.
 
Örnek
 
Bir ikili program şu şekilde görünür: 10001011011000010001000001001110 İşlemci olarak adlandırılan bilgisayar donanımı, bu sinyalleri çözümleyerek yapılmak istenen işlemi (grafik ara birimine veri göndererek ekranın bir bölümünün mavi görünmesini sağlamak gibi) gerçekleştirir.

Yorum Yapın

Benzer İçerikler

Daha Fazla İçerik